Kieliaineistojen käyttöoikeudet ja niiden hakeminen

Näin käytät Kielipankin aineistoja ja palveluja

Julkiset kielivarat

Monet Kielipankin aineistoista ovat saatavilla julkisesti ilman kirjautumista. Nämä on merkitty aineistolistassa PUB-kuvakkein. Julkisista aineistoista voi esimerkiksi tehdä hakuja Korp-palvelussa. Joidenkin PUB-aineistoista lisenssit sallivat myös aineistojen lataamisen omalle koneelle Kielipankin latauspalvelusta.

Kirjautumista edellyttävät kielivarat

Joihinkin kirjautumista edellyttäviin aineistoihin voi päästä suoraan käsiksi kirjautumalla Haka- tai eduGAIN-luottamusverkostoon kuuluvan organisaation käyttäjätunnuksella. Nämä aineistot tunnistaa ACA-kuvakkeesta. Ne ovat em. verkostoihin kuuluvien organisaatioiden jäsenten käytettävissä ilman erillistä lupahakemusta.

Henkilökohtaista käyttöoikeutta edellyttävät kielivarat

Tietyt aineistot edellyttävät kirjautumisen lisäksi henkilökohtaista käyttöoikeutta. Käyttöoikeuksia voi hakea Kielipankin oikeudet -palvelussa. Jos sinulla on Haka- tai eduGAIN-luottamusverkostoon kuuluvan organisaation käyttäjätunnus, kirjaudu sitä käyttäen. Huomaa, että erityisesti henkilötietoja sisältävien aineistojen (lisenssimerkintä +PRIV) käyttöoikeuksia haettaessa tutkimussuunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen.

 • Voit hakea yhden tai useamman aineiston käyttöoikeutta.
 • Jos olet perustutkinto-opiskelija, mainitse tutkimussuunnitelmassasi yliopisto ja kurssi, jolla aineistoa käytetään. Jos hakemuksesi koskee henkilötietoja sisältävää aineistoa (+PRIV), mainitse lisäksi ohjaajasi nimi.
 • Hakemuksen lähettäminen vastaa sähköistä allekirjoitusta, jolla hyväksyt sekä aineistokohtaiset että yleiset käyttöehdot.
 • Hakemusprosessi kestää tavallisesti enintään viikon.
 • Kun käyttöoikeus on myönnetty, voit käyttää aineistoa kirjauduttuasi asianmukaiseen palveluun.
 • Mitä kautta aineistoa pääsee käyttämään?
 • Mikäli aineisto sisältää henkilötietoja (lisenssissä on merkintä +PRIV), aineistoa saa käsitellä vain tietosuojaohjeiden mukaisesti. Sinun tulee myös julkaista henkilötietoja sisältävän aineiston käyttötarkoitusta koskeva tietosuojailmoitus oman hankkeesi osalta sekä toimittaa hankkeen otsikko ja linkki tietosuojailmoitukseen Kielipankin julkaistaviksi.

Ei Haka-tunnusta?

Mikäli sinulla ei ole Haka- tai eduGAIN-tunnuksia, voit vaihtoehtoisesti hankkia Eduuni– tai CLARIN-tunnuksen ja kirjautua sillä.

Käyttöoikeuden hakeminen Kielipankin Korp-konkordanssihakupalveluun

 • Pääosa Korpissa olevista aineistoista on käytettävissä julkisesti, kirjautumatta.
 • Jotkin Korpin aineistot edellyttävät aineisto- ja henkilökohtaista käyttöoikeutta.
  • Korpin korpusvalintalistassa tällaisen aineiston kohdalla näkyy lukon kuva, jos käyttäjä ei ole kirjautunut tai jollei kirjautuneella käyttäjällä ole aineiston käyttöoikeutta.
  • Voit käyttää CLARIN ACA -lisenssillä suojattuja aineistoja ilman erillistä hakemusta jos olet yliopistosi aktiivinen jäsen, eli opiskelet tai kuulut henkilökuntaan. Alumnit ja kirjaston käyttäjät joutuvat hakemaan erillistä käyttölupaa.
  • Aineistojen käyttöoikeuksia voi hakea Kielipankin oikeudet -sovelluksella.
  • Korpiin kirjaudutaan joko Haka- tai eduGAIN-luottamusverkostoon kuuluvin tai Eduuni– tai CLARIN-käyttäjätunnuksin.
 • Mikäli aineisto sisältää henkilötietoja (lisenssissä on merkintä +PRIV), aineistoa saa käsitellä vain tietosuojaohjeiden mukaisesti. Sinun tulee myös julkaista henkilötietoja sisältävän aineiston käyttötarkoitusta koskeva tietosuojailmoitus oman hankkeesi osalta sekä toimittaa hankkeen otsikko ja linkki tietosuojailmoitukseen Kielipankin julkaistaviksi.

Kielipankin LAT-järjestelmä (Language Archive Tools)

Kielipankin käyttäminen opetuksessa

 • Kielipankkia ja CSC:n laskentaympäristöä voi käyttää opetuksessa.
 • Myös perustutkinto-opiskelijoille myönnetään kielivarojen käyttöoikeuksia.
 • Jos perustutkinto-opiskelija hakee Kielipankin rajoitettujen aineistojen käyttöoikeuksia, hänen on mainittava tutkimussuunnitelmassaan, millä kurssilla ja missä yliopistossa aineistoja tarvitsee.
 • Jos perustutkinto-opiskelija hakee henkilötietoja sisältävän (+PRIV) kielivaran käyttöoikeutta, tutkimussuunnitelmassa on mainittava myös kurssin opettajan taikka gradun tai muun opinnäytetyön ohjaajan nimi. PRIV-aineistojen osalta Kielipankki pyytää ohjaajaa katselmoimaan opiskelijan hakemuksen. Katselmointia varten myös ohjaajan tulee tarvittaessa käydä kertaalleen kirjautumassa Kielipankin oikeudet -palveluun.
 • Jos yksittäistä kielivaraa on tarkoitus käyttää ryhmässä tietyllä kurssilla, kurssin opettaja voi tehdä opiskelijoiden kanssa yhteisen käyttöoikeushakemuksen. Tällöin opettaja lisää kaikki opiskelijat hakijoiksi samaan hakemukseen. Opiskelijoiden tiedot löytyvät Kielipankin oikeudet -järjestelmästä, kun kukin heistä on kirjautunut sinne ainakin kertaalleen. Tutkimussuunnitelmassa mainitaan kurssin ja opettajan tiedot sekä kuvataan aineiston käyttötarkoitus riittävässä laajuudessa.
 • Tunnukset ovat henkilökohtaisia. Jokaisen käyttäjän on haettava oma tunnus myös opiskelukäyttöä varten.
 • Mikäli kielivara sisältää henkilötietoja (lisenssissä on merkintä +PRIV), aineistoa saa käsitellä vain tietosuojaohjeiden mukaisesti. Joidenkin henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelyä opetuksessa saatetaan tietosuojasyistä erikseen rajoittaa.

Laskentaympäristön käyttäminen ja CSC-tunnus

Jos haluat ainoastaan käyttää Korp- tai latauspalveluissa olevia korpuksia, et tarvitse erillistä CSC-tunnusta. Sen sijaan CSC:n laskentaympäristössä olevien työkalujen komentorivikäyttö edellyttää CSC-tunnusta.

Mitä CSC-tunnuksella saa?

 • Henkilökohtaista tallennustilaa CSC:n laskentaympäristössä.
 • Reilunkokoisia tilapäishakemistoja.
 • Laskentaympäristössä olevat komentorivityökalut, ja ne kieliaineistot jotka eivät ole esillä verkkopalveluissa. Laskentaympäristössä voi myös hyödyntää aineistoja joustavammin sekä esimerkiksi kehittää omia sovelluksia.
 • Mahdollisuuden käyttää CSC:n supertietokoneita.
 • Jos tarvitset projektiasi varten suuremman, varmuuskopioidun levytilan, voit CSC:n asiakkaana hakea laskentaympäristössä käytettävissä olevaa erillistä levytilaa tutkimusryhmäsi jäsenten käyttöön (ks. CSC:n tallennuspalvelut).
 • Voit hakea myös varmuuskopioitua arkistointilevytilaa IDA-palvelussa aineistojen pitempiaikaista säilytystä varten.
 • Muita CSC:n palveluita.

Huom. CSC:n käyttäjähallinto sulkee kauan käyttämättöminä olleet tunnukset. Tällöin käyttöoikeuksia on haettava uudelleen.

Hae Kielipankki-portaalista:
Juho Leinonen
Kuukauden tutkija: Juho Leinonen

 

Tulevat tapahtumat

 1. CLARIN Annual Conference 2021

  27.9.2021 10.0029.9.2021 16.15

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot