Åtkomst
Åtkomst
Ansök om åtkomsträttigheter
till våra språkresurser.
Korpusar
Korpusar
Bekanta dig med våra korpusar.
Verktyg
Verktyg
Pröva våra verktyg.
Organisation
Organisation
Vem utgör Språkbanken i Finland?
Stöd
Stöd
Hjälp och handledning.

Språkbanken i Finland (Kielipankki på finska) är en serviceenhet för språkresursforskning. Servicen består av en omfattande mängd av språkmaterial samt programvaror lämpliga för dess forskning i en kraftig servermiljö. Konsortiet FIN-CLARINs forskningsenheter underhåller sina material runt om i Finland och förmedlar dem via Kielipankki för andra forskare att använda.

Språkbanken i Finlands användare arbetar vid universitet och andra forskningsinstitut i Finland och utomlands. Elementär användning är fri för akademiska användare. Kommersiella användarkonton och beräkningsintensiva användningsfall avtalas individuellt.

Vid Språkbanken i Finland finns text- och talkorpusar med olika slags annoteringar på över 60 språk. För att hantera dem har Språkbanken ett urval av verktyg från parsers till programmeringsmiljöer. Många språkmaterial kan används med en webbläsare, och några av dem kan också laddas ner till ens egen dator. Ägarna av immateriella rättigheter kan följa använding av sina material med hjälp av statistik.

Licenserna för varje korpus och verktyg kan definieras individuellt. Några material är helt öppna, men andra är tillgängliga bara till inloggade användare. Vissa material förutsätter personlig åtkomsträttighet som kan beviljas på basis av ansökan.

Språkmaterial och -verktyg finns i en separat applikationserver, Forskarens användargränssnitt och separata virtuella servrar. Språkbanken i Finlands innehåll säkerhetskopieras regelbundet.

Kontaktinformation

Språkbankens tekniskt underhåll
kielipankki (ät) csc.fi
tel. 09 4572001

Korpusar och webservice
fin-clarin (ät) helsinki.fi
tel. 029 4129317