Lehtien tutkimuslupien keräämisessä käytettävä lupapyyntöpohja

Hyvä [päätoimittajan nimi],

Asiani koskee [lehden nimi] vuosikertojen 2000–2013 käyttöä tutkimustarkoituksessa.

Haluaisimme tuottaa [lehden nimi] ko. vuosikerroista korpuksen eli sähköisen tekstikokoelman. Korpukset ovat kielentutkijoille arvokkaita työkaluja. Niiden avulla tutkimusaineistosta voidaan tehdä sähköisiä hakuja ja tutkia tekstien sisältämää kieltä. Tekstikorpuksia ja niihin liittyviä palveluita tarjoaa esimerkiksi Korp (https://korp.csc.fi), jonka palvelut ovat tutkijoille maksuttomia. Korpia ylläpitävät yhteistyössä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ja kansallinen FIN-CLARIN-konsortio. FIN-CLARIN-konsortio on suomalainen osa kielentutkimuksen ja muiden humanististen tieteiden yhteistä eurooppalaista CLARIN-tutkimusinfrastruktuuria. FIN-CLARIN-konsortion jäseninä on joukko suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja sekä Kotimaisten kielten keskus (Kotus) ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

FIN-CLARINin tarjoamien aineistojen käyttö on tutkijoille maksutonta. Aineistot tulevat saataville Korpin tai vastaavan palvelun kautta siten, että pääsy kokonaisiin teksteihin edellyttää käyttäjätunnusta, salasanaa sekä tehtävää, joka sisältää tutkimustyötä. Teksteistä poimitaan lisäksi lyhyitä katkelmia, joissa on nähtävissä ainoastaan rajallinen konteksti, esim. virke tai kappale. Nämä katkelmat ovat hakuliittymän kautta julkisesti saatavilla.

Kiinnostaisiko teitä tarjota lehtenne aineistoa tutkimuskäyttöön yllä mainituilla ehdoilla? Se on mahdollista, mikäli lehdellänne on oikeus tehdä kopioita artikkeleista, saattaa niitä yleisön saataville sekä siirtää aineistoa kolmansille osapuolille. Jos lehdellänne sattuu olemaan tällaiset oikeudet ainakin osaan artikkeleista ja haluatte antaa FIN-CLARINille luvan aineiston käyttöön, voimme saada kyseisten tekstien kopiot suoraan Kansalliskirjaston kautta. Teidän ei siis tarvitsisi huolehtia varsinaisen aineiston kokoamisesta tai lähettämisestä meille. Tarvitsemme ainoastaan luettelon sellaisista artikkeleista (tai lehden vuosikerroista, jos teillä on em. oikeudet kaikkiin teksteihin), joiden käyttöön annatte luvan.

Korostan vielä, että humanistisen alan tutkijat tarvitsevat kipeästi monipuolisia, ajanmukaisia ja riittävän laajoja aineistoja. Tutkijoiden on myös ehdottoman tärkeää pystyä jakamaan aineistoja keskenään, jotta heidän saamansa tutkimustulokset olisivat muiden toistettavissa. Siksi FIN-CLARIN pyrkii helpottamaan tutkijoiden työtä ja auttamaan heitä hankalien tekijänoikeuskysymysten ohi. Olemme siis hyvin kiitollisia, jos voitte myöntää FIN-CLARINille luvan välittää lehtenne aineistoa.

Mikäli lehdellänne ei kuitenkaan ole esimerkiksi oikeudellisista syistä mahdollisuutta tarjota aineistoja tutkimustarkoituksiin, ymmärrämme asian hyvin ja kiitämme joka tapauksessa ajastanne.

Hae Kielipankki-portaalista:
Juraj Šimko
Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot