Kielivaroja koskevat sopimukset ja käyttöoikeusluokan valinta

Kielipankkiin tarkoitetuille kielivaroille tarvitaan yleensä kolmenlaisia sopimuksia:

  1. Lupa aineiston keräämiseen ja käyttöön
    • Aineiston tuottajilta ja muilta oikeudenhaltijoilta on pyydettävä jo aineistoa kerätessä riittävän laaja lupa tallentamiseen ja jatkokäyttöön. Alkuperäisen luvan tai lisenssin sisältö vaikuttaa siihen, mihin käyttöoikeusluokkaan aineisto Kielipankissa sijoittuu ja millaista loppukäyttäjän lisenssiä siihen voidaan soveltaa.
  2. Käyttöoikeusluokka ja loppukäyttäjän lisenssi
    • Kielivaran käyttöoikeusluokka rajaa karkeasti sen, kenellä on jatkossa oikeus saada kyseinen kielivara käyttöönsä ja millä ehdoilla. Alempana tällä sivulla on kuvaus eri käyttöoikeusluokista ja niihin liittyvistä käyttöehdoista. Katso myös näiden ehtojen mukaisia, loppukäyttäjälle tarkoitettuja CLARIN-lisenssejä.
  3. Tallennussopimus

CLARINin lisenssiluokitin kertoo, millaiseen tallennussopimukseen ja loppukäyttäjän lisenssiin erilaiset käyttöehtojen yhdistelmät johtavat.

FIN-CLARIN tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa sekä lisenssin valinnassa että tallennussopimuksen tekemisessä.

Käyttöoikeusluokka

CLARIN-yhteensopivat kielivarat voidaan jakaa niihin liittyvien lisenssien perusteella karkeasti kolmeen ryhmään: CLARIN PUB, CLARIN ACA tai CLARIN RES.

  • PUB-tyyppiset kielivarat voidaan antaa täysin julkiseen jakeluun. Tällaisia aineistoja eivät rajoita tekijänoikeudet tai henkilösuojakysymykset. Tallennussopimuksessa rastitetaan aineistolle sopiva lisenssityyppi, jonka voi valita laajassa käytössä olevien valmiiden aineistolisenssien (esim. Creative Commons) tai ohjelmistolisenssien joukosta (esim. GPL/LGPL).
  • ACA-tyyppiset kielivarat voidaan antaa tutkimus- ja opetuskäyttöön esimerkiksi HAKA-kirjautumisella, mutta henkilökohtaista käyttöoikeutta ei tarvitse hakea.
  • RES-tyyppisiin kielivaroihin liittyy lisäksi muita käyttörajoituksia, joista johtuen niiden käyttäminen edellyttää aina henkilökohtaista käyttöoikeutta. RES-aineistot saattavat sisältää tekijänoikeuksien rajoittamaa aineistoa ja/tai henkilödataa, minkä vuoksi niitä ei voi käyttää mihin tarkoitukseen tahansa. Käytännössä tällaiset aineistot vaativat siis sekä HAKA-kirjautumisen tai muun luotettavan kirjautumisen että erillisen, yksilöidyn hakemuksen käyttäjältä, jonka liitteeksi voidaan vaatia esim. tutkimussuunnitelmaa.

Tallennussopimuksessa ja loppukäyttäjän lisensseissä voidaan tarvittaessa soveltaa myös erilaisia lisäehtoja (ks. lisenssien tarkemmat kuvaukset).

Huomaa, että tarvittaessa samalla aineistolla voi olla käytössä myös useita lisenssejä riippuen sen käyttötarkoituksesta tai käyttäjän roolista.

CLARINin lisenssiluokitin kertoo, millaiseen tallennussopimukseen ja loppukäyttäjän lisenssiin erilaiset käyttöehtojen yhdistelmät johtavat.

CLARIN PUB-, ACA- ja RES-lisenssitekstit

META-SHARE-palvelussa valittavissa olevat loppukäyttäjän lisenssit

Eurooppalaisen META-SHARE-palvelun kautta voit julkaista oman kielivarasi kuvailutietoja. META-SHAREssa sinun on mahdollista valita omalle kielivarallesi jokin tai jotkin seuraavista julkisesti saatavilla olevista lisensseistä (vaikka aineistosi ei olisikaan saatavilla Kielipankin kautta):

Yleiset lisenssit

Ainoastaan tietokoneohjelmille/-ohjelmistoille tarkoitetut lisenssit

Hae Kielipankki-portaalista:
Mila OivaKuukauden tutkija: Mila Oiva

 

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4144036 / 029 4129317