Aineiston jakaminen ennen tallennussopimuksen tekemistä

LAT-alustalla on mahdollista jakaa aineistoja muiden LATin käyttäjien kanssa oman Private-solmun kautta jo ennen kuin tallennussopimusta on tehty.

Lisäohjeita:

Tiedostojen jakaminen toisen henkilön kanssa suoraan

Tarvitseeko projektinne yhteisen, reilun kokoisen, varmuuskopioidun levytilan? CSC voi myöntää projektin sisäiseen käyttöön tarkoitettua levytilaa määräajaksi. Kohtuullisen kokoinen projektihakemisto on tutkijoille ilmainen. Kukin projektilevyn käyttäjä tarvitsee CSC:n käyttäjätunnuksen. Hakemuksen tekee projektin vastuuhenkilö ja sen yhteydessä on ilmoitettava tarvittavan tilan määrä sekä projektiryhmään kuuluvat käyttäjätunnukset. Projektilevyn tiedostoihin pääsee käsiksi joko tiedostonsiirto-ohjelmalla (esim. WinSCP), luomalla pääteyhteyden CSC:n laskentaympäristöön, ks. tarkemmat ohjeet tiedostojen siirtämiseksi.

CSC:llä on käytössä myös uusi IDA-palvelu aineistojen säilyttämiseksi ja jakamiseksi tutkimushankkeiden sisällä.

Hae Kielipankki-portaalista:
Tommi Kurki
Kuukauden tutkija: Tommi Kurki

 

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4144036 / 029 4129317