Viittaa Kielipankin kielivaroihin 

Kielivaroihin on tärkeää viitata yhtenäisellä tavalla, jotta tutkimus olisi myöhemmin toistettavissa ja jotta aineistojen koostajat tai työkalujen kehittäjät saisivat tunnustuksen työstään.

Kun käytät Kielipankissa olevaa kielivaraa (aineistoa tai työkalua), noudata Kielipankin viittausohjeita. Näin käyttämäsi kielivaran tarkka versio tulee täsmällisesti mainituksi. Kielipankissa jokaisella kielivaraversiolla on yksilöllinen pysyvä tunniste, joka sisältyy aina viittausohjeeseen. Tunniste auttaa varmistamaan, että kielivara löytyy ja tutkimuksen toistaminen onnistuu myös tulevaisuudessa, vaikka aineiston tai työkalun sijainti muuttuisi. 

Monien aineistojen tai työkalujen lisenssiehdoissa edellytetään käyttäjiltä viittaamista kyseiseen kielivaraan. Tällöin lisenssissä mainitaan lisäehto BY (Nimeä/Attribution). Asianmukainen viittaus vaaditaan kaikkien sellaisten kielivarojen osalta, jotka on lisensoitu joko akateemiseen käyttöön (CLARIN ACA) tai luvanvaraiseen käyttöön (CLARIN RES). Myös avoimesti lisensoidut kielivarat saattavat edellyttää viittaamista (esim. Creative Commons Nimeä tai muut avoimet lisenssit).

Viittaamalla Kielipankkiin ja sen tarjoamiin kielivaroihin autat FIN-CLARINia seuraamaan aineistojen ja palveluiden käyttöastetta ja tuet Kielipankin jatkuvuutta.

Viittaaminen Kielipankissa olevaan aineistoon

Yksittäisten aineistoversioiden viittausohjeet löytyvät helposti Kielipankin aineistotaulukosta lainausmerkkikuvakkeen icon-quote-right kohdalta.

Viittausohje mainitaan myös kielivaran kuvailutiedoissa. Kaikkien Kielipankin kielivarojen kuvailutietueet tallennetaan META-SHARE-hakemistopalveluun. Tietyn kielivaran kuvailutietueeseen pääsee aina viittausohjeessa mainitulla pysyväistunnisteella tai Kielipankin aineistotaulukosta aineiston nimen kohdalta. Kuvailutietueessa linkki viittausohjeeseen löytyy yleensä osiosta Documentation. Joissakin tapauksissa viittausohje näkyy suoraan kuvailutietueen kentästä Attribution Details. Kuvailutiedoista löytyvät myös aineistokohtaisen lisenssin tiedot.

Korp-konkordanssipalvelun kautta tarjottavissa kieliaineistojen versioissa linkki viittausohjeeseen löytyy sekä korpusvalikossa näkyvästä aineiston tietoruudusta että konkordanssivälilehden oikeasta reunasta yksittäisten hakuosumien kohdalta. Tietoruudun saa näkyviin ohjaamalla osoittimen  korpusvalikossa aineiston nimen kohdalle.

Jokaiseen Kielivaran latauspalvelun kautta tarjottavaan aineistoversioon sisältyy aina README-niminen tiedosto, jossa mainitaan ko. aineistoversion pysyvä tunniste.

Viittausmuoto

Esimerkkinä kielivaran 1990- ja 2000-luvun suomalaisia aikakaus- ja sanomalehtiä -korpus, versio 2 viittausohje:

Helsingin yliopisto (2017). 1990- ja 2000-luvun suomalaisia aikakaus- ja sanomalehtiä -korpus, versio 2 [tekstikorpus]. Kielipankki. Saatavilla http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017091901

Aineistoviittauksia ja niiden muotoilua koskevat käytännöt saattavat vaihdella julkaisukohtaisesti. On hyvä joka tapauksessa pyrkiä mainitsemaan Kielipankin viittausohjeessa olevat tiedot. Kun kirjoitat artikkelia tai muuta tutkimusjulkaisua, tarkista julkaisun ohjeistuksesta, onko aineistolähteet tapana mainita kirjallisuusluettelon osana vai erillisessä listassa.

Viittaaminen Kielipankkiin, FIN-CLARINiin tai CLARINiin

Kielipankin osoite

Jos haluat mainita Kielipankin palvelukokonaisuutena, käytä verkko-osoitetta www.kielipankki.fi.

Viittaa FIN-CLARIN-konsortioon

FIN-CLARIN-konsortion esittely Kielipankin sivustolla: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014120212

Viittaa CLARIN ERICiin

CLARIN ERICin ja CLARIN-palveluiden yleiset viittausohjeet löytyvät CLARINin usein esitettyjen kysymysten sivulta.

Lisätietoa tutkimusaineistoihin viittaamisesta

Hae Kielipankki-portaalista:
Juraj Šimko
Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot