In English

Kielipankin tietosuojaseloste:

Korp-palvelun käyttäjä

Palvelun yleiskuvaus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Korp-palvelu on käyttöliittymä, jonka avulla palvelun käyttäjät voivat tarkastella erilaisia Kielipankkiin talletettuja tekstiaineistoja. Osa tekstiaineistoista on käyttöoikeudeltaan rajoitettuja, ja niihin on pääsy vain erikseen määritellyillä käyttäjillä tai käyttäjäryhmillä.

Palvelussa käsitellään kirjautuneiden käyttäjien henkilötietoja, jotta asianomaisten henkilöiden pääsy käyttöoikeudeltaan rajoitettuihin aineistoihin olisi mahdollista. Lisäksi palvelun käytöstä kertyneitä lokitietoja käytetään palvelun toiminnan varmistamiseen, ongelmien tunnistamiseen sekä palvelun käytön tilastointiin. Henkilötietoja käytetään myös palveluiden parantamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Käsiteltävät henkilötiedot

Mikäli kirjaudut Korp-palveluun jonkin muun organisaation tunnuksella, Kielipankkiin välitetään kyseisestä organisaatiosta seuraavat tiedot:

  • Henkilökohtainen käyttäjätunnuksesi
  • Akateeminen statuksesi ko. organisaatiossa (esim. opiskelija, työntekijä)

Lisäksi Korp-palvelu tallentaa lokitiedostoihin toimintasi Korpissa, kuten mitä korpuksia olet tarkastellut.

Henkilötietojen käsittelyn aika

Käyttäjien henkilötiedot poistetaan käyttäjän pyynnöstä tai sen jälkeen kun käyttäjä ei ole viiteen vuoteen käyttänyt Korp-palvelua.

<< Kielipankin tietosuojaseloste

Hae Kielipankki-portaalista:
Krister Lindén
Kuukauden tutkija: Krister Lindén

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot