Konsortiosopimus ja jäsenyys CLARIN ERICissä

Sopimus kansallisen FIN-CLARIN -nimisen kielivarakonsortion perustamisesta ja liittymisestä siihen.

FIN-CLARIN

CLARIN ERIC

Muu dokumentaatio