Korpusar i Språkbanken i Finland

Många korpusar i Språkbanken är tillgängliga via ett webgränssnitt (så som Korp och LAT). Vissa korpusar är tillgängliga endast genom att använda redskap via kommandorader på Språkbankens server (taito-shell.csc.fi). Somliga korpusar kan även laddas ner.

Somliga korpusar kräver underskrift eller personliga åtkomsträttigheter (för mer information, se Åtkomst).


acquis-ftb3
The Finnish Sub-corpus of the JRC-Acquis Multilingual Parallel Corpus
PUB
P
KorpBicon-quote-right
agricola-v1-1-korp
The Morpho-Syntactic Database of Mikael Agricola's Works version 1.1, Korp
PUB
P
KorpBicon-quote-right
ai2d-rst
AI2D-RST: A multimodal corpus of 1000 primary school science diagrams
PUB
P
Bicon-quote-right
aku-egg
Speech and EGG (Electroglottography) Simultaneous Recordings
ACA
A
LATBicon-quote-right
amph
amph-Corpus
ACA
A
Bicon-quote-right
ArkiSyn-korp
ArkiSyn Database of Finnish Conversational Discourse, Helsinki Korp Version
PUB
P
KorpBicon-quote-right
AVOID
Corpus of Age-related Voice Disguise (AVOID)
RES
R
Bicon-quote-right
BeserCorp
The Corpus of Beserman Udmurt
PUB
P
KorpBicon-quote-right
ceal-dl
The Downloadable Version of Classics of English and American Literature in Finnish
RES
R
Aicon-quote-right
ceal-o
Classics of English and American Literature in Finnish, Sentences and Paragraphs in the Original Order
RES
R
KorpAicon-quote-right
ceal-par-s-korp
Classics of English and American Literature as translated by Kersti Juva, English-Finnish parallel corpus, scrambled, Korp
ACA
A
KorpAicon-quote-right
ceal-s
Classics of English and American Literature in Finnish, Scrambled Paragraphs
ACA
A
KorpAicon-quote-right
cfinsl-conv
Corpus of Finnish Sign Language: conversations
RES
R
LATBicon-quote-right
cfinsl-conv-dl
Corpus of Finnish Sign Language: conversations, Download version
RES
R
Bicon-quote-right
cfinsl-elicit
Corpus of Finnish Sign Language: elicited narratives
PUB
P
LATBicon-quote-right
cfinsl-elicit-dl
Corpus of Finnish Sign Language: elicited narratives, Download version
PUB
P
Bicon-quote-right
chuvash-uhlcs
Chuvash Corpus (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
coca-dl-2017H1
Corpus of Contemporary American English - Kielipankki download version (2017H1)
RES
R
Bicon-question-circleicon-quote-right
coca-korp-2017H1
Corpus of Contemporary American English - Kielipankki Korp version 2017H1
ACA
A
KorpBicon-question-circleicon-quote-right
coha-dl-2017H1
Corpus of Historical American English - Kielipankki download version (2017H1)
RES
R
Bicon-question-circleicon-quote-right
coha-korp-2017H1
Corpus of Historical American English - Kielipankki Korp version 2017H1
ACA
A
KorpBicon-question-circleicon-quote-right
concetti-amorosi
Concetti amorosi, cioè lettere giovenili, et amorose
PUB
P
Bicon-quote-right
Digilib-1920-dl
The Newspaper and Periodical OCR Corpus of the National Library of Finland (1875-1920)
ACA
A
Aicon-quote-right
Digilib-Pub-1874-dl
The Newspaper and Periodical OCR Corpus of the National Library of Finland (1771-1874)
PUB
P
Aicon-quote-right
dma
Digital Morphology Archives
PUB
P
KorpBicon-question-circleicon-quote-right
dma-wn
The Word Notes of the Digital Morphology Archives
RES
R
KorpBicon-question-circleicon-quote-right
DSPCON2013-2015-dl
Aalto University DSP Course Conversation Corpus 2013-, Downloadable Version
ACA
A
Cicon-quote-right
DSPCON2013-2016-dl
Aalto University DSP Course Conversation Corpus 2013-2016, Downloadable Version
ACA
A
Cicon-quote-right
e-thesis-de
