Kielivaroja koskevat sopimukset ja käyttöoikeusluokan valinta

Kielipankkiin tarkoitetuille kielivaroille tarvitaan yleensä kolmenlaisia sopimuksia:

 1. Lupa aineiston keräämiseen ja käyttöön
  • Aineiston tuottajilta ja muilta oikeudenhaltijoilta on pyydettävä jo aineistoa kerätessä riittävän laaja lupa tallentamiseen ja jatkokäyttöön. Alkuperäisen luvan tai lisenssin sisältö vaikuttaa siihen, mihin käyttöoikeusluokkaan aineisto Kielipankissa sijoittuu ja millaista loppukäyttäjän lisenssiä siihen voidaan soveltaa.
 2. Käyttöoikeusluokka ja loppukäyttäjän lisenssi
  • Kielivaran käyttöoikeusluokka rajaa karkeasti sen, kenellä on jatkossa oikeus saada kyseinen kielivara käyttöönsä ja millä ehdoilla. Alempana tällä sivulla on kuvaus eri käyttöoikeusluokista ja niihin liittyvistä käyttöehdoista. Katso myös näiden ehtojen mukaisia, loppukäyttäjälle tarkoitettuja CLARIN-lisenssejä.
 3. Tallennussopimus
  • Kun kielivaralle sopiva lisenssi on löytynyt, kielivarasta tehdään tallennussopimus.

CLARINin lisenssiluokitin kertoo, millaiseen tallennussopimukseen ja loppukäyttäjän lisenssiin erilaiset käyttöehtojen yhdistelmät johtavat.

FIN-CLARIN tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa sekä lisenssin valinnassa että tallennussopimuksen tekemisessä.

Käyttöoikeusluokka

CLARIN-yhteensopivat kielivarat voidaan jakaa niihin liittyvien lisenssien perusteella karkeasti kolmeen ryhmään: CLARIN PUB, CLARIN ACA tai CLARIN RES.

 • PUB-tyyppiset kielivarat voidaan antaa täysin julkiseen jakeluun. Tällaisia aineistoja eivät rajoita tekijänoikeudet tai henkilösuojakysymykset. Tallennussopimuksessa rastitetaan aineistolle sopiva lisenssityyppi, jonka voi valita laajassa käytössä olevien valmiiden aineistolisenssien (esim. Creative Commons) tai ohjelmistolisenssien joukosta (esim. GPL/LGPL).
 • ACA-tyyppiset kielivarat voidaan antaa tutkimus- ja opetuskäyttöön esimerkiksi HAKA-kirjautumisella, mutta henkilökohtaista käyttöoikeutta ei tarvitse hakea.
 • RES-tyyppisiin kielivaroihin liittyy lisäksi muita käyttörajoituksia, joista johtuen niiden käyttäminen edellyttää aina henkilökohtaista käyttöoikeutta. RES-aineistot saattavat sisältää tekijänoikeuksien rajoittamaa aineistoa ja/tai henkilötietoja, minkä vuoksi niitä ei voida vapaasti luovuttaa eteenpäin. Tällaiseen aineistoon myönnetään pääsy tapauskohtaisesti eri hakemuksesta, esimerkiksi käyttäjän toimittaman tutkimussuunnitelman pohjalta.

Tallennussopimuksessa ja loppukäyttäjän lisensseissä voidaan tarvittaessa soveltaa myös erilaisia lisäehtoja (ks. lisenssien tarkemmat kuvaukset).

Huomaa, että tarvittaessa samalla aineistolla voi olla käytössä myös useita lisenssejä riippuen sen käyttötarkoituksesta tai käyttäjän roolista.

CLARINin lisenssiluokitin kertoo, millaiseen tallennussopimukseen ja loppukäyttäjän lisenssiin erilaiset käyttöehtojen yhdistelmät johtavat.

CLARIN PUB-, ACA- ja RES-lisenssitekstit

META-SHARE-palvelussa valittavissa olevat loppukäyttäjän lisenssit

Eurooppalaisen META-SHARE-palvelun kautta voit julkaista oman kielivarasi kuvailutietoja. META-SHAREssa sinun on mahdollista valita omalle kielivarallesi jokin tai jotkin seuraavista julkisesti saatavilla olevista lisensseistä (vaikka aineistosi ei olisikaan saatavilla Kielipankin kautta):

Yleiset lisenssit

Ainoastaan tietokoneohjelmille/-ohjelmistoille tarkoitetut lisenssit

Hae Kielipankki-portaalista:
Lotta Leiwo
Kuukauden tutkija: Lotta Leiwo

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot