CLARIN-kielivarojen loppukäyttäjän lisenssit

For the English versions, see CLARIN End-User Licenses

Loppukäyttäjän lisenssi on se teksti, jonka käyttäjät näkevät ja joutuvat hyväksymään käyttöoikeushakemuksen yhteydessä tai ennen kielivaran käyttöönottoa. Tiettyä kielivaraa koskeva lisenssi perustuu FIN-CLARINin ja aineiston oikeudenhaltijoiden väliseen tallennussopimukseen.

Kokeile CLARINin lisenssiluokitinta

Loppukäyttäjän lisensseissä käytettyjen lisäehtojen selitykset

Tunnistamiseen ja pääsyyn liittyvät ehdot
ID Käyttäjän on tunnistauduttava. (ACA/RES)
AFFIL=x Käyttäjän on kuuluttava tiettyyn yhteisöön päästäkseen käyttämään kielivaraa. Yhteisö voi olla esim. tutkimusyhteisö jonkin yliopiston tai tutkimuslaitoksen kautta (x=EDU) tai yleisesti kielen tai kieliteknologian tutkijat (x=META).
AFFIL=EDU Käyttäjän on kuuluttava tutkimusyhteisöön jonkin yliopiston tai tutkimuslaitoksen kautta päästäkseen käyttämään kielivaraa.
AFFIL=META Käyttäjän on kuuluttava yleiseen kielen tai kieliteknologian tutkijoiden yhteisöön (META) päästäkseen käyttämään kielivaraa.
PERM Käyttäjälle voidaan myöntää pääsy kielivaraan vain tapauskohtaisesti, esimerkiksi tutkimussuunnitelman perusteella tai maksusta. (RES)
FF Kielivaran käyttämisestä peritään maksu.
PLAN Oikeudenhaltija edellyttää tutkimussuunnitelmaa ennen pääsyn myöntämistä. (RES)
Yleiset käyttöehdot
BY Kielivaran tekijä(t) on mainittava. (PUB/ACA/RES)
NC Kielivara on saatavilla vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin. (PUB/ACA/RES)
INF Mikäli kielivarasta syntyy julkaisu, siitä pitää tiedottaa kielivaran oikeudenhaltijalle. (PUB/ACA/RES)
LOC Kielivaran käyttö on sallittu ainoastaan tietyssä sijaintipaikassa, keskuksessa tai palvelussa. (ACA/RES)
LRT Kielivaraa saa käyttää ainoastaan kielentutkimukseen ja kieliteknologiseen kehitystyöhön.
PRIV Kielivara sisältää henkilötietoja. (RES)
Levittämiseen liittyvät ehdot
NORED Kopioita ei saa levittää. (ACA/RES)
ND Kielivarasta tehtyjen johdannaisten tai alkuperäisen kielivaran osia sisältävien uusien teosten levittäminen on kielletty. (PUB)
DEP Kielivaran muokattuja versioita voidaan levittää CLARIN-palvelun kautta sopimalla asiasta erikseen CLARINin kanssa. (ACA/RES)
SA Käyttäjä saa levittää muutettua tai yhteenliitettyä kielivaraa ainoastaan samoilla ehdoilla kuin alkuperäistä kielivaraa. (PUB)
Muut käyttöehdot
* Kielivaraan liittyy muita erikoisehtoja, joihin käyttäjän on kiinnitettävä huomiota.

Huom. Tietyn kielivaran lisenssiehtoja laajemmasta käytöstä on aina mahdollista sopia erikseen suoraan kyseisen kielivaran oikeudenhaltijan kanssa.

CLARIN PUB -lisenssit

PUB-tyyppisiin kielivaroihin pääsyä ei rajoiteta. Lähtökohtaisesti ei rajoiteta niiden käyttötarkoitustakaan. Tarvittaessa voidaan kuitenkin lisäehdolla määrätä esimerkiksi, ettei aineistoa saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Muilla lisäehdoilla on mahdollista rajoittaa aineiston tai sen osien kopioiden edelleen välittämistä.

Muita julkisia lisenssejä, joita on mahdollista käyttää CLARIN PUB -tyyppisillä kielivaroilla:

CLARIN ACA -lisenssit

ACA-tyyppiset kielivarat voidaan antaa tutkimus- ja opetuskäyttöön esimerkiksi HAKA-kirjautumisella tunnistautuneille käyttäjille, mutta henkilökohtaista käyttöoikeutta ei tarvitse hakea. Aineiston kopioita ei saa levittää. Kielivarasta voidaan julkaista artikkeleita ja analyysejä tieteellisissä julkaisuissa, konferenssiesitelmissä tai vastaavissa julkaisukanavissa. Niissä tulee noudattaa kielivaran viittauskäytäntöä.

CLARIN RES -lisenssit

RES-tyyppisten kielivarojen käyttäminen edellyttää aina henkilökohtaista käyttöoikeutta. Aineiston kopioita ei saa levittää. Kielivarasta voidaan julkaista artikkeleita ja analyysejä tieteellisissä julkaisuissa, konferenssiesitelmissä tai vastaavissa julkaisukanavissa. Niissä tulee noudattaa kielivaran viittauskäytäntöä.

Lisäehdoissa voidaan myös rajoittaa pääsyä aineistoon esimerkiksi tutkimussuunnitelman perusteella. Mikäli aineisto sisältää henkilötietoja, käyttäjän on huomioitava tämä aineiston käsittelyn ja julkaisujen yhteydessä.

Kysy tarvittaessa lisää FIN-CLARINilta (fin-clarin [AT] helsinki.fi).

Kielipankin ohjeet