puhelahjat: Removal requests – Poistopyynnöt

Tällä sivulla on lueteltu ne Lahjoita puhetta -aineistokokonaisuuteen kuuluvat laitetunnisteet (clientID), joiden mukaiset tiedostot käyttäjien tulee poistaa aineiston kaikista versioista.

 • Jos esimerkiksi clientID-tunniste ”clt0012345” olisi mainittu listassa, jokaisen käyttäjän on tarkistettava, ettei hänen laitteillaan ole tiedostoja, joiden nimi alkaa merkkijonolla ”clt0012345_”, eikä mitään niiden muunnelmia tai palasia. Tässä esimerkkitapauksessa käyttäjän pitäisi etsiä ja tarvittaessa poistaa laitteiltaan mm. seuraavat tiedostot:
  • clt0012345_rec0003.flac
  • clt0012345_ses12_rec0012.flac
  • clt0012345_ses12_rec0012.txt
  • clt0012345_ses12_rec0012.TextGrid
  • sekä kaikki em. tiedostoista tehdyt muunnelmat tai yhdistelmät, joissa on mukana samoja tietoja.

Mikäli löydät poistettavaksi määrätyn tiedoston Kielipankissa olevasta aineistosta, ilmoitathan meille välittömästi.


This page provides a list of all clientID’s whose corresponding files must be deleted from all versions of the data. Look for any filenames starting with one of the clientID’s plus underscore, and remove them. In case you discover that some of the datasets in Kielipankki still contain files that were marked for removal, please inform us immediately.

 

clientID Kielipankki removal date (Corpus versions may be affected if accessed before this)
clt0010617 Removal in progress – please check the files you downloaded!

 

 

 


Last updated / Viimeksi päivitetty: 2.2.2023

Search the Language Bank Portal:
Juraj Šimko
Researcher of the Month: Juraj Šimko

 

Upcoming events


Contact

The Language Bank's technical support:
kielipankki (at) csc.fi
tel. +358 9 4572001

Requests related to language resources:
fin-clarin (at) helsinki.fi
tel. +358 29 4129317

More contact information