The University of Helsinki's German E-thesis, Korp Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
e-thesis-en
The University of Helsinki's English E-thesis, Korp Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
e-thesis-es
The University of Helsinki's Spanish E-thesis, Korp Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
e-thesis-fi
The University of Helsinki's Finnish E-thesis, Korp Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
e-thesis-fr
The University of Helsinki's French E-thesis, Korp Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
e-thesis-ru
The University of Helsinki's Russian E-thesis, Korp Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
e-thesis-sv
The University of Helsinki's Swedish E-thesis, Korp Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
eduskunta-v1-lat
Plenary Sessions of the Parliament of Finland, Kielipankki LAT Version 1
PUB
P
LATAicon-question-circleicon-quote-right
eduskunta-v1.5-dl
Plenary Sessions of the Parliament of Finland, Downloadable Version 1.5
PUB
P
Aicon-question-circleicon-quote-right
eduskunta-v1.5-korp
Plenary Sessions of the Parliament of Finland, Kielipankki Korp Version 1.5
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
ELFA-audio-dl
The Audio Files of the ELFA Corpus, Downloadable Version
RES
R
Bicon-quote-right
ELFA-korp
The Helsinki Korp Version of the ELFA Corpus
PUB
P
KorpBicon-quote-right
ELFA-lat
The Helsinki LAT Version of the ELFA Corpus
RES
R
LATBicon-quote-right
ELFA-txt&xml-dl
The Transcriptions of the ELFA Corpus, Downloadable Version
PUB
P
LATBicon-quote-right
english-uhlcs
English Corpus (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
erzya-moksha-komi-uhlcs
Corpus of Erzya and Moksha Mordvin Literature and Journals and Komi Zyrian Literature (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
erzya-moksha-uhlcs
Erzya and Moksha Mordvin Word List Corpus (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
estonian1-uhlcs
Estonian Corpus 1 (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
estonian2-uhlcs
Estonian Corpus 2 (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
fbc-dl
The Downloadable Version of the Finnish Broadcast Corpus
RES
R
Bicon-quote-right
fbc-lat
The Helsinki LAT Version of the Finnish Broadcast Corpus
RES
R
LATBicon-quote-right
Fenno-ugrica
Fenno-ugrica, Kielipankki Version
PUB
P
KorpBicon-quote-right
finka-dl
Downloadable version of the Corpus of Border Karelia
PUB
P
Bicon-question-circleicon-quote-right
finka-lat
The Corpus of Border Karelia, Kielipankki LAT version
PUB
P
LATBicon-question-circleicon-quote-right
FinnFrameNet-s
The Sanat Version of the Finnish FrameNet
PUB
P
SanatBicon-quote-right
finnish-bibles-uhlcs
Finnish Corpus (Bibles) (UHLCS)
ACA
A
CSCCicon-quote-right
finnish-literature-uhlcs
Finnish Literature (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
FinnTransFrameNet-s
The Sanat Version of the Finnish FrameNet
PUB
P
SanatBicon-quote-right
FinnTreeBank1
Finnish Tree Bank 1
PUB
P
Bicon-quote-right
FinnTreeBank2-dl
The Downloadable Version of the Finnish TreeBank 2
PUB
P
Bicon-quote-right
FinnTreeBank2-korp
The Helsinki Korp Version of the Finnish TreeBank 2
PUB
P
KorpBicon-quote-right
FinnTreeBank3-dl
The Downloadable Version of the Finnish TreeBank 3
PUB
P
Bicon-quote-right
FinnTreeBank3-korp
The Helsinki Korp Version of the Finnish TreeBank 3
PUB
P
KorpBicon-quote-right
FinnWordNet-dl
The Downloadable Version of the Finnish WordNet
PUB
P
Bicon-quote-right
FinnWordNet-s
The Sanat Version of the Finnish WordNet
PUB
P
SanatBicon-quote-right
FinStud86
FinStud86 Corpus
RES
R
KorpCicon-quote-right
FinSveStud 79-80
Studentsvenska 79-80 -korpus
RES
R
KorpCicon-quote-right
FiRuLex-fi
The Finnish Sub-corpus of FiRuLex, Russian-Finnish Comparable Corpus of Legal Texts
PUB
P
KorpBicon-quote-right
FiRuLex-ru
The Russian Sub-corpus of FiRuLex, Russian-Finnish Comparable Corpus of Legal Texts
PUB
P
KorpBicon-quote-right
FNC1
The Finnish N-grams 1820-2000 of the Newspaper and Periodical Corpus of the National Library of Finland
PUB
P
Aicon-quote-right
fstc-korp
The Helsinki Korp Version of the Finland-Swedish Text Corpus (UHLCS)
RES
R
KorpCicon-quote-right
fstc-taito
The Taito Version of the Finland-Swedish Text Corpus (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
ftc-dl
The Downloadable Version of the Finnish Text Collection
RES
R
Bicon-question-circleicon-quote-right
ftc-korp
The Helsinki Korp Version of the Finnish Text Collection
RES
R
KorpBicon-question-circleicon-quote-right
fvcc_v1
Finnish Verbal Colorative Constructions
PUB
P
Bicon-quote-right
GeM-HTB
A Multimodal Corpus of Tourist Brochures Produced by the City of Helsinki, Finland (1967-2008)
PUB
P
Bicon-quote-right
giellagas-north
Samples of Northern Saami
RES
R
LATBicon-quote-right
glowbe-dl-2017H1
Corpus of Global Web-Based English - Kielipankki download version (2017H1)
RES
R
Bicon-question-circleicon-quote-right
glowbe-korp-2017H1
Corpus of Global Web-Based English - Kielipankki Korp version 2017H1
ACA
A
KorpBicon-question-circleicon-quote-right
Gutenberg
The Finnish Gutenberg Corpus
PUB
P
KorpBicon-quote-right
hallituskausi-2007–2011
The "Hallituskausi 2007–2011" Translation Memory
PUB
P
Cicon-quote-right
hallituskausi-2011–2015
The "Hallituskausi 2011–2015" Translation Memory
PUB
P
Cicon-quote-right
HC-TEI-XML
Helsinki Corpus TEI-XML edition (2011)
ACA
A
KorpBicon-quote-right
hcs-a-v2
Helsinki Corpus of Swahili 2.0 Annotated Version
ACA
A
KorpBicon-quote-right
hcs-na-v2
Helsinki Corpus of Swahili 2.0 Not Annotated Version
PUB
P
Bicon-quote-right
HeKo-Europarl
The Helsinki Korp Europarl Bilingual Corpora
PUB
P
KorpBicon-quote-right
HeKo-JRC-Acquis
The Helsinki Korp JRC-Acquis Bilingual Parallel Corpora
PUB
P
KorpBicon-quote-right
helpuhe1
The Longitudinal Corpus of Finnish Spoken in Helsinki (1970s, 1990s and 2010s)
RES
R
LATBicon-question-circleicon-quote-right
helpuhe1-dl
The Downloadable Version of the Longitudinal Corpus of Finnish Spoken in Helsinki (1970s, 1990s and 2010s)
RES
R
Bicon-question-circleicon-quote-right
HS.fi
The HS.fi News and Comments Corpus
ACA
A
KorpBicon-quote-right
ICLFI
International Corpus of Learner Finnish
RES
R
KorpBicon-quote-right
iijoki-korp
Iijoki, the University of Oulu Päätalo collection, Kielipankki Korp version
ACA
A
KorpBicon-question-circleicon-quote-right
ingrian-uhlcs
Ingrian Corpus (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
Karjalansuomi
The Karelian Finnish Newspaper Corpus
ACA
A
KorpBicon-quote-right
kfspc-korp
The Helsinki Korp Versio of the KOTUS Finnish-Swedish Parallel Corpus
PUB
P
KorpBicon-quote-right
kfspc-korp-fi
Helsinki Korp Version of the KOTUS Finnish-Swedish Parallel Corpus, Finnish Sub-corpus
PUB
P
KorpBicon-quote-right
kfspc-korp-sv
Helsinki Korp Version of the KOTUS Finnish-Swedish Parallel Corpus, Swedish Sub-corpus
PUB
P
KorpBicon-quote-right
khanty-uhlcs
Khanty Corpus (North Khanty, Corpora and Translations) (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
Kipo
The 2010 Language Policy Program of the Sign Languages of Finland Corpus
PUB
P
LATBicon-quote-right
Kivi
Aleksis Kivi Corpus (SKS)
PUB
P
KorpBicon-quote-right
kks
Karelian Dictionary
PUB
P
Bicon-quote-right
KLK-fi
The Finnish Sub-corpus of the Newspaper and Periodical Corpus of the National Library of Finland, Kielipankki Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
KLK-sv
The Swedish Sub-corpus of the Newspaper and Periodical Corpus of the National Library of Finland, Kielipankki Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
komi-uhlcs
Komi Zyrian Corpus (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
kra
Jyväskylä Corpus of Middle French
RES
R
CSCBicon-question-circleicon-quote-right
LA-murre-korp
The Finnish Dialect Syntax Archive's Helsinki Korp Version
PUB
P
KorpBicon-question-circleicon-quote-right
LA-murre-lat
The Finnish Dialect Syntax Archive's Helsinki LAT Version
PUB
P
LATBicon-question-circleicon-quote-right
LA-murre-vrt
The Finnish Dialect Syntax Archive's Helsinki Download Version
PUB
P
Bicon-question-circleicon-quote-right
Lakeja&direktiiveja
Laws and directives, Kielipankki Version
PUB
P
KorpBicon-quote-right
LAS2
The Advanced Finnish Learners’ Corpus
RES
R
KorpBicon-quote-right
LAS2-dl
The Advanced Finnish Learners’ Corpus, Downloadable Version
RES
R
Bicon-quote-right
latin-uhlcs
Latin Corpus (UHLCS)
ACA
A
CSCCicon-quote-right
lehdet90ff
Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s, Version 1
PUB
P
KorpBicon-quote-right
lehdet90ff-dl
Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s, Downloadable Version
ACA
A
Bicon-quote-right
lehdet90ff-dl-v2
Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s, Downloadable Version 2
ACA
A
Bicon-quote-right
lehdet90ff-v2
Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s, Version 2
PUB
P
KorpBicon-quote-right
lehdet90ff-vrt-v2
Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s (VRT), Version 2
ACA
A
Bicon-quote-right
lettere-amorose
Lettere amorose
PUB
P
Bicon-quote-right
lettere-varie
Lettere varie di complimenti amorose, e giocose
PUB
P
Bicon-quote-right
lude-uhlcs
Lude (Ludian) Corpus (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
MULCOLD
MULCOLD - Multilingual Corpus of Legal Documents
PUB
P
KorpBicon-quote-right
MULCOLD-de
The German Sub-corpus of MULCOLD, Multilingual Parallel Corpus of Legal Texts
PUB
P
KorpBicon-quote-right
MULCOLD-en
The English Sub-corpus of MULCOLD, Multilingual Parallel Corpus of Legal Texts
PUB
P
KorpBicon-quote-right
MULCOLD-ru
The Russian Sub-corpus of MULCOLD, Multilingual Parallel Corpus of Legal Texts
PUB
P
KorpBicon-quote-right
nenets-uhlcs
Nenets Corpus (Tundra Nenets) (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
north-saami-literature-uhlcs
North Saami Corpus (Literature) (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
north-saami-report-uhlcs
North Saami Corpus (Sámikultuvradoaibmagotti smiehttamush) (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
opensub-fi-2017-src
Finnish OpenSubtitles 2017, source
PUB
P
Bicon-quote-right
Opus-Korp
Opus, Helsinki Korp Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
opusparcus-v1
Opusparcus: Open Subtitles Paraphrase Corpus for Six Languages (version 1.0)
PUB
P
Aicon-quote-right
oracc-2017-09-vrt
Open Richly Annotated Cuneiform Corpus, Downloadable Version, September 2017
PUB
P
Aicon-question-circleicon-quote-right
oracc-korp-2017-09
Open Richly Annotated Cuneiform Corpus, Korp Version, September 2017
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
oracc-korp-2019-05
Open Richly Annotated Cuneiform Corpus, Korp Version, May 2019
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
ota
Collection of OTA Texts in Public Use
PUB
P
CSCCicon-quote-right
oulu
Oulu Corpus
RES
R
CSCBicon-quote-right
ParFin2016
ParFin 2016, Finnish-Russian Parallel Corpus of Literary Texts
RES
R
KorpBicon-quote-right
parole-fi
The Finnish Parole Corpus
RES
R
CSCCicon-quote-right
parole-sv
The Helsinki Korp Version of the Swedish Parole Corpus
RES
R
KorpCicon-quote-right
parole-sv
The Helsinki Korp Version of the Swedish Parole Corpus
RES
R
KorpCicon-quote-right
ParRus2016
ParRus 2016, Russian-Finnish Parallel Corpus of Literary Texts
RES
R
KorpBicon-quote-right
psychlingdesc
Psycholinguistic Descriptives
PUB
P
Bicon-quote-right
quantlang-uhlcs
Quantifiers and Quantification in Finnish and Languages Spoken in the Central Volga–Kama Region Corpus (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
Reittidemo-korp
The Helsinki Korp Version of the Route to A wing Corpus
PUB
P
KorpAicon-quote-right
Reittidemo-lat
The Helsinki LAT Version of the Route to A wing Corpus
PUB
P
LATAicon-quote-right
rel-freq-fi-lit
Relative frequencies of part-of-speech n-grams in native and translated Finnish literary prose
PUB
P
Cicon-quote-right
Sananparsikokoelma
Finnish Proverb Collection, Kielipankki Version
PUB
P
KorpBicon-quote-right
ScotsCorr
Helsinki Corpus of Scottish Correspondence (1540-1750)
ACA
A
KorpAicon-quote-right
semfinlex-asd-2018-vrt
Finnish Parliament original statutes from 1734-2018, downloadable version
PUB
P
Aicon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-asd-fi-2018-korp
Finnish Parliament original statutes from 1734-2018 in Finnish, korp version
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-asd-sv-2018-korp
Finnish Parliament original statutes from 1920-2018 in Swedish, korp version
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-kko-kho-2018-vrt
Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018, downloadable version
PUB
P
Aicon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-kko-kho-fi-2018-korp
Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in Finnish, korp version
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-kko-kho-sv-2018-korp
Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in Swedish, korp version
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-kko-kho-sv-2018-vrt
Finnish Supreme and Supreme Administrative Court decisions from 1980-2018 in Swedish, downloadable version
PUB
P
Aicon-quote-right
semfinlex-par-2018-korp
Finnish Parliament original statutes from 1920-2018, korp version (Finnish-Swedish parallel corpus)
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
seuruu
Follow-up Study of Dialects of Finnish
RES
R
LATBicon-quote-right
sfnet
SFNET Corpus
ACA
A
Cicon-quote-right
sinebrychoff-fi
The Finnish Sub-corpus of the Letters of Paul Sinebrychoff, Kielipankki Version
PUB
P
KorpBicon-quote-right
sinebrychoff-sv
The Swedish Sub-corpus of the Letters of Paul Sinebrychoff, Kielipankki Version
PUB
P
KorpBicon-quote-right
SKK
Classics of Finnish Literature, Kielipankki Version
PUB
P
KorpBicon-quote-right
SKN-korp
The Helsinki Korp Version of Samples of Spoken Finnish
PUB
P
KorpBicon-question-circleicon-quote-right
SKN-lat
The Helsinki LAT Version of Samples of Spoken Finnish
PUB
P
LATBicon-question-circleicon-quote-right
SKVR
Finnish Folk Poetry
PUB
P
KorpBicon-quote-right
SNC1
The Swedish N-grams 1770-1940 of the Newspaper and Periodical Corpus of the National Library of Finland
PUB
P
Aicon-quote-right
snowfrog
ProGram data. The stories Snowman and Frog, where are you?
PUB
P
LATBicon-quote-right
SSDC-2016
Skolt Saami Documentation Corpus (2016)
RES
R
LATBicon-quote-right
stt-fi-1992-2018-src
Finnish News Agency Archive 1992-2018, source
RES
R
Aicon-quote-right
Suomi24-2001-2014-dl
The Suomi 24 2001-2014 (Sample) Corpus, Downloadable Version
ACA
A
Aicon-question-circleicon-quote-right
Suomi24-2001-2014-korp
The Suomi 24 2001-2014 (Sample) Corpus, Helsinki Korp Version
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
Suomi24-2001-2015
The Suomi 24 2001-2015 (Sample) Corpus
ACA
A
Aicon-question-circleicon-quote-right
suomi24-2001-2017-korp-v1-1
The Suomi24 Sentences Corpus 2001-2017, Korp version 1.1
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
suomi24-2001-2017-vrt-v1-1
The Suomi24 Corpus 2001-2017, VRT version 1.1
ACA
A
Aicon-quote-right
Suomi24-2015H1
The Suomi 24 Corpus (2015H1)
ACA
A
Aicon-question-circleicon-quote-right
Suomi24-2016H2
The Suomi 24 Corpus (2016H2)
ACA
A
Aicon-question-circleicon-quote-right
Suomi24-korp-2016H2
The Suomi 24 Sentences Corpus (2016H2)
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
Suomi24-virkkeet-2015H2
The Suomi 24 Sentences Corpus (2015H2)
ACA
A
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
susanne-uhlcs
The Susanne Corpus (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
taaf
Triangle of Aspects Analysis of Frozen
ACA
A
Cicon-quote-right
taajuussanasto9996
Frequency Lexicon of the Finnish Newspaper Language
PUB
P
Cicon-quote-right
topling-en
The English Subcorpus of Topling - Paths in Second Language Acquisition
RES
R
KorpBicon-quote-right
topling-fi
The Finnish Subcorpus of Topling - Paths in Second Language Acquisition
RES
R
KorpBicon-quote-right
topling-sv
The Swedish Subcorpus of Topling - Paths in Second Language Acquisition
RES
R
KorpBicon-quote-right
TSK-35
The Vocabulary of Safety and Health at Work (TSK 35)
PUB
P
Cicon-quote-right
TSK-49
The Terminological Vocabulary of Kela – Benefit-related Concepts, 4th Edition (TSK 49)
PUB
P
Cicon-quote-right
ume-saami-uhlcs
Ume Saami Corpus (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
uralic-uhlcs
Uralic, Turkic, Indo-Iranian and Mongol languages; languages of Siberia and Caucasia (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
Uudenvuodenpuheet
New Year‘s Speeches of the Presidents of the Republic of Finland
PUB
P
KorpBicon-quote-right
uzbek-uhlcs
Uzbek-English Dictionary (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
VKS
Corpus of Old Literary Finnish
PUB
P
KorpAicon-quote-right
VNSK
Corpus of Early Modern Finnish, Kielipankki Version
PUB
P
KorpCicon-quote-right
wanca2016-korp
Wanca 2016, Korp Version
PUB
P
KorpAicon-quote-right
wanca2016-src
Wanca 2016, source
PUB
P
Bicon-quote-right
wanca2016-vrt
Wanca 2016, VRT
PUB
P
Aicon-quote-right
wikipedia-fi-2017-src
Finnish Wikipedia 2017, source
PUB
P
Aicon-quote-right
wordlists-uhlcs
Wordlists (UHLCS)
RES
R
CSCCicon-quote-right
wordnet
WordNet, Kielipankki Version
PUB
P
CSCCicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-korp
Yle Finnish News Archive 2011-2018, Korp
ACA
A
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-s-korp
Yle Finnish News Archive 2011-2018, scrambled, Korp
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-selko-korp
Yle News Archive Easy-to-read Finnish 2011-2018, Korp
ACA
A
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-selko-s-korp
Yle News Archive Easy-to-read Finnish 2011-2018, scrambled, Korp
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-selko-src
Yle News Archive Easy-to-read Finnish 2011-2018, source
ACA
A
Aicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-src
Yle Finnish News Archive 2011-2018, source
ACA
A
Aicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-sv-2012-2018-korp
Yle Swedish News Archive 2012-2018, Korp
ACA
A
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-sv-2012-2018-s-korp
Yle Swedish News Archive 2012-2018, scrambled, Korp
PUB
P
KorpAicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-sv-2012-2018-s-vrt
Yle Swedish News Archive 2012-2018, scrambled, VRT
PUB
P
Aicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-sv-2012-2018-src
Yle Swedish News Archive 2012-2018, source
ACA
A
Aicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-sv-2012-2018-vrt
Yle Swedish News Archive 2012-2018, VRT
ACA
A
Aicon-question-circleicon-quote-right
Ylilauta
Ylilauta Corpus
PUB
P
KorpAicon-quote-right
Ylilauta-dl
The Downloadable Version of the Ylilauta Corpus
PUB
P
Aicon-quote-right
ylioppilasaineet
Corpus of Finnish Matriculation Examination Essays from 1994, 1999 and 2004
RES
R
KorpBicon-quote-right