Kieliaineistojen käyttöoikeudet ja niiden hakeminen

Näin käytät Kielipankin aineistoja ja palveluja

Julkiset kielivarat

Monet Kielipankin aineistoista ovat saatavilla julkisesti ilman kirjautumista. Nämä on merkitty aineistolistassa PUB-kuvakkein. Julkisista aineistoista voi esimerkiksi tehdä hakuja Korp- tai LAT-palvelussa. Joidenkin PUB-aineistoista lisenssit sallivat myös aineistojen lataamisen omalle koneelle Kielipankin latauspalvelusta.

Kirjautumista edellyttävät kielivarat

Joihinkin kirjautumista edellyttäviin aineistoihin voi päästä suoraan käsiksi kirjautumalla Haka- tai eduGAIN-luottamusverkostoon kuuluvan organisaation käyttäjätunnuksella. Nämä aineistot tunnistaa ACA-kuvakkeesta. Ne ovat em. verkostoihin kuuluvien organisaatioiden jäsenten käytettävissä ilman erillistä lupahakemusta.

Loput aineistot edellyttävät kirjautumisen lisäksi henkilökohtaista käyttöoikeutta. Käyttöoikeuksia voi hakea Kielipankin oikeudet -palvelutse. Jos sinulla on Haka- tai eduGAIN-luottamusverkostoon kuuluvan organisaation käyttäjätunnus, kirjaudu sitä käyttäen. Erityisesti henkilö- tai muuta arkaluontoista tietoa sisältävien aineistojen (+PRIV) oikeuksia haettaessa tutkimussuunnitelman tulee olla yksityiskohtainen.

 • Voit hakea yhden tai useamman aineiston käyttöoikeutta.
 • Hakemuksen lähettäminen vastaa sähköistä allekirjoitusta, jolla hyväksyt sekä aineistokohtaiset että yleiset käyttöehdot.
 • Hakemusprosessi kestää tavallisesti enintään viikon.
 • Kun käyttöoikeus on myönnetty, voit käyttää aineistoa kirjauduttuasi asianmukaiseen palveluun.
 • Tietoa aineistojen sijainnista.

Ei Haka-tunnusta?

Mikäli sinulla ei ole Haka- tai eduGAIN-tunnuksia, voit vaihtoehtoisesti hankkia Eduuni– tai CLARIN-tunnuksen ja kirjautua sillä.

Käyttöoikeuden hakeminen Kielipankin Korp-konkordanssihakupalveluun

 • Pääosa Korpissa olevista aineistoista on käytettävissä julkisesti, kirjautumatta.
 • Jotkin Korpin aineistot edellyttävät aineisto- ja henkilökohtaista käyttöoikeutta.
  • Korpin korpusvalintalistassa tällaisen aineiston kohdalla näkyy lukon kuva, jos käyttäjä ei ole kirjautunut tai jollei kirjautuneella käyttäjällä ole aineiston käyttöoikeutta.
  • Voit käyttää CLARIN ACA -lisenssillä suojattuja aineistoja ilman erillistä hakemusta jos olet yliopistosi aktiivinen jäsen, eli opiskelet tai kuulut henkilökuntaan. Alumnit ja kirjaston käyttäjät joutuvat hakemaan erillistä käyttölupaa.
  • Aineistojen käyttöoikeuksia voi hakea Kielipankin oikeudet -sovelluksetse.
  • Korpiin kirjaudutaan joko Haka- tai eduGAIN-luottamusverkostoon kuuluvin tai Eduuni– tai CLARIN-käyttäjätunnuksin.

Käyttöoikeuden hakeminen Kielipankin LAT-järjestelmään

 • Osa LAT:ssa olevista aineistoista on käytettävissä julkisesti, kirjautumatta.
 • Osa LAT:n aineistoista edellyttää kirjautumisen (tunnistautumisen) sekä aineisto- ja henkilökohtaisen käyttöoikeuden.
  • LAT-järjestelmä vaatii Haka- tai eduGAIN-luottamusverkostoon kuuluvan käyttäjätunnuksen tai sellaisen puuttuessa Eduuni– tai CLARIN-käyttäjätunnuksen.
 • Aineisto- ja henkilökohtaisia käyttöoikeuksia voi hakea Kielipankin oikeudet -sovelluksetse.

Kielipankin käyttäminen opetuksessa

 • Kielipankkia ja CSC:n laskentaympäristöä voi käyttää opetuksessa.
 • Myös perustutkinto-opiskelijoille myönnetään kielivarojen käyttöoikeuksia.
 • CSC-tunnusta ja Kielipankin käyttöoikeuksia (ks. ohje yllä) hakiessaan opiskelija kirjoittaa tutkimussuunnitelmakseen millä kurssilla ja missä yliopistossa Kielipankin palveluja tarvitsee.
 • Tunnukset ovat henkilökohtaisia. Jokaisen käyttäjän on haettava oma tunnus myös opiskelukäyttöä varten.

Laskentaympäristön käyttäminen ja CSC-tunnus

Jos haluat ainoastaan käyttää Korp- tai LAT-palveluissa olevia korpuksia, et tarvitse erillistä CSC-tunnusta. Sen sijaan CSC:n laskentaympäristössä olevien työkalujen komentorivikäyttö edellyttää CSC-tunnusta.

Mitä CSC-tunnuksella saa?

 • Henkilökohtaista tallennustilaa CSC:n laskentaympäristössä.
 • Reilunkokoisia tilapäishakemistoja.
 • Laskentaympäristössä olevat komentorivityökalut, ja ne kieliaineistot jotka eivät ole esillä verkkopalveluissa. Laskentaympäristössä voi myös hyödyntää aineistoja joustavammin sekä esimerkiksi kehittää omia sovelluksia.
 • Mahdollisuuden käyttää CSC:n supertietokoneita ja niillä olevia sovelluksia, esimerkiksi automaattista puheentunnistinta.
 • Jos tarvitset projektiasi varten suuremman, varmuuskopioidun levytilan, voit CSC:n asiakkaana hakea laskentaympäristössä käytettävissä olevaa erillistä levytilaa tutkimusryhmäsi jäsenten käyttöön (ks. CSC:n tallennuspalvelut).
 • Voit hakea myös varmuuskopioitua arkistointilevytilaa IDA-palvelussa aineistojen pitempiaikaista säilytystä varten.

Huom. CSC:n ylläpito sulkee kauan käyttämättömänä olleet tunnukset. Tällöin käyttöoikeuksia on haettava uudelleen.

Hae Kielipankki-portaalista:
Kuukauden tutkija: Tuomo Hiippala

 

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4144036 / 029 4129317