CLARIN-aineistojen loppukäyttäjän lisenssit

In English

Aineistokohtainen loppukäyttäjän lisenssi (EULA, End-User License) on sopimus, jossa määritellään tietyn aineiston tai kielivaran käyttöehdot. Kielipankin välittämien aineistojen lisenssit perustuvat yleensä Kielipankin, aineiston oikeudenhaltijan ja mahdollisen rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen (ks. tallennussopimusmalli), mutta jotkut aineistot on saatettu jo aiemmin julkaista avoimella lisenssillä.

Kielipankin käytössä on 24.5.2022 alkaen lisenssikehikon versio 2.1. Aikaisempien lisenssiversioiden tekstit on vertailun vuoksi kuvattu alla olevissa taulukoissa omissa sarakkeissaan, harmaalla taustalla.

Voit tutustua sopivien lisenssiehtojen valitsemiseen kokeilemalla CLARINin lisenssiluokitinta (huom. vain lisenssiversio 1.0).

CLARIN-lisenssien runko (PUB / ACA / RES)

CLARIN PUB: loppukäyttäjän lisenssit julkisille aineistoille

Versiot 2.0 (FIN-CLARIN, 10.2.2022 alkaen) ja 2.1 (24.5.2022 alkaen) Versio 1.0
Alkuteksti Oikeudenhaltija myöntää Käyttäjälle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida Aineistoa, levittää Aineiston kopioita sekä esittää Aineistoa julkisesti muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat Käyttäjälle Aineiston käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa. Oikeudenhaltija myöntää luvansaajalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida kielivaraa, levittää kielivaran kopioita sekä esittää kielivaraa julkisesti muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat luvansaajalle kielivaran käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.
Valinnaiset lisäehdot, ks. tarkemmat tiedot toisessa taulukossa
Lopputeksti Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.

Kielipankilla on oikeus tehdä näihin ehtoihin muutoksia perustelluista syistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi viranomaisen antamiin ohjeisiin, hyviin käytäntöihin tai tietosuojalainsäädännön tai muun soveltuvan lainsäädännön muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan 60 päivää ennen niiden voimaantuloa Kielipankin verkkosivuilla sekä sähköpostitse niihin osoitteisiin, jotka on ilmoitettu Kielipankille Aineiston käyttöoikeuden hakemisen yhteydessä.

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.

 

CLARIN ACA: loppukäyttäjän lisenssit tiedeyhteisön aineistoille

Versiot 2.0 (FIN-CLARIN, 10.2.2022 alkaen) ja 2.1 (24.5.2022 alkaen) Versio 1.0
Alkuteksti Oikeudenhaltija myöntää Käyttäjälle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) oikeuden käyttää ja kopioida Aineistoa opiskelu-, opetus- tai tutkimuskäyttöön Käyttäjän oman organisaation sisällä muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat Käyttäjälle Aineiston käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa. Oikeudenhaltija myöntää luvansaajalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida kielivaraa koulutus-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat luvansaajalle kielivaran käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa. Kopioita ei saa levittää.
Pakolliset lisäehdot (+ID, +BY, +NORED) sekä valinnaiset lisäehdot, ks. tarkemmat tiedot toisessa taulukossa
Lopputeksti Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.

Kielipankilla on oikeus tehdä näihin ehtoihin muutoksia perustelluista syistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi viranomaisen antamiin ohjeisiin, hyviin käytäntöihin tai tietosuojalainsäädännön tai muun soveltuvan lainsäädännön muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan 60 päivää ennen niiden voimaantuloa Kielipankin verkkosivuilla sekä sähköpostitse niihin osoitteisiin, jotka on ilmoitettu Kielipankille Aineiston käyttöoikeuden hakemisen yhteydessä.

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.

 

CLARIN RES: loppukäyttäjän lisenssit henkilökohtaista käyttöoikeutta edellyttäville aineistoille

Versio 2.1 (FIN-CLARIN, 24.5.2022 alkaen) Versio 2.0 (FIN-CLARIN, 10.2.2022 alkaen) Versio 1.0
Alkuteksti Oikeudenhaltija myöntää Käyttäjälle henkilökohtaisen maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) oikeuden käyttää ja kopioida Aineistoa Käyttäjän kanssa sovittuun tarkoitukseen muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat Käyttäjälle Aineiston käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa. Oikeudenhaltija myöntää Käyttäjälle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) oikeuden käyttää ja kopioida Aineistoa Käyttäjän oman organisaation sisällä käyttöoikeutta hakevan tutkijan tutkimusryhmän käytössä muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat Käyttäjälle Aineiston käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa. Oikeudenhaltija myöntää luvansaajalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) luvan käyttää ja kopioida kielivaraa luvansaajan omaan käyttöön muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. Mainitut oikeudet koskevat kaikkia tunnettuja viestintävälineitä ja muotoja ja sisältävät oikeuden tehdä sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat luvansaajalle kielivaran käyttämisen toisissa laitteissa ja formaateissa.
Pakolliset lisäehdot (+ID, +PLAN, +BY, +NORED) sekä valinnaiset lisäehdot (tarkemmat tiedot toisessa taulukossa)
Lopputeksti Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.

Kielipankilla on oikeus tehdä näihin ehtoihin muutoksia perustelluista syistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi viranomaisen antamiin ohjeisiin, hyviin käytäntöihin tai tietosuojalainsäädännön tai muun soveltuvan lainsäädännön muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan 60 päivää ennen niiden voimaantuloa Kielipankin verkkosivuilla sekä sähköpostitse niihin osoitteisiin, jotka on ilmoitettu Kielipankille Aineiston käyttöoikeuden hakemisen yhteydessä.

Käyttölupa on laadittu vastaamaan WIPOn tekijänoikeussopimuksia. Käyttöluvan myöntämiä oikeuksia tulee tulkita siten, että mikäli soveltuvassa tekijänoikeuslaissa myönnetään oikeuksia, joita tässä käyttöluvassa ei ole mainittu, myös ne katsotaan kuuluvaksi myönnettyihin oikeuksiin; tätä käyttölupaa ei ole tarkoitettu rajoittamaan eri oikeusjärjestyksissä myönnetyiksi tarkoitettuja oikeuksia. Kielivaran käyttämisestä tätä laajemmin voidaan sopia erikseen kirjallisesti.

Loppukäyttäjän lisensseissä käytettyjen lisäehtojen selitykset

Aikaisempien lisenssiversioiden tekstit on vertailun vuoksi kuvattu alla olevassa taulukossa omassa sarakkeessaan, harmaalla taustalla.

Merkkien selitykset:
● = pakollinen lisäehto
○ = valinnainen lisäehto
⌀ = lisäehto on ristiriidassa kyseisen lisenssiluokan muiden ehtojen kanssa tai sen soveltaminen voi olla ongelmallista

Versio 2.0 tai uudempi (FIN-CLARIN, 10.2.2022 alkaen) Versio 1.0
PUB ACA RES Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot
ID Käyttäjän on tunnistauduttava. Lisenssinsaajan/Käyttäjän on tunnistauduttava.
AFFIL=x Käyttäjän on kuuluttava tiettyyn yhteisöön päästäkseen käyttämään Aineistoa. Yhteisö voi olla esim. tutkimusyhteisö jonkin yliopiston tai tutkimuslaitoksen kautta (x=EDU) tai yleisesti kielen tai kieliteknologian tutkijat (x=META). Käyttäjän on kuuluttava tiettyyn yhteisöön päästäkseen käyttämään kielivaraa. Yhteisö voi olla esim. tutkimusyhteisö jonkin yliopiston tai tutkimuslaitoksen kautta (x=EDU) tai yleisesti kielen tai kieliteknologian tutkijat (x=META).
AFFIL=EDU Käyttäjän on kuuluttava tutkimusyhteisöön jonkin yliopiston tai tutkimuslaitoksen kautta päästäkseen käyttämään Aineistoa. Käyttäjän on kuuluttava tutkimusyhteisöön jonkin yliopiston tai tutkimuslaitoksen kautta päästäkseen käyttämään kielivaraa.
AFFIL=META Käyttäjän on kuuluttava yleiseen kielen tai kieliteknologian tutkijoiden yhteisöön (META) päästäkseen käyttämään Aineistoa. Käyttäjän on kuuluttava yleiseen kielen tai kieliteknologian tutkijoiden yhteisöön (META) päästäkseen käyttämään kielivaraa.
PERM Käyttäjälle voidaan myöntää pääsy Aineistoon vain tapauskohtaisesti, esimerkiksi tutkimussuunnitelman perusteella tai maksusta. Käyttäjälle voidaan myöntää pääsy kielivaraan vain tapauskohtaisesti, esimerkiksi tutkimussuunnitelman perusteella tai maksusta.
FF Aineiston käyttämisestä peritään maksu. Kielivaran käyttämisestä peritään maksu.
PLAN Käyttäjän on esitettävä tutkimussuunnitelma ennen lisenssin myöntämistä. Käyttäjä saa käyttää Aineistoa vain tutkimussuunnitelman mukaiseen tarkoitukseen. Oikeudenhaltija edellyttää tutkimussuunnitelmaa ennen pääsyn myöntämistä.
PUB ACA RES Käyttöön liittyvät ehdot Yleiset käyttöehdot
BY Aineiston tekijä(t) on mainittava käytön yhteydessä. Kielivaran tekijä(t) on mainittava.
NC Aineistoa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa. Business Finlandin, Suomen Akatemian tai muut vastaavat tutkimushankkeet eivät ole ansiokäyttöä, vaikka rahoituksessa olisi mukana myös yrityksiltä saatava rahoitusosuus. Kielivara on saatavilla vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
INF Mikäli Aineistosta syntyy julkaisu, Käyttäjän on ilmoitettava siitä Aineiston Oikeudenhaltijalle. Mikäli kielivarasta syntyy julkaisu, siitä pitää tiedottaa kielivaran oikeudenhaltijalle.
LOC Aineiston käyttö on sallittu ainoastaan tietyssä sijaintipaikassa, keskuksessa tai palvelussa. Kielivaran käyttö on sallittu ainoastaan tietyssä sijaintipaikassa, keskuksessa tai palvelussa.
LRT Kielivaraa saa käyttää ainoastaan kielentutkimukseen ja kieliteknologiseen kehitystyöhön. Kielivaraa saa käyttää ainoastaan kielentutkimukseen ja kieliteknologiseen kehitystyöhön.
PRIV Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyssä Käyttäjän on noudatettava aineistokohtaisia tietosuojaehtoja. Käyttäjä saa käsitellä Aineiston sisältämiä henkilötietoja vain niin kauan kuin sillä on käsittelyyn lainmukainen peruste, minkä jälkeen henkilötiedot on poistettava. Kielivara sisältää henkilötietoja.
PUB ACA RES Välittämiseen liittyvät ehdot Levittämiseen liittyvät ehdot
NORED Aineistoa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Aineistoa saa kuitenkin luovuttaa alihankkijoille, joiden kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset alihankittavasta palvelusta sekä henkilötietojen käsittelystä. Alihankkijat saavat käyttää Aineistoa ainoastaan palvelun suorittamista varten. Kopioita ei saa levittää.
ND Käyttäjä ei saa jakaa eteenpäin johdannaisteoksia eli teoksia, joissa on mukana tekijänoikeuksien suojaamia alkuperäisen Aineiston osia. Kielivarasta tehtyjen johdannaisten tai alkuperäisen kielivaran osia sisältävien uusien teosten levittäminen on kielletty.
DEP Aineiston muokattuja versioita voidaan saattaa saataviin CLARIN-palvelun kautta sopimalla asiasta erikseen CLARINin kanssa. Kielivaran muokattuja versioita voidaan levittää CLARIN-palvelun kautta sopimalla asiasta erikseen CLARINin kanssa.
SA Käyttäjä saa levittää muutettua tai yhteenliitettyä Aineistoa ainoastaan samoilla ehdoilla kuin alkuperäistä Aineistoa. Käyttäjä saa levittää muutettua tai yhteenliitettyä kielivaraa ainoastaan samoilla ehdoilla kuin alkuperäistä kielivaraa.
PUB ACA RES Muut käyttöehdot
* Aineistoon liittyy muita erikoisehtoja, joihin Käyttäjän on kiinnitettävä huomiota. Kielivaraan liittyy muita erikoisehtoja, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.
(Esimerkki +PRIV:) Ennen tämän sopimuksen hyväksymistä ja Aineiston käsittelyn aloittamista Käyttäjän on varmistettava, että sillä on oman organisaationsa ohjeiden mukaan oikeus hyväksyä lisenssi ja tietosuojaehdot.

Tämän Aineiston tietosuojaehdot: [pysyvä tunniste]

 

Huom. Yksittäisen aineiston lisenssiehtoja laajemmasta käytöstä on periaatteessa mahdollista sopia suoraan kyseisen aineiston oikeudenhaltijan (ja mahdollisen rekisterinpitäjän) kanssa.

 

CLARIN PUB -esimerkkilisenssit

PUB-tyyppisiin aineistoihin pääsyä ei rajoiteta. Lähtökohtaisesti ei rajoiteta niiden käyttötarkoitustakaan. Tarvittaessa voidaan kuitenkin lisäehdolla määrätä esimerkiksi, ettei aineistoa saa käyttää ansiotarkoituksiin. Muilla lisäehdoilla on mahdollista rajoittaa aineiston tai sen osien kopioiden edelleen välittämistä.

Erilaisia muita julkisia lisenssejä, joita on mahdollista soveltaa CLARIN PUB -tyyppisiin aineistoihin:

CLARIN ACA -esimerkkilisenssit

ACA-tyyppiset kielivarat voidaan antaa tutkimus- ja opetuskäyttöön esimerkiksi HAKA-kirjautumisella tunnistautuneille käyttäjille, mutta henkilökohtaista käyttöoikeutta ei tarvitse hakea. Aineiston kopioita ei saa välittää edelleen. Aineistosta voidaan julkaista artikkeleita ja analyysejä tieteellisissä julkaisuissa, konferenssiesitelmissä tai vastaavissa julkaisukanavissa. Niissä tulee noudattaa aineiston viittauskäytäntöä.

CLARIN RES -esimerkkilisenssit

RES-tyyppisten kielivarojen käyttäminen on luvanvaraista ja edellyttää tutkimussuunnitelman tai muun hyväksyttävän perustelun esittämistä. Aineistoa ei saa välittää edelleen. Aineistosta voidaan julkaista artikkeleita ja analyysejä tieteellisissä julkaisuissa, konferenssiesitelmissä tai vastaavissa julkaisukanavissa. Niissä tulee noudattaa aineiston viittauskäytäntöä. Mikäli aineisto sisältää henkilötietoja, käyttäjän on niitä käsitellessään huomioitava aineistokohtaiset tietosuojaehdot.

 

Kysy tarvittaessa lisätietoja Kielipankista.

Kielipankin ohjeet


Viimeksi päivitetty: 24.5.2022

Hae Kielipankki-portaalista:
Heidi Niva
Kuukauden tutkija: Heidi Niva

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot