Kirjallisen teoksen tutkimuskäyttöhakemusmalli

Arvoisa [Teoksen oikeudenhaltija],

Asiani koskee kaunokirjallisten tekstien käyttöä tutkimustarkoituksessa, tarkkaan ottaen [Kääntäjän] suomennosta [Kirjailijan] teoksesta [Teosnimi].

[Yliopiston] yliopistolla kootaan kaunokirjallisten tekstien korpusta eli sähköistä tekstikokoelmaa. Korpukset ovat kielentutkijoille tärkeitä työkaluja. Niiden avulla tutkimusaineistosta voidaan tehdä sähköisesti erilaisia hakuja, tutkia tekstien sisältämää kieltä ja esimerkiksi kääntäjien tekemiä ratkaisuja.

Korpus kootaan [Hanke]-nimisen kielentutkimushankkeen puitteissa. Hankkeen tarkoituksena on [Tarkoitus].

Valmis korpus luovutetaan FIN-CLARINille (https://www.kielipankki.fi/organisaatio/), joka jatkossa vastaa sen teknisestä ylläpidosta ja tukipalveluista sekä käyttölupien jakamisesta tutkijoille. Suomalainen FIN-CLARIN on osa Euroopan unionin CLARIN ERICiä (https://www.clarin.eu/), joka tukee tutkimusaineistojen kokoamista, yhtenäistämistä ja jakamista Euroopan laajuisesti. Kyseessä on siis tiedeyhteisöjen kansainvälinen yhteistyö.

FIN-CLARINin tarjoamien aineistojen käyttö on maksutonta. Pääsy kokonaisiin aineistoihin edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä sekä tehtävää, joka sisältää tutkimustyötä. Aineistoista poimitaan lisäksi lyhyitä katkelmia, joissa on nähtävissä ainoastaan rajallinen konteksti, esim. virke tai kappale. Nämä katkelmat ovat hakuliittymän kautta julkisesti saatavilla.

Valitsemiemme tekstien joukossa on myös [Kääntäjän] suomentama [Kirjailijan] [Teos], ja pyydän lupaa lisätä teos korpukseemme.

[Korpuksen koostaja]

Hae Kielipankki-portaalista:
Juraj Šimko
Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot