Lahjoita puhetta -aineistot (puhelahjat) tutkimuskäyttöön

In English

Lahjoita puhetta -aineistot yrityskäyttöön ja ei-akateemisille organisaatioille: katso lisätiedot toiselta sivulta.

Tärkeää tietoa aineiston käyttäjille: Poistopyynnöt

Aineiston versiot:
Lahjoita puhetta -aineisto, versio 1.0
icon-info-circle Kuvailutiedot
icon-info-circle Lisenssi (tutkijoille)

icon-quote-right Tämän version viittausohje
Hae käyttöoikeutta (vain tutkijoille; yhdellä hakemuksella saa pääsyn kaikkiin aineiston versioihin)

+PRIV: Aineisto sisältää henkilötietoja.
Toimita julkinen ilmoitus henkilötietojen käsittelystä

Lataa aineisto
Lahjoita puhetta -aineisto: Näyte
icon-info-circle Kuvailutiedot
icon-info-circle Lisenssi (tutkijoille)
icon-quote-right Tämän version viittausohje

Lataa aineisto
Lahjoita puhetta -aineisto: Opetusdata (100h)
icon-info-circle Kuvailutiedot
icon-info-circle Lisenssi (tutkijoille)
icon-quote-right Tämän version viittausohje

Aineiston latauslinkki tulee tähän
Lahjoita puhetta -aineisto: Testidata (10h)
icon-info-circle Kuvailutiedot
icon-info-circle Lisenssi (tutkijoille)
icon-quote-right Tämän version viittausohje

Aineiston latauslinkki tulee tähän
Lahjoita puhetta -aineisto: Kehitysdata (10h)
icon-info-circle Kuvailutiedot
icon-info-circle Lisenssi (tutkijoille)
icon-quote-right Tämän version viittausohje

Aineiston latauslinkki tulee tähän
Lahjoita puhetta -aineisto: Usean litteroijan testidata (1h)
icon-info-circle Kuvailutiedot
icon-info-circle Lisenssi (tutkijoille)
icon-quote-right Tämän version viittausohje

Aineiston latauslinkki tulee tähän
Lahjoita puhetta -aineisto: Testidata useaan kertaan litteroiduilta puhujilta (10h)
icon-info-circle Kuvailutiedot
icon-info-circle Lisenssi (tutkijoille)
icon-quote-right Tämän version viittausohje

Aineiston latauslinkki tulee tähän
Etsi muut saatavilla olevat versiot

Aineiston sisältö

Lahjoita puhetta -aineisto, lyhytnimeltään Puhelahjat, on koostettu 16.6.2020 alkaneessa Vake Oy:n (sittemmin Ilmastorahasto), Ylen ja Helsingin yliopiston toteuttamassa Lahjoita puhetta -kampanjassa, jossa kuka tahansa suomea osaava henkilö on voinut halutessaan lahjoittaa omaa puhettaan kielentutkimuksen sekä kieliteknologian kehitystyön edistämiseksi. Lahjoitettu puhe on tallennettu helppokäyttöisen selain- tai mobiilisovelluksen kautta.

Kevääseen 2021 mennessä lahjoitetuista puhenäytteistä on rakennettu ääniaineiston ensimmäinen versio, jonka kokonaiskesto on noin 3200 tuntia. Vuonna 2021 näistä äänitteistä litteroitiin käsityönä noin 1600 tuntia ja näin syntyneet tekstimuotoiset litteroinnit kohdistettiin vastaaviin äänitteisiin automaattisilla menetelmillä.

Aineiston ensimmäinen varsinainen versio 1.0 on saatavilla Kielipankin latauspalvelussa, josta luvan saaneet tutkijat ja myöhemmin myös yritykset pääsevät sitä käyttämään. Samaan aineistoon sisältyviä, esimerkiksi automaattisen puheentunnistuksen kehittämistä varten poimittuja osa-aineistoja on lisäksi tarjolla erillisinä paketteina, joiden sisältö ja viittauskäytänteet löytyvät kunkin aineistoversion kuvailutietueesta.

Lahjoita puhetta -aineistokokonaisuutta on tarkoitus myös myöhemmin päivittää ja laajentaa, kun uusia lahjoituksia on kertynyt riittävästi. Uusia versioita tehdään myös sitä mukaa, kun tutkijat tai yritykset jatkavat olemassa olevien äänitteiden litterointia ja muuta annotointia.

Kuinka aineistoa pääsee käyttämään?

Puhelahjat-aineiston käyttäminen on luvanvaraista. Puhelahjat-ryhmän kaikkien osa-aineistojen tutkimuskäyttöä koskee sama lisenssi, johon sisältyy myös aineistokohtaisia tietosuojaehtoja.

Tutkimuskäyttö

  1. Tutkijat voivat hakea aineiston käyttöoikeutta tavanomaisella hakemusmenettelyllä Kielipankin oikeudet -palvelussa (ks. ohjeet).
  2. Tutkijan on syytä jo hakemusvaiheessa huomioida aineistokohtaiset käyttöehdot, ml. tietosuojaehdot, joiden mukaisissa rajoissa tutkimus on voitava toteuttaa myös henkilötietojen käsittelyn osalta, ks. lisenssi (tutkijoille).
  3. Ennen aineiston käsittelyn aloittamista tutkijan on lomakkeella toimitettava Kielipankin julkaistavaksi hankkeensa yleistajuinen otsikko sekä linkki henkilötietojen käsittelyä koskevaan julkiseen tietosuojailmoitukseen.
  4. Luvan saanut tutkija saa samalla hakemuksella pääsyn koko Lahjoita puhetta -aineistoon ja sen eri versioihin ja osa-aineistoihin.

Yrityskäytön ohjeet löytyvät omalta sivultaan.

 


Viimeksi päivitetty: 23.12.2022

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2022102122

Hae Kielipankki-portaalista:
Tanja Säily
Kuukauden tutkija: Tanja Säily

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot