Posters presented at the FIN-CLARIAH Meeting 10.6.2024

<< FIN-CLARIAH event page

To view or to download the PDF version, click on the image.

Overview of CSC services used in various Work Packages

Image of the poster Overview of CSC services used in various Work Packages

Top of page

W1.1 Text processing and annotation environments

Image of the poster W1.1 Text processing and annotation environments
Top of page

W1.2 Speech processing and annotation

Image of the poster W1.2 Speech processing and annotation
Top of page

W1.3 Video processing and annotation

Image of the poster W1.3 Video processing and annotation
Top of page

W2.1 Personal and Copyrighted Research Data

Image of the poster W2.1 Personal and Copyrighted Research Data
Top of page

W2.2 Training environments

Image of the poster W2.2 Training environments
Top of page

W2.3 Translation and Interpretation

Image of the poster W2.3 Translation and Interpretation
Top of page

W2.4 Terminology

Image of the poster W2.4 Terminology
Top of page

W3.1 Data Management

Image of the poster W3.1 Data Management
Top of page

W3.2 Data Ingestion

Image of the poster W3.2.1 Data ingestion through Finna

Image of the poster Sampo Systems Infrastructure Data Services and Portals
Top of page

W3.3 Enrichment

Image of the poster W3.3.1 Enhancing the usability of archival data

Image of the poster W3.3.2 Supporting the research use of large-scale cultural heritage metadata

Image of the poster W3.3.3 a. Interaction in web content – A case study

Image of the poster W3.3.3 b. Multimodal Analysis Tools for Understanding Livestreams

Image of the poster W3.3.4 Tools for visual analysis

Top of page

W4.1 Analytical support for computational SSH

Image of the poster W4.1 Analytical support for computational SSH

Image of the poster W4.1.2-3 Representative benchmark data of social media and digital tools for network analysis

Image of the poster W4.1.6 Enrich survey data with register data and unstructured text

Top of page

W5.1 Evidence-Based Infrastructure Development

Image of the poster W5.1 Evidence-Based Infrastructure Development

Top of page

W5.2 Log-based Data Analysis

Image of the poster Log-based Data Analysis. Unveiling the Past: User log-based Recommendation System for NLF Historical Newspapers

Top of page

<< FIN-CLARIAH event page

<< FIN-CLARIAH Overview

FIN-CLARIAH Meeting 10.6.2024 11-16

Place: Minerva Plaza, Siltavuorenpenger 5 A, University of Helsinki

 

The goal of the workshop is to let the whole infrastructure reflect on how SSH research will be affected by AI and how we as an infrastructure should prepare for this. In addition, we need to collect information on what preparations are already taking place in the different locations of the infrastructure.

Register by 24.5.2024

 

Poster session

 

Program

The goal of the workshop is to let the whole infrastructure reflect on how SSH research will be affected by AI and how we as an infrastructure should prepare for this. In addition, we need to collect information on what preparations are already taking place in the different locations of the infrastructure.

11.00-12.00 Keynote: Modern generative image modelling, Jaakko Lehtinen (Aalto University)

12.00-13.00 Lunch

13.00- Group discussions. Task: Brainstorm and develop an action plan for how to integrate transformer technology in the research infrastructure development (Tentative questions: AI for diverse data types? What is happening across locations? Making AI accessible and usable? Implications for SSH research, development, education?)

 1. Text data – Cultural heritage (facilitator Liisa Näpärä, NLF)
 2. Text data – Web / societal data (facilitator Veronika Laippala, TurkuNLP)
 3. Audiovisual, speech and audio data (facilitator Mikko Kurimo, Aalto)
 4. Still images (facilitator Ilkka Lähteenmäki, Oulu)

14.10-14.30 Coffee

14.30-15.00 Summaries from the groups

15.00 Poster session & Refreshments

16.00 Closing

 

 

Eurooppalainen kielidata-avaruus -työpaja

Vapauta datan mahdollisuudet yrityksille ja kansalaisille EU:ssa

 

Keskiviikkona 10.04.024 klo 9:00-15:15, Clarion Hotel Helsingissä

Järjestäjät:
European Language Data Space
Digitaalisten ihmistieteiden osasto, Helsingin yliopisto

Tervetuloa Eurooppalaisen kielidata-avaruuden -työpajaan!

Eurooppalainen kielidata-avaruus (European Language Data Space, LDS) ja Helsingin yliopisto kokoavat yhteen suomalaisen teollisuuden, julkishallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan kielidatan merkityksestä kieliteknologioiden ja tekoälypohjaisten työkalujen kehittämiselle Suomessa. Tilaisuus järjestetään 10.04.2024 Clarion Hotel Helsingissä.

Vuoden 2023 alusta lähtien Euroopan komissio on ohjannut ja tukenut uutta tapaa jakaa kielidataa Eurooppalaisen kielidata-avaruuden (LDS) kautta. Tämä uusi tapa ulottuu kielidataa laajemmalle, ja se kattaa monia aloja ja toimintaympäristöjä niiden niiden omien data-avaruuksiensa kautta. Yhteiseurooppalaisten data-avaruuksien (Common European Data Spaces) perustamisen myötä tiedotus ja välitys datan eri tiedonkuvaus- ja saatavuusmuotojen välillä on toteutumassa kaikissa Euroopan maissa.

Tätä taustaa vasten Eurooppalaisen kielidata-avaruuden tavoitteena on rakentaa luotettavat ja tehokkaat datamarkkinat kielivarojen jakamiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla EU:n datastrategian mukaisesti.

Eurooppalainen kielidata-avaruus (LDS) järjestää sarjan maakohtaisia työpajoja, joiden tarkoituksena on auttaa paikallisia yrityksiä, tutkimusryhmiä ja julkishallintoja ottamaan uuden kielidatanvaihtoavaruuden käyttöönsä ja liittymään relevantteihin paikallisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin. Samalla ne voivat hyödyntää jo olemassa olevia luotettavia infrastruktuureja. Eurooppalaisena kielidatan jakamisalustana LDS voi auttaa paikallisia toimijoita kaupallistamaan kielidataansa monikielisessä Euroopassa, jossa kieliteknologioiden ja tekoälypohjaisten sovellusten merkitys jatkuvasti kasvaa.

 

Suomen LDS-työpaja

Suomen työpajassa käsitellään kotimaisen yksityisen ja julkisen sektorin sidosryhmien tarpeita kielidatan tarjoajina, integroijina ja/tai kuluttajina. Tapahtumassa jaetaan näiden tahojen kokemuksia ja vaatimuksia sekä selvitetään, kuinka voitaisiin päästä toivottuun teknologiseen kasvuun ja parantaa kilpailukykyä sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Työpajassa keskustellaan siitä, kuinka LDS voi auttaa suomalaisia toimijoita ja tukea niiden pyrkimyksiä tuottaa, kaupallistaa tai hankkia kielidataa kieliteknologioiden ja tekoälypohjaisten työkalujen käyttövoimaksi Suomessa.

Työpaja on suunnattu datan haltijoille ja tarjoajille, kieliteknologioiden kehittäjille ja integraattoreille, pk-yrityksille sekä julkisen hallinnon edustajille, viranomaisille ja yhteistyökumppaneille. Työpaja on englanninkielinen.

Ilmoittautuminen

Osallistuminen on maksutonta, mutta tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautuminen on päättynyt 03.04.2024. Ota yhteys järjestäjiin ja tarkista, onko tilaisuuteen vielä paikkoja jäljellä: lareina-office [ATT] helsinki.fi

 

Suomen LDS-työpaja 10.4.2024, ohjelma

09:00 – 09:45

Ilmoittautuminen

09:55 – 10:05

Welcome and introduction
Krister Lindén, University of Helsinki

10:05 – 10:35

Welcome by the European Commission: The Digital Europe Programme and the Common European Language Data Space
Philippe Gelin, European Commission

10:35 – 11:05

The importance of language data for the development of LT solutions future steps
Aleksander Alafuzoff, Yle

11:05 – 11:30

Kahvitauko

11:30 – 11:40

Welcome by the Ministry of Finance
Olli-Pekka Rissanen, Ministry of Finance

11:40 – 12:30

Language Data and Language Technologies in Finland and for Finnish
– Panel session

Krister Lindén, University of Helsinki (Moderator)
Mikko Kurimo, Aalto University
Iftikhar Ahmad, Tietoevry
Peter Smit, Inscripta Oy
Riikka Lindroos-Järvitalo, KELA
Patrik Gayer, SiloAI
Kirsi Salmela, Kopiosto

12:30 – 13:00

European Language Data Space: developing a market for language data and services and benefitting from a joint European effort
Georg Rehm, LDS Consortium, German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI)

13:00 – 13:50

Lounas

13:50 – 14:50

Language data production, management, and market development: overcoming obstacles – Panel session
Krister Lindén, University of Helsinki (Moderator)
Manu Setälä, Solita Oy
Kaarina Hyvönen, Kielikone Oy
Tiina Lindh-Knuutila, Lingsoft Language Services Oy
Tommi Lehtonen, KAVI
Ilkka Lavas, City Digital Group
Jörg Tiedemann, University of Helsinki

14:50 – 15:05

Conclusions
Krister Lindén, University of Helsinki

15:05 – 15:15

Kahvitauko ja verkostoituminen

15:15 – 16:15

Kahvitauko ja verkostoituminen jatkuvat Sitran järjestämässä Nordic Data Festival 2024 -tapahtumassa (rinnakkaistapahtumana Clarion Hotel Helsingissä)

 

 

Ota yhteys paikallisiin järjestäjiin:

Krister Lindén and Wilhelmina Dyster
Helsingin yliopisto
lareina-office [ATT] helsinki.fi

Viimeksi päivitetty: 05.04.2024

Ilmaiset etäkoulutukset CSC:n laskentaympäristön käyttöön 24.-25.4.2024 (Osa 1: Perusteet) ja 15.-16.5.2024 (Osa 2: Seuraavat askeleet)

Kurssit ovat englanninkielisiä.

CSC Computing Environment free online courses 24.-25.4. (Part 1: Basics) and 15.-16.5. (Part 2: Next steps)

CSC Computing Environment, Part 1: Basics 24.-25.4.

This is what everyone should know about our computing environment when launching jobs!

Are you planning on using CSC’s high-performance computing (HPC) services (Puhti, Mahti, Allas…) in the near future? Have you been using these services already, but would like to make sure you are getting the most out of them? This intensive course is intended for you!

More info and registration at: https://ssl.eventilla.com/part1april24

CSC Computing Environment, Part 2: Next steps 15.-16.5.

How to handle large datasets, install own software and scale up workflows efficiently in CSC’s computing environment

Are you using CSC’s high-performance computing (HPC) services (Puhti, Mahti, Allas…), but want to make sure you are getting the most out of them? Are you working with data in the most efficient way? Want to know the best tips and tricks of the trade when scaling up your workflows? This intensive course is intended for you!

More info and registration at: https://ssl.eventilla.com/part2may24

 

These 2+2 half-day sessions focus on using the CSC HPC environment via short lectures and hands on tutorials. Please check the required course prerequisites.

Please note, that the same course is also available as a free self-learning online course at https://ssl.eventilla.com/csccompenvselflearn.

European Language Data Space (LDS) workshop in Finland

Unleashing the potential of data – for EU businesses and citizens

 

Wednesday 10.04.2024 at 9:00-15:15, Clarion Hotel Helsinki

Organisation:
European Language Data Space
Department of Digital Humanities, University of Helsinki

Welcome to the European Language Data Space workshop in Finland!

The European Language Data Space and the University of Helsinki are bringing together experts from the Finnish Industry, Public Administration and Research to discuss the importance of language data for the development of Language Technologies and AI-based tools in Finland. The event is taking place on 10.04.2024 at Clarion Hotel Helsinki.

Since early 2023, the European Commission is providing guidance and support towards a new dimension in language data sharing that is executed through the European Language Data Space (LDS). This new dimension goes beyond language data and addresses many areas and fields through their specific Data Spaces. With the establishment of the Common European Data Spaces, the communication and exchange amongst different modalities of data description and availability is becoming a reality for all European countries.

In this context, the European Language Data Space aims at building a trustworthy and effective data market for the exchange of language resources in the public and – even more importantly – in the private sector, in line with the EU Data Strategy.

For that purpose, the European Language Data Space (LDS) is going to organise a series of Country Workshops to support local industries, research groups and public administrations to integrate this new language data exchange space and connect with relevant local and European networks, while benefiting from the trustworthy infrastructures already available. As European language data sharing platform, the LDS can help local industry stakeholders to monetise their language data in a multilingual Europe where Language Technologies and AI-based applications play an increasingly important role.

 

The LDS workshop in Finland

The Finnish LDS workshop will address the needs of the Finnish stakeholders from both private and public sectors, be it providers, integrators and/or consumers of language data, while sharing their experiences and requirements and exploring how to meet the desired technological growth to enhance their competitiveness at both national and European levels. The LDS will present and discuss how it can help the Finnish stakeholders and support their efforts to produce/monetise/obtain language data to power LT and AI-based tools in Finland.

The workshop is addressed to data owners and data providers, LT developers and integrators and SMEs, as well as to public administration executives, officers and partners. The workshop will be held in English.

Registration

Participation is free of charge, but registration is required. Registration was closed on 03.04.2024. Please contact the organisers and check if there still are seats available: lareina-office [ATT] helsinki.fi

 

European Language Data Space (LDS) workshop in Finland on April 10th, 2024 Programme

09:00 – 09:45

Registration

09:55 – 10:05

Welcome and introduction
Krister Lindén, University of Helsinki

10:05 – 10:35

Welcome by the European Commission: The Digital Europe Programme and the Common European Language Data Space
Philippe Gelin, European Commission

10:35 – 11:05

The importance of language data for the development of LT solutions future steps
Aleksander Alafuzoff, Yle

11:05 – 11:30

Coffee Break

11:30 – 11:40

Welcome by the Ministry of Finance
Olli-Pekka Rissanen, Ministry of Finance

11:40 – 12:30

Language Data and Language Technologies in Finland and for Finnish
– Panel session

Krister Lindén, University of Helsinki (Moderator)
Mikko Kurimo, Aalto University
Iftikhar Ahmad, Tietoevry
Peter Smit, Inscripta Oy
Riikka Lindroos-Järvitalo, KELA
Patrik Gayer, SiloAI
Kirsi Salmela, Kopiosto

12:30 – 13:00

European Language Data Space: developing a market for language data and services and benefitting from a joint European effort
Georg Rehm, LDS Consortium, German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI)

13:00 – 13:50

Lunch Break

13:50 – 14:50

Language data production, management, and market development: overcoming obstacles – Panel session
Krister Lindén, University of Helsinki (Moderator)
Manu Setälä, Solita Oy
Kaarina Hyvönen, Kielikone Oy
Tiina Lindh-Knuutila, Lingsoft Language Services Oy
Tommi Lehtonen, KAVI
Ilkka Lavas, City Digital Group
Jörg Tiedemann, University of Helsinki

14:50 – 15:05

Conclusions
Krister Lindén, University of Helsinki

15:05 – 15:15

Coffee Break and Networking

15:15 – 16:15

Coffee Break and Networking continue in Sitra’s Nordic Data Festival 2024 event (co-located in Clarion Hotel Helsinki)

 

 

Contact the local organizers for further details:

Krister Lindén and Wilhelmina Dyster
University of Helsinki
lareina-office [ATT] helsinki.fi

Last updated: April 5, 2024

ParlaCLARIN IV -työpaja: Eduskuntatyöskentelyyn ja muuhun poliittiseen keskusteluun liittyvät aineistot (LREC-COLING 2024)

Vuoden 2024 ParlaCLARIN-työpaja järjestetään toukokuussa Torinossa, Italiassa osana LREC-COLING 2024 -konferenssia (Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation).

Esitelmäkutsu on avoinna 19.2.2024 saakka. Lue lisää: https://www.clarin.eu/ParlaCLARIN-IV

<< FIN-CLARIAH Overview

FIN-CLARIAH Meeting 1.12.2023 11-17

Place: Väinö Linna -sali, Linna Building, Kalevantie 5, Tampere

 

Preliminary Program

11.00-11.10 Welcoming Words by Sanna Kumpulainen, Associate Professor in Information Studies, Tampere University

11.10-12.00 Keynote I on Studying SSH Research Needs: Elina Late, Senior Research Fellow in Information Studies, Tampere University

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Keynote II on Language Models: Sampo Pyysalo, Associate Professor at the Department of Computing, University of Turku

>>Download the slides of the work package presentations<< (pdf)

13.45-14.30 Work Package Presentations I

13.45-14.00 WP1.3 Veronika Laippala: Noise-Tolerant NLP

14.00-14.20 WP1.1, 1.2, 2.1, 2.2. & 2.3 Mietta Lennes: Kielipankki – The Language Bank of Finland

14.20-14.25 WP2.4 Harri Kettunen: Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences

14.25-14.30 WP2.5 Jenny Tarvainen: Automated Text Tools for Learner Language

14.30-15.00 Coffee

15.00-16.00 Work Package Presentations II

15.00-15.05 WP3.1 Martin Matthiesen: Pipeline from the National Library to CSC

15.05-15.10 WP3.2 Tanja Välisalo: Named Entity Recognition for NARC Data

15.10-15.15 WP4.3 Eetu Mäkelä: Evaluation and Subsetting

15.15-15.20 W4.1 Julia Matveeva: Metadata Harmonization

15.20-15.25 WP4.4 Mikko Laitinen: Twitter

15.25-15.30 WP4.2 Eero Hyvönen: LOD

15.30-15.35 WP3.4 Raine Koskimaa: Game Streams

15.35-15.40 WP3.3 Maria Valaste: Qualitative Surveys

15.40-15.45 WP3.5 Kimmo Elo (Risto Turunen replacing): Text Networks

15.45-15.50 WP5 Sanna Kumpulainen: Evidence-based RI Development + Education & Resources

16.00-17.00 Free Chilling & Refreshments / Parallel session: Executive Board Meeting (with Zoom option)

 

 

Tule mukaan verkkokurssille Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät (4.9.-20.10.2023)

Verkkokurssi Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät on suunnattu kieliaineiden ja muiden aineiden opiskelijoille, jotka haluavat oppia korpusten käytön perusteet.

Kurssi on tarjolla sekä suomeksi että englanniksi ja se on avoin kaikille yliopisto-opiskelijoille Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Kurssi alkoi maanantaina 4.9., mutta kurssialueelle on mahdollista liittyä osallistujamäärän salliessa vielä 15.9. saakka.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

 

Huom. Sama kurssi järjestetään uudelleen seuraavan kerran 3. periodissa, 15.1.2024 alkaen (ks. kurssisivu).

Tutkijat selvittivät Lahjoita puhetta -aineiston avulla tyypillisen sävelkorkeuden yli 8000 suomenpuhujan puheesta

Kansainvälinen INTERSPEECH 2023 -konferenssi järjestettiin 20.-24. elokuuta Dublinissa, Irlannissa. Mietta Lennes piti konferenssissa posteriesitelmän, joka perustui seuraavaan englanninkieliseen konferenssiartikkeliin:

Lennes, M., Toivola, M. (2023). Pitch distributions in a very large corpus of spontaneous Finnish speech. Proceedings of INTERSPEECH 2023, 4778-4782, doi: 10.21437/Interspeech.2023-1822.

Tutustu englanninkieliseen posteriin

<< FIN-CLARIAH Overview

FIN-CLARIAH Summer Event 6.6.2023 11-17

Place: CSC, Life Science Centre, Keilaranta 14 C, Espoo

 

 

Preliminary Program

11.00-11.10 Welcoming Words by Katri Tegel, Development Manager, CSC

11.10-12.00 Keynote: Mikko Kurimo, Professor of Speech and Language Processing, Aalto University

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Thematic Groups

 1. DH Education:
  This group gathers together people who are interested in DH education: how can we disseminate our RI services to Finnish SSH communities through education, both in the short and long term?
 2. Documentation:
  This group develops best practices for documentation inside the project: what is the quality we want to reach by the end of the year, and how our documentation varies in different contexts (e.g., graphical user interfaces versus code repositories)?
 3. Speech Data in Research:
  This group discusses the needs of researchers using speech data: what is the state-of-the-art, and how is FIN-CLARIAH going to push the field further?
 4. Visual Sources in Research:
  This group discusses the needs of researchers using visual sources (videos, images, photos): what is the state-of-the-art, and how is FIN-CLARIAH going to push the field further?

15.00-15.30 Coffee

15.30-16.15 Sharing the Results from the Groups

16.15-17.00 Free Chilling & Refreshments / Parallel session: Executive Board Meeting (with Zoom option)

 

FIN-CLARIAH Workshop Day 18.11.2022 11-17 @ University of Jyväskylä

<< FIN-CLARIAH Overview

Workshop Program

11.00-12.00 Jari Ojala: Welcoming words + Pasi Tyrväinen: Keynote

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.15 Anna Sendra Toset: Results from FIN-CLARIAH interviews

13.15-14.30 Teamwork in thematic groups:

 1. CSC integration – Slides (Martin Matthiesen)
 2. Data licensing – Slides (Mietta Lennes)
 3. The end-user perspective I (Eetu Mäkelä)
 4. The end-user perspective II  (Mikko Laitinen)

14.30-15.00 Coffee 

15.00-16.00

 • Reports from thematic groups
 • Mikko Tolonen: Why metadata matters in FIN-CLARIAH? (Slides)
 • General discussion 

16.00-17.00 Socializing & refreshments (Executive board meeting)

 

Löydä tehokkaita työskentelytapoja ja suunnittele aineistosi hallintaa Data Clinic -kurssilla!

Avoin verkkokurssi Data Clinic käynnistyy 11.11.2022 ja jatkuu huhtikuun 2023 lopulle. Talven ja kevään aikana opit kirjoittamaan oman aineistonhallintasuunnitelman (Data Management Plan, DMP) ja saat käytännön tukea ja neuvontaa aineistosi keräämiseen, käsittelyyn ja hallintaan. Opiskelu tapahtuu lähtökohtaisesti etänä, osin itsenäisesti ja osin pienissä vertaisryhmissä.

Kurssimateriaalit tarjotaan pääosin englanniksi. Kaikkien yliopistojen ja tieteenalojen opiskelijat ovat sallitun opiskelijamäärän rajoissa tervetulleita. Ainoa esivaatimus on, että olet aloittamassa tutkimusta, jossa sinun pitää käsitellä ja hallita juoksevaa tekstiä ja/tai puhetallenteita sisältävää aineistoa (ts. kieliaineistoa).

Lue lisää ja tule mukaan kurssille 28.11. mennessä!

Avoin verkkokurssi Puheen analyysin perusteet 31.10.–12.12.2022

Verkkokurssilla otetaan haltuun perustyökalut puhenäytteiden litterointiin, transkribointiin ja tutkimiseen ja opitaan oman puhekorpuksen suunnittelun ja hallinnan periaatteita. Kurssin aikana käytetään aktiivisesti Praat-ohjelmaa ja tutustutaan myös ELANiin.

Kurssi on avoin kaikkien yliopistojen opiskelijoille ja sen voi suorittaa joko suomeksi tai englanniksi. Osallistujamäärää saatetaan kuitenkin tarvittaessa rajoittaa. Opettajina toimivat Mietta Lennes ja Juraj Šimko Helsingin yliopistosta.

Kurssi on alkanut, mutta mukaan ehtii liittyä vielä perjantaihin 11.11.2022 saakka.

Lisätietoa ja liittyminen Moodle-alueelle

FIN-CLARIAH Kick-off 3.6.2022

<< FIN-CLARIAH Overview

Posters presented in the kick-off event – Avajaistilaisuudessa esiteltävät posterit

To view or download the PDF version, click on the image.

W1.1 Text processing and annotation environments

Image of the poster W1.1 Text processing and annotation environments
Top of page

W1.2 Speech processing and annotation

Image of the poster W1.2 Speech processing and annotation
Top of page

W1.3 Noise-tolerant NLP

Image of the poster W1.3 Noise-tolerant NLP
Top of page

W2.1 Social Data Science

Image of the poster W2.1 Social Data Science
Top of page

W2.2 Learners’ Assessment Environments

Image of the poster W2.2 Learners' Assessment Environments
Top of page

W2.3 Translation and Interpretation

Image of the poster W2.3 Translation and Interpretation
Top of page

W2.4 Terminology

Image of the poster W2.4 Terminology
Top of page

W2.5 Solutions for better use of language learner performances in research

Image of the poster W2.5 Solutions for better use of language learner performances in research
Top of page

W3.1 Increasingly automated ingestion of material

Image of the poster W3.1 Increasingly automated ingestion of material
Top of page

W3.2 AI solutions to better use of National Archives mass digitisation services

Image of the poster W3.2 AI solutions to better use of National Archives mass digitisation services
Top of page

W3.3 Qualitative survey data

Image of the poster W3.3 Qualitative survey data
Top of page

W3.4 Analysis tools for real-time chats in gameplay streams

Image of the poster W3.4 Analysis tools for real-time chats in gameplay streams
Top of page

W3.5 Text network analysis of political texts

Image of the poster W3.5 Text network analysis of political texts
Top of page

W4.1 Metadata harmonization and analysis

Image of the poster W4.1 Metadata harmonization and analysis
Top of page

W4.2 Linked Open Data Services

Image of the poster W4.2 Linked Open Data Services
Top of page

W4.3 Subsetting and evaluating data

Image of the poster W4.3 Subsetting and evaluating data
Top of page

W4.4 Social media noise (and how to tackle it?)

Image of the poster W4.4 Social media noise (and how to tackle it?)
Top of page

W5.1 & 5.2 Information interaction

Image of the poster W5.1 & 5.2 Information interaction

Top of page

Kielipankki esittäytyy jälleen Langnetin kesäkoulussa

Mietta Lennes esittelee Kielipankkia ja kertoo kieliaineistojen arkistoinnin käytänteistä Langnetin kesäkoulussa 15.8. klo 14-15.

Katso lisätiedot ja lataa esityksen diat tapahtumakalenterista!

FIN-CLARIAH-aiheisia postereita

FIN-CLARIAH-infrastruktuurihankkeen aloitustapaaminen pidetään Kansalliskirjastossa 3.6.2022. Tilaisuudessa esiteltäviä postereita voi käydä ihailemassa tapahtumasivulla.

Tervetuloa verkkokurssille Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät

Verkkokurssi Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät (Corpus Linguistics and Statistical Methods) järjestetään jälleen 17.1.–6.3.2022. Kurssin voi suorittaa joko suomen- tai englanninkielisenä.

Osallistujamäärä on rajoitettu, mutta tilan salliessa kurssille voivat osallistua myös muiden kuin Helsingin yliopiston opiskelijat ja ulkomailtakin voidaan hyväksyä osallistujia. Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat tavalliseen tapaan Sisussa. Helsingin yliopiston ulkopuolisten opiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu liittymällä suoraan kurssin Moodle-alueelle. Linkki Moodleen ja lisätiedot löytyvät kurssin kotisivulta.

Kurssille voi liittyä vielä 28.1.2022 saakka (ellei osallistujien maksimimäärä täyty ennen sitä).

Kurssin kotisivu

 

Muut Kielipankin järjestämät kurssit ja koulutukset

Lahjoita puhetta -kampanja palkittiin PRIX EUROPAlla: Vuoden 2021 paras eurooppalainen digitaalinen audioprojekti

Lahjoita puhetta -kampanja, jonka suunnittelussa Kielipankki on ollut mukana, palkittiin vuoden 2021 Prix Europa-festivaalilla sarjassa Best European Digital Audio Project of the Year 2021. Voittajat julkistettiin Saksan Potsdamissa 15.10.2021. Lue Ylen sivuilta lisää Prix Europa -palkinnosta: https://yle.fi/aihe/a/20-10001451

Aiemmin tänä vuonna Lahjoita puhetta on voittanut parhaan mobiilipalvelun palkinnon sekä kunniamaininnan parhaasta datan käytöstä digitaalisen median Grand One -gaalassa (linkki Ylen sivuille).

Lahjoita puhetta on Ylen, Valtion kehitysyhtiö Vaken (nykyinen Ilmastorahasto), Solitan, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen hanke.

 

Tästä voit lahjoittaa puhettasi!

Helsingin yliopiston avoimen tieteen palkinto 2021 myönnettiin Kielipankille ja Lahjoita puhetta -kampanjalle

Helsingin yliopisto myönsi 29.10.2021 Kielipankille ja Lahjoita puhetta -kampanjalle avoimen tieteen palkinnon tunnustuksena tutkimusaineistojen avaamisen ja uudelleenkäytettävyyden edistämisestä. Kielipankin lisäksi palkinnon sai tutkimuskoordinaattori Kati Lassila-Perini.

Lokakuun lopussa pidetyssä palkintoseremoniassa tutkimusjohtaja Krister Lindén piti esityksen, joka on nyt saatavilla YouTubessa englanniksi tekstitettynä. Lisätietoa palkinnosta löytyy Helsingin yliopiston verkkosivuilta.

Löydä tehokkaita työskentelytapoja ja suunnittele aineistosi hallintaa Data Clinic -kurssilla!

Avoin verkkokurssi Data Clinic käynnistyy 12.11.2021 ja jatkuu huhtikuun 2022 lopulle. Talven ja kevään aikana opit kirjoittamaan aineistonhallintasuunnitelman ja saat käytännön tukea ja neuvontaa oman aineistosi keräämiseen, käsittelyyn ja hallintaan.

Kurssimateriaalit tarjotaan pääosin englanniksi. Kaikkien yliopistojen ja tieteenalojen opiskelijat ovat sallitun opiskelijamäärän rajoissa tervetulleita. Ainoa esivaatimus on, että olet jo aloittamassa tutkimushanketta, jossa sinun pitää käsitellä ja hallita tekstiä tai puhetallenteita sisältävää aineistoa (ts. kieliaineistoa).

Lue lisää ja tule mukaan kurssille!

Search the Language Bank Portal:
Krister Lindén
Researcher of the Month: Krister Lindén

 

Upcoming events


Contact

The Language Bank's technical support:
kielipankki (at) csc.fi
tel. +358 9 4572001

Requests related to language resources:
fin-clarin (at) helsinki.fi
tel. +358 29 4129317

More contact information