Korpusar i Språkbanken i Finland

Många korpusar i Språkbanken är tillgängliga via ett webgränssnitt (så som Korp och LAT). Vissa korpusar är tillgängliga endast via Scientist’s User Interface (SUI) (på engelska) eller genom att använda redskap via kommandorader på Språkbankens server (taito-shell.csc.fi). Somliga korpusar kan även laddas ner.

Somliga korpusar kräver underskrift eller personliga åtkomsträttigheter (för mer information, se Åtkomst).

acquis-ftb3
PUB
P
Korpicon-quote-right
Agricola
PUB
P
Korpicon-quote-right
ai2d-rst
PUB
P
icon-quote-right
aku-egg
ACA
A
LATicon-quote-right
amph
ACA
A
icon-quote-right
ArkiSyn-korp
PUB
P
Korpicon-quote-right
AVOID
RES
R
icon-quote-right
BeserCorp
PUB
P
Korpicon-quote-right
ceal-dl
RES
R
icon-quote-right
ceal-o
RES
R
Korpicon-quote-right
ceal-par-s-korp
ACA
A
Korpicon-quote-right
ceal-s
ACA
A
Korpicon-quote-right
cfinsl-conv
RES
R
LATicon-quote-right
cfinsl-conv-dl
RES
R
icon-quote-right
cfinsl-elicit
PUB
P
LATicon-quote-right
cfinsl-elicit-dl
PUB
P
icon-quote-right
chuvash-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
coca-dl-2017H1
RES
R
icon-question-circleicon-quote-right
coca-korp-2017H1
ACA
A
Korpicon-question-circleicon-quote-right
coha-dl-2017H1
RES
R
icon-question-circleicon-quote-right
coha-korp-2017H1
ACA
A
Korpicon-question-circleicon-quote-right
concetti-amorosi
PUB
P
icon-quote-right
Digilib-1920-dl
ACA
A
icon-quote-right
Digilib-Pub-1874-dl
PUB
P
icon-quote-right
dma
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
dma-wn
RES
R
Korpicon-quote-right
DSPCON2013-2015-dl
ACA
A
icon-quote-right
DSPCON2013-2016-dl
ACA
A
icon-quote-right
e-thesis-de
PUB
P
Korpicon-quote-right
e-thesis-en
PUB
P
Korpicon-quote-right
e-thesis-es
PUB
P
Korpicon-quote-right
e-thesis-fi
PUB
P
Korpicon-quote-right
e-thesis-fr
PUB
P
Korpicon-quote-right
e-thesis-ru
PUB
P
Korpicon-quote-right
e-thesis-sv
PUB
P
Korpicon-quote-right
eduskunta-v1-lat
PUB
P
LATicon-question-circleicon-quote-right
eduskunta-v1.5-dl
PUB
P
icon-question-circleicon-quote-right
eduskunta-v1.5-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
ELFA-audio-dl
RES
R
icon-quote-right
ELFA-korp
PUB
P
Korpicon-quote-right
ELFA-lat
RES
R
LATicon-quote-right
ELFA-txt&xml-dl
PUB
P
LATicon-quote-right
english-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
erzya-moksha-komi-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
erzya-moksha-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
estonian1-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
estonian2-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
fbc-dl
RES
R
icon-quote-right
fbc-lat
RES
R
LATicon-quote-right
Fenno-ugrica
PUB
P
Korpicon-quote-right
finka-dl
PUB
P
icon-question-circleicon-quote-right
finka-lat
PUB
P
LATicon-question-circleicon-quote-right
FinnFrameNet-s
PUB
P
Sanaticon-quote-right
finnish-bibles-uhlcs
ACA
A
Taitoicon-quote-right
finnish-literature-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
FinnTransFrameNet-s
PUB
P
Sanaticon-quote-right
FinnTreeBank1
PUB
P
icon-quote-right
FinnTreeBank2-dl
PUB
P
icon-quote-right
FinnTreeBank2-korp
PUB
P
Korpicon-quote-right
FinnTreeBank3-dl
PUB
P
icon-quote-right
FinnTreeBank3-korp
PUB
P
Korpicon-quote-right
FinnWordNet-dl
PUB
P
icon-quote-right
FinnWordNet-s
PUB
P
Sanaticon-quote-right
FinStud86
RES
R
Korpicon-quote-right
FinSveStud 79-80
RES
R
Korpicon-quote-right
FiRuLex-fi
PUB
P
Korpicon-quote-right
FiRuLex-ru
PUB
P
Korpicon-quote-right
FNC1
PUB
P
icon-quote-right
fstc-korp
RES
R
Korpicon-quote-right
fstc-taito
RES
R
Taitoicon-quote-right
ftc-dl
RES
R
icon-question-circleicon-quote-right
ftc-korp
RES
R
Korpicon-question-circleicon-quote-right
fvcc_v1
PUB
P
icon-quote-right
GeM-HTB
PUB
P
icon-quote-right
giellagas-north
RES
R
LATicon-quote-right
glowbe-dl-2017H1
RES
R
icon-question-circleicon-quote-right
glowbe-korp-2017H1
ACA
A
Korpicon-question-circleicon-quote-right
Gutenberg
PUB
P
Korpicon-quote-right
hallituskausi-2007–2011
PUB
P
icon-quote-right
hallituskausi-2011–2015
PUB
P
icon-quote-right
HC-TEI-XML
ACA
A
Korpicon-quote-right
hcs-a-v2
ACA
A
Korpicon-quote-right
hcs-na-v2
PUB
P
icon-quote-right
HeKo-Europarl
PUB
P
Korpicon-quote-right
HeKo-JRC-Acquis
PUB
P
Korpicon-quote-right
helpuhe1
RES
R
LATicon-question-circleicon-quote-right
helpuhe1-dl
RES
R
icon-question-circleicon-quote-right
HS.fi
ACA
A
Korpicon-quote-right
ICLFI
RES
R
Korpicon-quote-right
iijoki-korp
ACA
A
Korpicon-question-circleicon-quote-right
ingrian-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
Karjalansuomi
ACA
A
Korpicon-quote-right
kfspc-korp
PUB
P
Korpicon-quote-right
kfspc-korp-fi
PUB
P
Korpicon-quote-right
kfspc-korp-sv
PUB
P
Korpicon-quote-right
khanty-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
Kipo
PUB
P
LATicon-quote-right
Kivi
PUB
P
Korpicon-quote-right
kks
PUB
P
icon-quote-right
KLK-fi
PUB
P
Korpicon-quote-right
KLK-sv
PUB
P
Korpicon-quote-right
komi-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
kra
RES
R
Taitoicon-question-circleicon-quote-right
LA-murre-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
LA-murre-lat
PUB
P
LATicon-question-circleicon-quote-right
LA-murre-vrt
PUB
P
icon-question-circleicon-quote-right
Lakeja&direktiiveja
PUB
P
Korpicon-quote-right
LAS2
RES
R
Korpicon-quote-right
LAS2-dl
RES
R
icon-quote-right
latin-uhlcs
ACA
A
Taitoicon-quote-right
lehdet90ff
PUB
P
Korpicon-quote-right
lehdet90ff-dl
ACA
A
icon-quote-right
lehdet90ff-dl-v2
ACA
A
icon-quote-right
lehdet90ff-v2
PUB
P
Korpicon-quote-right
lehdet90ff-vrt-v2
ACA
A
icon-quote-right
lettere-amorose
PUB
P
icon-quote-right
lettere-varie
PUB
P
icon-quote-right
lude-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
MULCOLD
PUB
P
Korpicon-quote-right
MULCOLD-de
PUB
P
Korpicon-quote-right
MULCOLD-en
PUB
P
Korpicon-quote-right
MULCOLD-ru
PUB
P
Korpicon-quote-right
nenets-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
north-saami-literature-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
north-saami-report-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
opensub-fi-2017-src
PUB
P
icon-quote-right
Opus-Korp
PUB
P
Korpicon-quote-right
opusparcus-v1
PUB
P
icon-quote-right
oracc-2017-09-vrt
PUB
P
icon-question-circleicon-quote-right
oracc-korp-2017-09
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
oracc-korp-2019-05
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
ota
PUB
P
Taitoicon-quote-right
oulu
RES
R
Taitoicon-quote-right
ParFin2016
RES
R
Korpicon-quote-right
parole-fi
RES
R
Taitoicon-quote-right
parole-sv
RES
R
Korpicon-quote-right
parole-sv
RES
R
Korpicon-quote-right
ParRus2016
RES
R
Korpicon-quote-right
psychlingdesc
PUB
P
icon-quote-right
quantlang-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
Reittidemo-korp
PUB
P
Korpicon-quote-right
Reittidemo-lat
PUB
P
LATicon-quote-right
rel-freq-fi-lit
PUB
P
icon-quote-right
Sananparsikokoelma
PUB
P
Korpicon-quote-right
ScotsCorr
ACA
A
Korpicon-quote-right
semfinlex-asd-2018-vrt
PUB
P
icon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-asd-fi-2018-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-asd-sv-2018-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-kko-kho-2018-vrt
PUB
P
icon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-kko-kho-fi-2018-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-kko-kho-sv-2018-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
semfinlex-kko-kho-sv-2018-vrt
PUB
P
icon-quote-right
semfinlex-par-2018-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
seuruu
RES
R
LATicon-quote-right
sfnet
ACA
A
icon-quote-right
sinebrychoff-fi
PUB
P
Korpicon-quote-right
sinebrychoff-sv
PUB
P
Korpicon-quote-right
SKK
PUB
P
Korpicon-quote-right
SKN-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
SKN-lat
PUB
P
LATicon-question-circleicon-quote-right
SKVR
PUB
P
Korpicon-quote-right
SNC1
PUB
P
icon-quote-right
snowfrog
PUB
P
LATicon-quote-right
SSDC-2016
RES
R
LATicon-quote-right
stt-fi-1992-2018-src
RES
R
icon-quote-right
Suomi24-2001-2014-dl
ACA
A
icon-question-circleicon-quote-right
Suomi24-2001-2014-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
Suomi24-2001-2015
ACA
A
icon-question-circleicon-quote-right
suomi24-2001-2017-korp-v1-1
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
suomi24-2001-2017-vrt-v1-1
ACA
A
icon-quote-right
Suomi24-2015H1
ACA
A
icon-question-circleicon-quote-right
Suomi24-2016H2
ACA
A
icon-question-circleicon-quote-right
Suomi24-korp-2016H2
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
Suomi24-virkkeet-2015H2
ACA
A
Korpicon-question-circleicon-quote-right
susanne-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
taaf
ACA
A
icon-quote-right
taajuussanasto9996
PUB
P
icon-quote-right
topling-en
RES
R
Korpicon-quote-right
topling-fi
RES
R
Korpicon-quote-right
topling-sv
RES
R
Korpicon-quote-right
TSK-35
PUB
P
icon-quote-right
TSK-49
PUB
P
icon-quote-right
ume-saami-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
uralic-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
Uudenvuodenpuheet
PUB
P
Korpicon-quote-right
uzbek-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
VKS
PUB
P
Korpicon-quote-right
VNSK
PUB
P
Korpicon-quote-right
wanca2016-korp
PUB
P
Korpicon-quote-right
wanca2016-src
PUB
P
icon-quote-right
wanca2016-vrt
PUB
P
icon-quote-right
wikipedia-fi-2017-src
PUB
P
icon-quote-right
wordlists-uhlcs
RES
R
Taitoicon-quote-right
wordnet
PUB
P
Taitoicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-korp
ACA
A
Korpicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-s-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-selko-korp
ACA
A
Korpicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-selko-s-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-selko-src
ACA
A
icon-question-circleicon-quote-right
ylenews-fi-2011-2018-src
ACA
A
icon-question-circleicon-quote-right
ylenews-sv-2012-2018-korp
ACA
A
Korpicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-sv-2012-2018-s-korp
PUB
P
Korpicon-question-circleicon-quote-right
ylenews-sv-2012-2018-src
ACA
A
icon-question-circleicon-quote-right
Ylilauta
PUB
P
Korpicon-quote-right
Ylilauta-dl
PUB
P
icon-quote-right
ylioppilasaineet
RES
R
Korpicon-quote-right