Tekstin automaattinen perusmuotoistaminen, jäsentäminen ja muut merkkaukset

Tekstin sisältöä voidaan automaattisesti esikäsitellä ja annotoida monin tavoin. Tässä on muutamia esimerkkejä saatavilla olevista työkaluista. Tutkimuskäytössä on toki hyvä muistaa, etteivät menetelmät ole virheettömiä.

Suomen kielen tilastollisen dependenssijäsentimen (finnish-parse) käyttö CSC:n laskentaympäristössä

CSC:n laskentaympäristöön asennetulla finnish-parse-työkalulla voi jäsentää haluamansa suomenkielisen tekstitiedoston. Kielipankin jäsentimiä voi käyttää myös Myllyn kautta.

CSC:n laskentaympäristössä jäsennys onnistuu seuraavasti:

 • Muunna analysoitava tiedosto tarvittaessa etukäteen raakatekstiksi (plain text) ja Unicode-muotoon (UTF-8). On myös turvallisinta, ettei tiedoston nimessä ole välilyöntejä tai ääkkösiä.
 • Siirrä käsiteltävä tiedosto omalta koneeltasi CSC:n laskentaympäristössä olevaan kotihakemistoosi (ohje tiedoston siirtämiseksi WinSCP-ohjelmalla.
 • Kirjaudu laskentaympäristöön.
 • Kirjoita (tai copy-pastea) komentoriville seuraava komentorimpsu. Vaihda teksti.txt:n tilalle oman tekstitiedostosi nimi ja tuloste.txt:n tilalle tarvittaessa jokin muu nimi.
cat teksti.txt | finnish-parse > tuloste.txt
 • Paina lopuksi enteriä, jolloin jäsennys alkaa. Odottele rauhassa. Huomaa, että jäsentimen käynnistyminen kestää hetken riippumatta siitä, kuinka pitkä teksti on kyseessä, mutta itse jäsennys tapahtuu suhteellisen nopeasti.
 • Kun näet komentorivillä taas normaalin kehotteen, pitäisi kotihakemistoosi olla ilmestynyt tiedosto tuloste.txt, jossa alkuperäinen teksti on jäsennettynä. Voit tarkistaa tiedoston sisällön komennolla
less tuloste.txt
 • Poistu less-selailutilasta Q-näppäintä painamalla.
  Huom. Jos less-työkalu näyttää ääkkösten paikalla monen merkin pituisia omituisia rimpsuja, less-ohjelman merkistöasetus on väärä. Jos mitään ääkkösiä sisältävää sanaa ei ole jäsennetty, komentotulkin merkistöasetus on väärä. Kummassakin tapauksessa kannattaa luultavasti määritellä vielä laskentaympäristön oletusmerkistöt ja kokeilla sitten ajaa jäsennys uudelleen.
 • Siirrä valmis tiedosto tarvittaessa laskentaympäristöstä takaisin omalle koneellesi.

Jäsentimen käyttämä annotaatiomuoto

finnish-parse -skripti tuottaa oletuksena Universal Dependencies -järjestelmän version 1 mukaista muotoa.

Esimerkki:

echo "Kielipankki on kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus." | finnish-parse

1  Kielipankki  kieli#pankki  NOUN  _  Case=Nom|Number=Sing  nsubj:cop  _  _
2  on  olla  VERB  _  Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act  6  cop  _  _
3  kieliaineistoja  kieli#aineisto  NOUN  _  Case=Par|Number=Plur  dobj  _  _
4  käyttävien  käyttää  VERB  _  Case=Gen|Degree=Pos|Number=Plur|PartForm=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act  5  acl  _  _
5  tutkijoiden  tutkija  NOUN  _  Case=Gen|Number=Plur  6  nmod:poss  _  _
6  palvelukokonaisuus  palvelu#kokonaisuus  NOUN  _  Case=Nom|Number=Sing  0  root  _  _
7  .  .  PUNCT  _  _  6  punct  _  _

Universal Dependencies (UD) -järjestelmästä on olemassa myös päivitetty versio 2, mutta sen toteutus finnish-parse-jäsentimeen ei ole vielä täysin valmis. UD2-muoto tulee käyttöön lähitulevaisuudessa. Tarvittaessa jäsentimellä voi myös jatkossa tuottaa ykkösversion mukaista muotoa käyttämällä komennon perässä valitsinta –ud1.

Mikäli haluat saada jäsentimen tuottamaan Korp-palvelussa laajimmin käytettyä muotoa, voit käyttää komennon perässä valitsinta: finnish-parse –stanford. Kuvaukset –stanford -kytkimen tuottamista tageista löytyvät Korpin korpusannotaatiosivulta.

Esimerkki:

echo "Kielipankki on kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus." | finnish-parse --stanford

1  Kielipankki  kieli|pankki  N  NUM_Sg|CASE_Nom|CASECHANGE_Up  6  nsubj-cop
2  on  olla  V  PRS_Sg3|VOICE_Act|TENSE_Prs|MOOD_Ind  6  cop
3  kieliaineistoja  kieli|aineisto  N  NUM_Pl|CASE_Par  4  dobj
4  käyttävien  käyttää  V  NUM_Pl|CASE_Gen|VOICE_Act|PCP_PrsPrc|CMP_Pos  5  partmod
5  tutkijoiden  tutkija  N  NUM_Pl|CASE_Gen  6  poss
6  palvelukokonaisuus  palvelu|kokonaisuus  N  NUM_Sg|CASE_Nom  0  ROOT
7  .  .  Punct  _  6  punct

Interaktiivinen käyttö

finnish-parse-työkalua voi käyttää myös interaktiivisesti jättämällä pois tiedoston nimen. Komento

finnish-parse

lukee käyttäjän kirjoittamaa syötettä rivi kerrallaan (jokaisen rivin jälkeen pitää painaa enteriä kaksi kertaa) ja tulostaa analyysin. Näppäinyhdistelmällä ctrl–D tai ctrl–C voi poistua ohjelmasta.

Laskentaympäristön käyttöohjeita