Åtkomst
Åtkomst
Ansök om åtkomsträttigheter
till våra språkresurser.
Korpusar
Korpusar
Bekanta dig med våra korpusar.
Verktyg
Verktyg
Pröva våra verktyg.
Organisation
Organisation
Vem utgör Språkbanken i Finland?
Stöd
Stöd
Hjälp och handledning.

Vad är Språkbanken i Finland?

Språkbanken i Finland är en tjänst för forskare som använder språkresurser inom digital humaniora och samhällsvetenskap. Språkbanken har ett brett utbud av text- och talkorpusar och verktyg för att studera dem. Korpusarna kan analyseras och bearbetas med språkbankens verktyg eller laddas ner.

Många korpusar är allmänt tillgängliga, vissa kräver inloggning. Rätten att använda begränsade resurser kan sökas elektroniskt. Det är gratis för forskare och studenter att använda språkbanken.

Språkbanken samordnas av det nationella FIN-CLARIN-konsortiet som består av finländska universitet och andra forskningsorganisationer. FIN-CLARIN är en del av den internationella forskningsinfrastrukturen CLARIN ERIC. FIN-CLARIN möjliggör tillgång till hela CLARIN-samfundets språkresurser. Forskare och forskargrupper kan också komma överens med FIN-CLARIN om att deponera och distribuera sitt material.

Om du är ny i språkbanken kan du ta en titt på introduktionen till språkbanken.

Vilka är användarna av språkbanken?

Språkbankens användare är forskare, lärare och studenter som är intresserade av text-, tal- eller videokorpusar med naturligt språk och verktyg för att använda dem. Majoriteten av språkbankens användare är språkforskare, men tjänsten lämpar sig lika väl för annan digital humanistisk forskning.

Praktiska exempel på språkbankens möjligheter finns i våra månatliga forskarporträtt.

Kontaktinformation

Språkbankens tekniskt underhåll
kielipankki (ät) csc.fi
tel. 09 4572001

Korpusar och webservice
fin-clarin (ät) helsinki.fi
tel. 029 4129317