Kielipankin pitkäaikaissäilytyssuunnitelma

Tässä suunnitelmassa esitellään erityyppisten kielivarojen säilytysperiaatteet Kielipankissa.

Sijoittaminen

Kielipankki ottaa vastaan ja saattaa käytettäväksi suomalaisten sekä suomea tai muita suomalaisugrilaisia kieliä käsittelevien tutkijoiden tuottamaa luonnollista kieltä sisältävää dataa ja metadataa.

FIN-CLARIN vastaa sijoitettujen kielivarojen pitkäaikaissäilytyksestä. Kielipankki ei poista sijoitettuja kielivaroja niiden omistajan suostumuksetta.

Kielivarojen valmistelussa, sijoittamisessa ja rikastamisessa FIN-CLARIN soveltaa kieliaineistojen tuotantolinjamallia. FIN-CLARINin asiantuntijat tukevat ja neuvovat sijoittajia kielivaran elinkaaren eri vaiheissa.

Kielipankkiin sijoitetut kielivarat jakautuvat kolmeen tukitasoon:

  1. Kielivaraa kehitetään jatkuvasti. Kielipankki korjaa mahdolliset ongelmat mahdollisimman pian. Tukitason A datan laatua valvotaan ja data muunnetaan tarvittaessa uusiin formaatteihin.
  2. Kielivaraa kehitetään ainoastaan käyttäjäpyyntöjen perusteella. Kielipankki pyrkii korjaamaan mahdolliset ongelmat mutta saattaa tarvita ulkopuolista panosta.
  3. Kielivaraa tarjotaan sellaisenaan. Kielipankki ei korjaa tai kehitä kielivaraa.

FIN-CLARINin kansallinen koordinaattori tekee lopulliset uusien kielivarojen sijoituspäätökset ja tukitasovalinnat. Helsingin yliopiston tutkimustuen lakiosasto on mukana laatimassa uusia sopimuksia ja valitsemassa asianmukaiset lisenssiehdot.

Säilyttäminen

Tukitason ohella kullakin sijoitetulla aineistolla on säilytysluokkansa. Säilytysluokka ei suoraan riipu tukitasosta, vaikka valinnoilla voikin olla yhteisiä perusteita.

  1. Aineisto säilytetään viiden vuoden ajan, minkä jälkeen FIN-CLARINin johtoryhmä uudelleenarvioi sen. Arviointituloksesta riippuen aineisto joko poistetaan, säilytetään toiset viisi vuotta, tai siirretään luokkaan 2.
  2. Aineisto säilytetään toistaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 50 vuotta.

Kielipankissa käytettyjä ohjelmistoja sen sijaan ei lähtökohtaisesti säilötä sellaisinaan vaan niiden tarjoama toiminnallisuus saatetaan siirtyä kattamaan jollain toisella tapaa. Uusista sovelluksista sekä merkittävistä ohjelmistomuutoksista siirtymäohjeineen kerrotaan Kielipankki-portaalissa.

Hae Kielipankki-portaalista:
Juraj Šimko
Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot