Korpusgränssnitt

Korp Korp är ett webbaserat konkordansredskap som kan användas för textkorpussökningar baserade t.ex. på morfosyntaktisk analys.
LAT (Language Archive Tools) är en samling program för att utforska, söka och dela annoterade tal- och videokorpusar.
Mylly Mylly – en mångsidig platform för behandling av korpusar (anvisningar på finska)
icon-download En del korpusar kan laddas via Kielipankki Downloads.
WebAnno WebAnno – ett redskap för annotering
Signbank – leksikalisk databas av finskt teckenspråk
OPUS OPUS, öppna parallellkorpusar
Vetenskapstermbanken i Finland Vetenskapstermbanken i Finland bygger upp en öppen och kontinuerligt uppdaterad termdatabas gemensam för alla vetenskapsgrenar som utövas i Finland.
Sök bland alla korpusar hos CLARIN-centrer med hjälp av CLARIN Federated Content Search.

Redskap på programvaruservern hos Språkbanken i Finland

ID-kod Redskap Licens Tillgänglighet
Aalto-ASR Aalto University Automatic Speech Recognition System PUB taito
finnish-parse General morphologic analysis for Finnish PUB taito-shell
saxon Saxon XSLT processor RES taito-shell
HFST Helsinki Finite-State Transducer Technology PUB download, taito-shell

Andra redskap

ID-kod Redskap Licens Tillgänglighet
FiNER Demo FiNER Demo (beta) PUB www
Lääketutka Lääketutka PUB www
PIE Lexicon Proto-Indo-European Lexicon PUB www
TDT Turku Dependency Treebank PUB www

Kontaktinformation

Språkbankens tekniskt underhåll
kielipankki (ät) csc.fi
tel. 09 4572001

Korpusar och webservice
fin-clarin (ät) helsinki.fi
tel. 029 4140599 / 029 4129317