Kielipankin tietosuojaseloste:

Asiakaspalveluun, tiedottamiseen ja yhteistyöhön liittyvät henkilötiedot

Asiakaspalvelun, tiedottamisen ja yhteistyön yleiskuvaus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kielipankki keskustelee asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa kanssa erityisesti sähköpostin välityksellä. Kielipankilla on keskustelua varten useita yhteisesti hallinnoituja palveluosoitteita, mutta asiakaspalveluun käytetään myös yksittäisten Kielipankin työntekijöiden henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita. Asiakaspalveluun ja yhteistyöhön liittyviä ongelmatilanteita hoidamme yhteisesti ja käsittelemme niihin liittyviä henkilötietoja mm. yhteisessä tikettijärjestelmässämme. Tiedottamista varten pidämme yllä eri intressiryhmiin liittyviä sähköpostilistoja.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakaspalvelua, tiedottamista ja yhteistyötä varten käsitellään seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • ORCID tunniste
  • Henkilöön liittyvät organisaatiot

Henkilötietojen käsittelyn aika

Henkilötietoja poistetaan rekisteröityjen pyynnöstä tai kun henkilötietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen asiakaspalvelun, tiedottamisen tai yhteistyön kannalta.

<< Kielipankin tietosuojaseloste