FIN-CLARIAH

FIN-CLARIAH är en forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskap och humaniora som består av två komponenter, FIN-CLARIN och DARIAH-FI. FIN-CLARIAH har som sin kärna de väletablerade metoderna som utvecklats inom FIN-CLARIN, som är baserade på språkresurser och språkforskning, och syftar till att väsentligt bredda omfattningen av det infrastrukturella stödet.

Detta kommer att organiseras så att FIN-CLARIN fortsätter att bryta ny mark när det gäller att stödja forskning baserad på språkdata, samtidigt som DARIAH-FI engagerar forskare från ett brett spektrum av discipliner för att utveckla infrastruktur för stora, heterogena humanvetenskapliga data. Förutom att samarbeta på de områden där deras uppdrag överlappar, kommer de båda komponenterna att dela faciliteter för förvaltning och förhandling av materialrättigheter, för teknisk tillgång samt för att tillhandahålla dokumentation, verktyg och tjänster.

FIN-CLARIN är en mogen infrastruktur med en högkvalitativ servicemodell genom sitt online-servicecenter Kielipankki – Språkbanken i Finland. FIN-CLARINs fokus på centralt tillhandahållna resurser för språkbaserad forskning kommer att kompletteras av DARIAH-FIs bredare disciplinbas och bottom-up-strategi för att skapa data och tjänster.

Vår vision är att de två infrastrukturkomponenterna kompletterar varandra och ger ett arbetsflöde där forskargrupper från hela Finland kan få kollegialt stöd och resurser för att tillämpa digitala metoder oberoende av sitt humanvetenskapliga område. Och när deras forskning framskrider, skall de kunna förmedla sina förädlade data och nya verktyg, varav en del kommer att hamna i Språkbanken, en nationell distributionskanal för harmoniserade data och benchmarkingverktyg.

Mer om FIN-CLARIAH
Mer om vägvisaren för FIN-CLARIAH

Ladda ner FIN-CLARIAH-affischmallen (.pptx, 300K)

FIN-CLARIN

FIN-CLARIN-konsortiet består av en grupp finländska universitet tillsammans med CSC – IT Center for Science och Institutet för Finlands språk (Kotus). FIN-CLARIN hjälper forskare i Finland att använda, utveckla, bevara och dela med sig av sina språkresurser. Språkbanken i Finland är det servicecenter som tillhandahåller språkmaterial och verktyg för forskarsamfundet.

Inom FIN-CLARIN ansvarar Helsingfors universitet för anskaffning av nya korpusar, utveckling av särskilda verktyg och anordnande av kurser, medan CSC – IT Centre for Science tillhandahåller språkbankens tekniska tjänster.

FIN-CLARIN är medlem i CLARIN ERIC, som syftar till att bygga upp en gemensam infrastruktur för socialvetenskaper och digital humaniora i Europa.

Mer om FIN-CLARIN
CLARINs juridiska villkor, avtal och licenser
CLARINs licenskategorier

Språkbanken i Finlands uppdrag

Tjänster, som utvecklas eller uppgraderas av medlemmarna i FIN-CLARIAHs forskningsinfrastruktur för det humanvetenskapliga forskningssamfundet, tillhandahålls öppet för forskare via Språkbanken i Finland.

Språkbanken tar emot och tillgängliggör data- eller metadata som har en komponent av naturligt språk och som har producerats av forskare i Finland eller av forskare i finska eller finskugriska språk.

Språkbanken i Finlands policy för hantering av data

Logotyper och stilinstruktioner för Språkbanken i Finland och FIN-CLARIN

Kontaktinformation

Språkbankens tekniskt underhåll
kielipankki (ät) csc.fi
tel. 09 4572001

Korpusar och webservice
fin-clarin (ät) helsinki.fi
tel. 029 4129317