24.5.2022

Kielipankin luvanvaraisten aineistojen (CLARIN RES) käyttöehtojen päivitys

In English

Helmikuussa 2022 tehdyn Kielipankin yleisten ehtojen ja aineistokohtaisten käyttöehtojen päivityksen jälkeen kävi ilmi, että luvanvaraisia aineistoja koskeviin CLARIN RES -tyyppisiin lisensseihin kaivattiin vielä tarkennusta. 24.5.2022 alkaen RES-lisenssien uusi versio 2.1 alkaa seuraavalla tavalla (muuttuneet kohdat lihavoitu):

”Oikeudenhaltija myöntää Käyttäjälle henkilökohtaisen maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän (tekijänoikeuden voimassaoloajan kestävän) oikeuden käyttää ja kopioida Aineistoa Käyttäjän kanssa sovittuun tarkoitukseen muutettuna, muuttamattomana tai osana yhteenliitettyä teosta. […]”

Luvanvaraisten aineistojen uudet käyttäjät hyväksyvät loppukäyttäjän lisenssin uusimman version ennen hakemuksen tekemistä Kielipankin oikeudet -palvelussa. Lisenssien muutoksista ilmoitetaan vielä erikseen sähköpostitse niille käyttäjille, joilla on ennestään Kielipankin oikeudet -palvelun kautta myönnetty pääsy yhteen tai useampaan rajoitettuun aineistoon.

Linkki yksittäisen aineiston lisenssiin löytyy Kielipankin aineistoluettelosta tai kyseisen aineistoversion kuvailutietueesta (ks. Documentation).

Kooste Kielipankin soveltamien loppukäyttäjän lisenssien sisällöstä, erilaisten lisäehtojen mahdollisista yhdistelmistä ja näissä äskettäin tapahtuneista muutoksista löytyy sivulta CLARIN-aineistojen loppukäyttäjän lisenssit.