Hae opetusavustajaksi FIN-CLARINin verkkokursseille

FIN-CLARIN järjestää vuosittain useita kieliaineistojen tutkimiseen ja käsittelyyn liittyviä verkkokursseja, joille tarvitaan opetusavustajia. Yhden kurssin opetusavustajana toimiminen (4 op) sekä opetusavustajille suunnatulle perehdytysjaksolle osallistuminen (1 op) muodostavat yhteensä viiden opintopisteen arvoisen opintosuorituksen.

Opetusavustajana toimimisesta annettavat opintopisteet voi käyttää esim. syventävien opintojen työelämä-, työharjoittelu- tai projektityöjaksoon. Korvaavuudesta tulee tarvittaessa sopia etukäteen oman pääaineen vastuuhenkilön kanssa. FIN-CLARINin kursseilla opetusavustajana toimimisesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Mitä opetusavustaja tekee?

Opetusavustaja pääsee tutustumaan verkkokurssin pyörittämiseen ”kulissien takaa”. Hän auttaa verkkokurssin opettajaa esimerkiksi tehtävien tarkastamisessa ja palautteen antamisessa ja toimii omien kykyjensä mukaan esimerkiksi verkkokeskusteluissa opiskelijoiden tukena. Avustaja saa myös osallistua uusien tehtävien ja kurssin muiden aktiviteettien kehittelyyn ja toteutukseen. Enimmäkseen FIN-CLARINin kursseilla käytetään Helsingin yliopiston ylläpitämää Moodle-alustaa.

Kurssin alkaessa avustajat saavat opettajalta tarkat työskentelyohjeet. Jokaiselle kurssille pyritään saamaan mukaan vähintään kaksi opetusavustajaa, jotta he voivat tarpeen mukaan auttaa toisiaan. Päävastuu kurssin sisällöstä ja arvioinnista on kuitenkin aina opettajalla.

Jokaisen opetusavustajan on lisäksi osallistuttava perehdytysjaksolle, joka järjestetään kunkin lukukauden alussa.

Kuka voi hakea opetusavustajaksi?

Voit hakea opetusavustajaksi, jos

 • opiskelet Helsingin yliopistossa (tai jossakin muussa FIN-CLARINin jäsenorganisaatiossa, mikäli on erikseen sovittu esimerkiksi paikallisen kurssiryhmän vetämisestä)
 • olet suorittanut kandidaatin tutkinnon muttet vielä maisterin tutkintoa
 • sinulla on hyvä suomen kielen taito (tai, mikäli kurssin opetuskieli on englanti, sinulla on hyvät tai erinomaiset taidot sekä suomen että englannin kielessä)
 • oma koulutusohjelmasi tai pääaineesi liittyy kieliin tai kieliaineistojen käsittelemiseen
 • olet aiemmin suorittanut saman tai vastaavan kurssin hyvällä tai erinomaisella arvosanalla tai sinulla on muuta kautta hankittuna perustiedot aiheesta
 • pystyt sitoutumaan viikoittaiseen työskentelyyn koko kurssin ajan opettajan ohjeiden mukaisesti
 • sitoudut osallistumaan opetusavustajille suunnatulle perehdytysjaksolle, joka järjestetään ennen kurssin alkua saman lukukauden alussa. Lähtökohtaisesti osallistuminen kaikkiin perehdytysjakson lähitapaamisiin on edellytyksenä opetusavustajana toimimiselle.
 • olet kiinnostunut opettamisesta ja verkkokurssien toiminnasta. Aikaisempaa opetuskokemusta ei kuitenkaan tarvita – innostunut ja aktiivinen asenne riittää!

Mille kursseille avustajia haetaan seuraavaksi?

Syyslukukausi 2018 (Huom. syksyn kurssien avustajat on jo valittu!)

 • KIK-404. Corpus Linguistics and Statistical Methods – Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät (5 op), verkkokurssina 3.9.2018 – 21.10.2018 (suomeksi)
  • Viimeinen hakupäivä opetusavustajaksi: 29.8.2018 AVUSTAJAT VALITTU
  • Perehdytysjakso 6.-10.9.2018, ks. alla
 • KIK-LG212. Puheen analyysin perusteet (5 op), verkkokurssina 29.10.2018 – 14.12.2018
  • Viimeinen hakupäivä opetusavustajaksi: 29.8.2018 AVUSTAJAT VALITTU
  • Perehdytysjakso 6.-10.9.2018, ks. alla

Perehdytysjakso syksyllä 2018:

 1. tapaamiskerta to 6.9. klo 8.30-10.00 (Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40, 3. krs.)
  Seppo Kittilä: kurssiassistenttina toimimiseen liittyvät yleiset asiat (mm. luottamuksellisuudesta, eettisistä kysymyksistä)
 2. tapaamiskerta pe 7.9. klo 14-16 (Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40, 3. krs.)
  Marjo Vesalainen: opettajan rooli (mm. oppimisen tukena toimimisesta ja arvioinnista)
 3. tapaamiskerta ma 10.9. klo 16-18 (Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40, 3. krs.)
  Laura Ihalainen: ryhmädynamiikka (mm. ryhmäilmiöistä opetustilanteessa ja opetusavustajien vertaistuesta)

Kevätlukukausi 2019

 • KIK-404. Corpus Linguistics and Statistical Methods – Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät (5 op), verkkokurssina 14.01.2019 – 03.03.2019 (suomeksi ja englanniksi; avustajilta edellytetään suomen kielen taidon lisäksi hyvää tai erinomaista englannin kielen taitoa)
  • Viimeinen hakupäivä kurssiavustajaksi: 12.12.2018
  • Perehdytysjakso: tammikuussa 2019; tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Kuinka hakemus tehdään?

Lähetä kurssin opettajalle (Mietta Lennes, etunimi.sukunimi@helsinki.fi) sähköpostitse vapaamuotoinen viesti, jossa kerrot, mitä aiempia opintoja tai muuta kokemusta sinulla on opetettavista aiheista ja miksi haluaisit opetusavustajaksi. Avustajapaikkoja voidaan täyttää jo ennen hakuajan päättymistä.

Hae Kielipankki-portaalista:
Kuukauden tutkija: Emma Nortio

 

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4140599 / 029 4129317