in English

Kurssit ja koulutus

FIN-CLARIN tarjoaa vuosittain useita avoimia metodikursseja pääosin verkko-opetuksena. Kurssitarjonta on suunnattu erityisesti humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja käyttäytymistieteellisten alojen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka käyttävät tekstimuotoisia aineistoja tai puheaineistoja.

Listed in the Digital Humanities Course Registry

Verkkokursseille voi osallistua ilmaiseksi kaikista suomalaisista yliopistoista käsin. Tilan ja opetuskielen salliessa kursseille voidaan ottaa myös ulkomaisia opiskelijoita. Oppimisympäristönä käytetään Helsingin yliopiston Moodle-alustaa, jonne voi kirjautua kaikkien Haka- ja eduGAIN-luottamusverkostoihin kuuluvien organisaatioiden tunnuksilla.

Opetettavat kurssit 2020-2021

 • KIK-404. Corpus Linguistics and Statistical Methods – Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät (5 op), verkkokurssina 31.8. – 18.10.2020 (suomeksi) sekä 18.1. – 7.3.2021 (suomeksi ja englanniksi)
  • Kevään verkkokurssilla on opiskelijan valittavissa joko suomen- tai englanninkielinen ryhmä.
  • Huomaa myös, että tätä korpuslingvistiikan kurssia suositellaan pohjatiedoksi Data Clinic-kurssille, ks. alla.
  • Edellinen verkkokurssi on pidetty 13.1. – 1.3.2020 sekä suomeksi että englanniksi.
  • Ilmoittautuminen: Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat kurssille normaalisti WebOodin kautta ilmoittautumisaikana. Muiden yliopistojen opiskelijat ilmoittautuvat liittymällä suoraan Moodle-kurssialueelle. Linkki Moodleen tulee näkyviin yllä mainitulla kurssisivulla viimeistään kurssin alkua edeltävänä perjantaina.
 • KIK-LG212. Puheen analyysin perusteet (5 op), verkkokurssina, suoritettavissa nyt ensimmäistä kertaa sekä suomeksi että englanniksi,  26.10. – 13.12.2020
  • Edellinen verkkokurssi pidettiin suomeksi 28.10. – 15.12.2019
  • Pääosin samansisältöinen kurssi on järjestetty aikaisempina vuosina esim. nimillä Puheen analyysin perusteet Praat- ja ELAN-ohjelmilla tai Praat-kurssi.
  • Ilmoittautuminen: Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat kurssille normaalisti WebOodin kautta ilmoittautumisaikana. Muiden yliopistojen opiskelijat ilmoittautuvat liittymällä suoraan Moodle-kurssialueelle. Linkki Moodleen tulee näkyviin yllä mainitulla kurssisivulla viimeistään kurssin alkua edeltävänä perjantaina.
 • LDA-T309. Data Clinic / Aineistoklinikka (5 op), verkkokurssina, 13.11.2020 – 23.4.2021, englanninkieliset materiaalit. Huom. Kurssilla suositaan etätapaamisia ja lähitapaamisia järjestetään vain tarvittaessa ja koronatilanteen salliessa.
  • Huom. Kurssia on järjestetty aikaisemmin opintojakson nimellä Corpus Clinic. Edellinen Data Clinic-kurssi pidettiin 1.11.2019 – 17.04.2020.

Kursseilla opitaan mm. etsimään olemassa olevia teksti- ja puhekorpuksia ja tutkimaan niitä tärkeimmillä kieleen ja sen käyttöön liittyvillä menetelmillä, annotoimaan aineistoa käsin ja käyttämään joitakin automaattisia annotointi- ja jäsennystyökaluja siten, että aineiston käyttäminen ja hakujen tekeminen helpottuu, sekä tekemään aineistonhallintasuunnitelma, joka sisältää oman korpuksen keräämiseen, hallintaan, säilytykseen ja jakamiseen liittyvät keskeiset työvaiheet ja eettiset periaatteet.

Kursseilla käsitellään vaihtelevilla painotuksilla teksti- ja puheaineistojen käyttöä, mutta menetelmien kannalta pyritään huomioimaan molemmat aineistotyypit.

Ilmoittautuminen ja suoritusmerkinnät

 • Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat FIN-CLARINin järjestämille kursseille tavalliseen tapaan WebOodissa.
 • Muiden yliopistojen opiskelijat ilmoittautuvat joko kurssikohtaisella verkkolomakkeella (linkki löytyy kurssisivulta ilmoittautumisaikana) tai, mikäli kurssin osallistujamäärää ei ole rajoitettu, ko. kurssin Moodle-alueelle voi liittyä suoraan ennen kurssin alkua.

Tarkemmat tiedot sisällöstä ja ilmoittautumisesta löytyvät kunkin kurssin omalta verkkosivulta. Muut kuin Helsingin yliopiston opiskelijat saavat kurssista erillisen todistuksen, jonka korvaavuudesta heidän tulee itse sopia kotiyliopistonsa kanssa ennen kurssia.

Muiden FIN-CLARINin jäsenorganisaatioiden järjestämää koulutusta

Räätälöidyt koulutukset

FIN-CLARINilta on mahdollista tilata maksullisena palveluna esimerkiksi tutkimusryhmille tai laitoksille räätälöityä lyhytkestoista koulutusta paikan päällä. Ota tarvittaessa yhteyttä, niin katsotaan voimmeko auttaa!

FIN-CLARINin opintokokonaisuus (vanha, vuoteen 2016 saakka)

Vuosina 2015-2016 tarjottiin FIN-CLARINin tarjoamista kursseista muodostettua opintokokonaisuutta Teksti- ja puheaineistojen käyttö ja hallinta. Kokonaisuudesta oli oman kiinnostuksen mukaan mahdollista suorittaa myös yksittäisiä kursseja. Monet kursseista järjestettiin joko osittain tai kokonaan verkko-opetuksena. Opintokokonaisuuteen sisältyneitä kursseja järjestetään edelleen pitkälti samansisältöisinä ja ne ovat avoimia kaikkien suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille.