In English

Kurssit ja koulutus

FIN-CLARIN tarjoaa pääosin verkko-opetuksena järjestettäviä metodikursseja, joille voi osallistua ilmaiseksi kaikista suomalaisista yliopistoista käsin. Kevätlukukaudella kaksikielisenä järjestettävälle Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät -kurssille voidaan ottaa myös ulkomaisia opiskelijoita.

Kurssitarjonta on suunnattu esim. humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja käyttäytymistieteellisten alojen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka tarvitsevat teksti- tai puheaineistoja esimerkiksi opinnäytetyössään. Oppimisympäristönä käytetään Helsingin yliopiston Moodle-alustaa, jonne voi kirjautua kaikkien Haka- ja eduGAIN-luottamusverkostoihin kuuluvien organisaatioiden tunnuksilla.

Opetettavat kurssit

 •  KIK-404. Corpus Linguistics and Statistical Methods – Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät (5 op), verkkokurssina 3.9.2018 – 21.10.2018 (suomeksi) sekä 14.01.2019 – 03.03.2019 (suomeksi ja englanniksi; linkki tulossa)
  • Kevään 2019 verkkokurssilla on opiskelijan valittavissa joko suomen- tai englanninkielinen ryhmä.
  • Huom. Tätä kurssia suositellaan pohjatiedoksi esim. Aineistoklinikka-/Corpus Clinic-kurssille.
  • Edellinen verkkokurssi järjestettiin 15.1.–14.3.2018 ensimmäistä kertaa sekä suomeksi että englanniksi.
 • KIK-LG212. Puheen analyysin perusteet (5 op), verkkokurssina 29.10.2018 – 14.12.2018
  • Edellinen verkkokurssi pidettiin 30.10. – 17.12.2017
  • Pääosin samansisältöinen kurssi on järjestetty aikaisempina vuosina esim. nimillä Puheen analyysin perusteet Praat- ja ELAN-ohjelmilla tai Praat-kurssi.
 • LDA-T3110. Corpus Clinic / Aineistoklinikka (5 op), verkkokurssina (sisältäen muutamia yhteistapaamisia) 9.11.2018 – 26.04.2019, englanninkieliset materiaalit

Kursseilla opitaan mm. etsimään olemassa olevia teksti- ja puhekorpuksia ja tutkimaan niitä tärkeimmillä kieleen ja sen käyttöön liittyvillä menetelmillä, annotoimaan aineistoa käsin ja käyttämään joitakin automaattisia annotointi- ja jäsennystyökaluja siten, että aineiston käyttäminen ja hakujen tekeminen helpottuu, sekä tekemään aineistonhallintasuunnitelma, joka sisältää oman korpuksen keräämiseen, hallintaan, säilytykseen ja jakamiseen liittyvät keskeiset työvaiheet ja eettiset periaatteet.

Kursseilla käsitellään vaihtelevilla painotuksilla teksti- ja puheaineistojen käyttöä, mutta menetelmien kannalta pyritään huomioimaan molemmat aineistotyypit.

Ilmoittautuminen ja suoritusmerkinnät

 • Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat FIN-CLARINin järjestämille kursseille tavalliseen tapaan WebOodissa.
 • Muiden yliopistojen opiskelijat ilmoittautuvat joko kurssikohtaisella verkkolomakkeella (linkki löytyy kurssisivulta ilmoittautumisaikana) tai, mikäli kurssin osallistujamäärää ei ole rajoitettu, ko. kurssin Moodle-alueelle voi liittyä suoraan ennen kurssin alkua. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin kotisivulta.

Tarkemmat tiedot sisällöstä ja ilmoittautumisesta löytyvät kunkin kurssin omalta verkkosivulta. Muut kuin Helsingin yliopiston opiskelijat saavat kurssista erillisen todistuksen, jonka korvaavuudesta heidän tulee itse sopia kotiyliopistonsa kanssa ennen kurssia.

Muiden FIN-CLARINin jäsenorganisaatioiden järjestämää koulutusta

Tälle sivulle voidaan lisätä tietoja myös esimerkiksi tiettyyn aineistoon, aineistotyyppiin tai työkaluun erikoistuvista kursseista. Ilmoitathan meille, mikäli tiedossasi on em. aiheisiin liittyvä avoin koulutustilaisuus.

Räätälöidyt koulutukset

FIN-CLARINilta on myös mahdollista tilata maksullisena palveluna esimerkiksi tutkimusryhmille tai laitoksille räätälöityä lyhytkestoista koulutusta paikan päällä. Ota tarvittaessa yhteyttä FIN-CLARINiin, niin katsotaan voimmeko auttaa!

FIN-CLARINin opintokokonaisuus (vanha, vuoteen 2016 saakka)

Vuosina 2015-2016 tarjottiin FIN-CLARINin tarjoamista kursseista muodostettua opintokokonaisuutta Teksti- ja puheaineistojen käyttö ja hallinta. Kokonaisuudesta oli oman kiinnostuksen mukaan mahdollista suorittaa myös yksittäisiä kursseja. Monet kursseista järjestettiin joko osittain tai kokonaan verkko-opetuksena. Opintokokonaisuuteen sisältyneitä kursseja järjestetään edelleen pitkälti samansisältöisinä ja ne ovat avoimia kaikkien suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille.

Hae Kielipankki-portaalista:
Kuukauden tutkija: Lari Vainio

 

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4140599 / 029 4129317