Kieliaineistojen käyttöoikeudet ja niiden hakeminen

Näin käytät Kielipankin aineistoja ja palveluja

Julkiset aineistot

Monet Kielipankin aineistoista ovat saatavilla julkisesti ilman kirjautumista. Nämä on merkitty aineistolistassa PUB-kuvakkein. Julkisista aineistoista voi esimerkiksi tehdä hakuja Korp-palvelussa. Joidenkin PUB-aineistoista lisenssit sallivat myös aineistojen lataamisen omalle koneelle Kielipankin latauspalvelusta.

Kirjautumista edellyttävät aineistot

Joihinkin kirjautumista edellyttäviin aineistoihin voi päästä suoraan käsiksi kirjautumalla Haka- tai eduGAIN-luottamusverkostoon kuuluvan organisaation käyttäjätunnuksella. Nämä aineistot tunnistaa ACA-kuvakkeesta. Ne ovat em. verkostoihin kuuluvien organisaatioiden jäsenten käytettävissä ilman erillistä lupahakemusta.

Henkilökohtaista käyttöoikeutta edellyttävät aineistot

Tietyt aineistot edellyttävät kirjautumisen lisäksi henkilökohtaista käyttöoikeutta. Käyttöoikeuksia voi hakea Kielipankin oikeudet -palvelussa. Jos sinulla on Haka- tai eduGAIN-luottamusverkostoon kuuluvan organisaation käyttäjätunnus, kirjaudu sitä käyttäen. Huomaa, että erityisesti henkilötietoja sisältävien aineistojen (lisenssimerkintä +PRIV) käyttöoikeuksia haettaessa tutkimussuunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen.

 • Voit hakea yhden tai useamman aineiston käyttöoikeutta.
 • Jos olet perustutkinto-opiskelija, mainitse tutkimussuunnitelmassasi yliopisto ja kurssi, jolla aineistoa käytetään. Jos hakemuksesi koskee henkilötietoja sisältävää aineistoa (+PRIV), mainitse lisäksi ohjaajasi nimi.
 • Hakemuksen lähettäminen vastaa sähköistä allekirjoitusta, jolla hyväksyt sekä aineistokohtaiset että yleiset käyttöehdot.
 • Hakemusprosessi kestää tavallisesti enintään viikon.
 • Kun käyttöoikeus on myönnetty, voit käyttää aineistoa kirjauduttuasi asianmukaiseen palveluun.
 • Mitä kautta aineistoa pääsee käyttämään?
 • Mikäli aineisto sisältää henkilötietoja (lisenssissä on merkintä +PRIV), aineistoa saa käsitellä vain aineistokohtaisten tietosuojaehtojen mukaisesti. Aineistokohtaiset tietosuojaehdot ilmoitetaan lisenssin yhteydessä. Sinun tulee julkaista henkilötietoja sisältävän aineiston käyttötarkoitusta koskeva tietosuojailmoitus oman hankkeesi osalta sekä toimittaa hankkeen otsikko ja linkki tietosuojailmoitukseen Kielipankin julkaistaviksi. Lue myös Kielipankin yleiset ohjeet henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelyyn.

Ei Haka-tunnusta?

Mikäli sinulla ei ole Haka- tai eduGAIN-tunnuksia, voit vaihtoehtoisesti hankkia Eduuni– tai CLARIN-tunnuksen ja kirjautua sillä.

Käyttöoikeuden hakeminen Kielipankin Korp-konkordanssihakupalveluun

 • Pääosa Korpissa olevista aineistoista on käytettävissä julkisesti, kirjautumatta.
 • Jotkin Korpin aineistot edellyttävät aineisto- ja henkilökohtaista käyttöoikeutta.
  • Korpin korpusvalintalistassa tällaisen aineiston kohdalla näkyy lukon kuva, jos käyttäjä ei ole kirjautunut tai jollei kirjautuneella käyttäjällä ole aineiston käyttöoikeutta.
  • Voit käyttää CLARIN ACA -lisenssillä suojattuja aineistoja ilman erillistä hakemusta jos olet yliopistosi aktiivinen jäsen, eli opiskelet tai kuulut henkilökuntaan. Alumnit ja kirjaston käyttäjät joutuvat hakemaan erillistä käyttölupaa.
  • Aineistojen käyttöoikeuksia voi hakea Kielipankin oikeudet -sovelluksella.
  • Korpiin kirjaudutaan joko Haka- tai eduGAIN-luottamusverkostoon kuuluvin tai Eduuni– tai CLARIN-käyttäjätunnuksin.
 • Mikäli aineisto sisältää henkilötietoja (lisenssissä on merkintä +PRIV), aineistoa saa käsitellä vain aineistokohtaisten tietosuojaehtojen mukaisesti. Aineistokohtaiset tietosuojaehdot ilmoitetaan lisenssin yhteydessä. Sinun tulee julkaista henkilötietoja sisältävän aineiston käyttötarkoitusta koskeva tietosuojailmoitus oman hankkeesi osalta sekä toimittaa hankkeen otsikko ja linkki tietosuojailmoitukseen Kielipankin julkaistaviksi. Lue myös Kielipankin yleiset ohjeet henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelyyn.

Kielipankin LAT-järjestelmä (Language Archive Tools)

Kielipankin käyttäminen opetuksessa

 • Kielipankkia ja CSC:n laskentaympäristöä voi käyttää opetuksessa.
 • Myös perustutkinto-opiskelijoille myönnetään kielivarojen käyttöoikeuksia.
 • Jos perustutkinto-opiskelija hakee Kielipankin rajoitettujen aineistojen käyttöoikeuksia, hänen on mainittava tutkimussuunnitelmassaan, millä kurssilla ja missä yliopistossa aineistoja tarvitsee, opettajan tai ohjaajan nimi sekä aineiston käyttötarkoitus riittävässä laajuudessa.
 • Jos perustutkinto-opiskelija hakee henkilötietoja sisältävän (+PRIV) kielivaran käyttöoikeutta, tutkimussuunnitelmassa on mainittava kurssin opettajan taikka gradun tai muun opinnäytetyön ohjaajan nimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi opiskelijan tulee linkittää hakemukseensa julkinen tietosuojailmoitus opettajansa tai ohjaajansa ja tämän kotiorganisaation antamien ohjeiden mukaan.
 • PRIV-aineistojen osalta Kielipankki pyytää opettajaa tai ohjaajaa katselmoimaan opiskelijan hakemuksen. Katselmointia varten myös ohjaajan tulee tarvittaessa käydä kertaalleen kirjautumassa Kielipankin oikeudet -palveluun.
 • Jos yksittäistä kielivaraa on tarkoitus käyttää ryhmässä tietyllä kurssilla, kurssin opettaja voi tehdä opiskelijoiden kanssa yhteisen käyttöoikeushakemuksen. Tällöin opettaja voi lisätä kaikki opiskelijat hakijoiksi samaan hakemukseen. Opiskelijoiden tiedot löytyvät Kielipankin oikeudet -järjestelmästä, kun kukin heistä on kirjautunut sinne ainakin kertaalleen. Henkilötietoja sisältävien PRIV-aineistojen kohdalla opettajan on lisättävä yhteiseen hakemukseen linkki julkiseen tietosuojaselosteeseen, jossa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä myös kyseisessä tarkoituksessa.
 • Tunnukset ovat henkilökohtaisia. Jokaisen käyttäjän on haettava oma tunnus myös opiskelukäyttöä varten.
 • Huomaa, että joidenkin henkilötietoja sisältävien aineistojen käsitteleminen opetuksessa saattaa olla tietosuojasyistä rajoitettua.
 • Mikäli aineisto sisältää henkilötietoja (lisenssissä on merkintä +PRIV), aineistoa saa käsitellä vain aineistokohtaisten tietosuojaehtojen mukaisesti. Aineistokohtaiset tietosuojaehdot ilmoitetaan lisenssin yhteydessä. Sinun tulee julkaista henkilötietoja sisältävän aineiston käyttötarkoitusta koskeva tietosuojailmoitus oman opetuksesi tai tutkimushankkeesi osalta sekä toimittaa hankkeen otsikko ja linkki tietosuojailmoitukseen Kielipankin julkaistaviksi. Lue myös Kielipankin yleiset ohjeet henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelyyn. Varmista, että myös opiskelijat osaavat käsitellä aineistoa luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti.

Laskentaympäristön käyttäminen ja CSC-tunnus

Jos haluat ainoastaan käyttää Korp- tai latauspalveluissa olevia korpuksia, et tarvitse erillistä CSC-tunnusta. Sen sijaan CSC:n laskentaympäristössä olevien työkalujen komentorivikäyttö edellyttää CSC-tunnusta.

Mitä CSC-tunnuksella saa?

 • Henkilökohtaista tallennustilaa CSC:n laskentaympäristössä.
 • Reilunkokoisia tilapäishakemistoja.
 • Laskentaympäristössä olevat komentorivityökalut, ja ne kieliaineistot jotka eivät ole esillä verkkopalveluissa. Laskentaympäristössä voi myös hyödyntää aineistoja joustavammin sekä esimerkiksi kehittää omia sovelluksia.
 • Mahdollisuuden käyttää CSC:n supertietokoneita.
 • Jos tarvitset projektiasi varten suuremman, varmuuskopioidun levytilan, voit CSC:n asiakkaana hakea laskentaympäristössä käytettävissä olevaa erillistä levytilaa tutkimusryhmäsi jäsenten käyttöön (ks. CSC:n tallennuspalvelut).
 • Voit hakea myös varmuuskopioitua arkistointilevytilaa IDA-palvelussa aineistojen pitempiaikaista säilytystä varten.
 • Muita CSC:n palveluita.

Huom. CSC:n käyttäjähallinto sulkee kauan käyttämättöminä olleet tunnukset. Tällöin käyttöoikeuksia on haettava uudelleen.

Hae Kielipankki-portaalista:
Harri Uusitalo
Kuukauden tutkija: Harri Uusitalo

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot