Kielipankin saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Kielipankin verkkosivustoa (kielipankki.fi), Kielipankin YouTube-, Facebook- ja Twitter-tileillä julkaistuja sisältöjä sekä eräitä muita Kielipankin itse tuottamia palveluita ja sisältöjä. Kielipankki ylläpitää tätä saavutettavuusselostetta osana toimintaansa.

Mikäli havaitset johonkin Kielipankin toimittamaan palveluun liittyviä saavutettavuuspuutteita, joita ei ole mainittu tällä sivulla, ilmoitathan niistä meille.

Saavutettavuuden tila

Kielipankin palveluita kehitetään erityisesti tutkijoita varten. Tavoitteena kuitenkin on, että ohjeistus ja oleellinen tieto aineistojen saatavuudesta ja käyttömahdollisuuksista on ymmärrettävää ja saavutettavaa mahdollisimman monille.

Tämänhetkisen arvion mukaan suurin osa Kielipankin palveluista asettuu WCAG:n määrittelemien saavutettavuuskriteereiden mukaan vähintään perustasolle A. Kaikki sisällöt eivät kuitenkaan ole vaatimusten mukaisia.

Suomenkielistä lisätietoa WCAG:n määrittelemistä saavutettavuuskriteereistä on Aluehallintoviraston sivuilla.

Havaitut puutteet saavutettavuudessa

Kielipankin verkkosivusto

Ruudunlukijalla tapahtuvassa käytössä on havaittu seuraavat saavutettavuuspuutteet:

  • Joistakin työkalusivulla (www.kielipankki.fi/tyokalut, www.kielipankki.fi/tools) olevista kuvista ja kuvakkeista puuttuu title– ja alt-tekstit.
  • Sivulla https://www.kielipankki.fi/kielipankki/esittely/ oleva Kielipankin esittelyvideo on upotettu sivuun niin, ettei sitä pääse kaikilla selaimilla suoraan kuuntelemaan.
  • Kielipankin pääsivulla olevassa hakukentässä on osittainen ns. näppäimistöansa: hakukentästä on hankalaa poistua normaalisti nuolinäppäimillä. Asiaa tutkitaan, mutta ongelma saattaa johtua WordPressistä tai sen lisäosasta, jolloin emme voi ratkaista tilannetta suoraan.
Kielipankin YouTube-tilin sisällöt

24.8.2020 ja 14.12.2021 pidettyjen Kielipankki Live -verkkotapahtumien sekä 15.12.2020 järjestetyn ELRC-työpajan videotallenteiden suomenkielinen tekstitys ei ole valmistunut 14 päivän määräajassa sisällön julkaisusta. Kielipankin videot tekstitetään laatusyistä toistaiseksi käsityönä, johon on käytettävissä vain vähän työaikaa. Tässä tapauksessa yhdellä kertaa julkaistavia videoita on ollut useita ja ajankohtaisuutensa vuoksi ne on katsottu tärkeiksi julkaista heti tekstittämättöminä. Videoiden tekstitykset pyritään saamaan valmiiksi keskimäärin noin kuuden kuukauden kuluessa tallenteiden julkaisusta.

Sisältötyypit, joita saavutettavuusvaatimukset eivät koske

  • Kielipankin tuottamat, ennen 23.9.2020 julkaistut videot tai äänitteet, vaikka ne olisi tarkoitettu toistuvaan käyttöön,
  • Kielipankin tuottamat, ennen 23.9.2018 julkaistut, toistuvaan käyttöön tarkoitetut tiedostot, pois lukien video- tai äänitiedostot,
  • sisältöjä, jotka on tarkoitettu rajatulle käyttäjäryhmälle ja jotka tarjotaan määräaikaisina,
  • ulkopuolisen tahon tuottamia sisältöjä, joita ovat esimerkiksi Kielipankissa välitettävät aineistot sekä sovellukset ja palvelut, jotka on asennettu käytettäväksi osana Kielipankin palvelukokonaisuutta.

Lisätietoa saavutettavuusvaatimuksista: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/mita-palveluja-ja-sisaltoja-laki-koskee/

Tietoa ulkopuolisten tahojen tuottamien palveluiden saavutettavuudesta

Ulkopuolisten tahojen tuottamien toiminnallisuuksien saavutettavuudesta vastaavat kyseisten ohjelmien toimittajat. Ulkopuolisten tahojen ohjelmistoja ovat esimerkiksi Kielipankin verkkosivustolla käytettävä WordPress-alusta lisäosineen, tunnistautumisessa käytettävät kirjautumisikkunat kuten Shibboleth ja eduGAIN sekä tutkimusaineistojen käyttöön ja käsittelyyn tarkoitetut alustat kuten Korp. Kielipankki pyrkii omalta osaltaan parantamaan käyttöliittymien saavutettavuutta, mikäli siihen on mahdollista vaikuttaa.

Tutkijoille välitettävät, joko Kielipankin tai muiden tahojen ylläpitämät työkalut on lueteltu omalla sivullaan. Kaikista ulkopuolisten tarjoajien työkaluista ei vielä ole käytettävissä suomen- tai englanninkielisiä saavutettavuusselosteita. Saavutettavuusseloste voidaan joissakin tapauksissa tarjota myös suoraan kyseisen palvelun käyttöliittymän kautta.

Palautteen antaminen

Toivomme palautetta Kielipankin palveluiden saavutettavuudesta. Mikäli havaitset johonkin Kielipankin toimittamaan palveluun liittyviä saavutettavuuspuutteita, joita ei ole mainittu tällä sivulla, voit ilmoittaa niistä meille sähköpostitse tai puhelimitse, ks. yhteystiedot. Vastaamme yhteydenottoosi kahden viikon aikana.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen, tai vastauksemme ei saavu 14 päivän kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Julkaisu- ja päivitystiedot

Tämä verkkosivusto on julkaistu 24.8.2015.

Tätä saavutettavuusselostetta on päivitetty viimeksi 9.3.2020.

Hae Kielipankki-portaalista:
Krister Lindén
Kuukauden tutkija: Krister Lindén

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot