Kielipankin käyttöehdot, tietosuojakäytänteet ja saavutettavuusseloste

Käyttöehdot

Seuraavat ehdot sitovat kaikkia Kielipankin käyttäjiä.

Tarkemmat aineistokohtaiset käyttöehdot ilmoitetaan aineiston lisenssissä (ks. Kielipankin aineistoluettelon Lisenssi-sarake).

Mikäli aineiston lisenssissä on merkintä +PRIV, katso lisäksi ohjeet henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojaselosteet

Saavutettavuusseloste