20.6.2024

Metadatan tallennusalusta on vaihtunut

Kielipankki ylläpitää kuvailutietueita kaikista välittämistään aineistoista. Jokaisella yksittäisellä aineistoversiolla on oma kuvailutietue, jolla on pysyvä tunniste.

Kielipankissa on käytetty kuvailutietojen tarjoamiseen META-SHARE-nimistä alustaa, mutta sen tuki on loppunut. Kielipankin kaikki nykyiset kuvailutietueet on siirretty norjalaisen CLARIN-keskuksen, CLARINO Bergenin ylläpitämälle COMEDI-alustalle. Kaikkien Kielipankin hoitamien kuvailutietueiden pysyvät tunnisteet on automaattisesti ohjattu uusiin osoitteisiin COMEDIssa.

Huomaathan, että vaikka kuvailutietueet näyttävät nyt vähän erilaisilta, itse aineistojen sisältö tai sijainti eivät ole muuttuneet.