FIN-CLARIN -johtoryhmän kokous

Aika: to 28.3.2019 klo 10.00–11.30
Paikka: Skype-videokokous

Osallistujat:
Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
Ulla-Maija Forsberg (Kotus)
Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto)
Merja Koskela (Vaasan yliopisto)
Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto)
Mikhail Mikhailov (Tampereen yliopisto)
Krister Lindén, pj.
Hanna Westerlund, siht.

PÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01

2. Hankintaraha

  • Todettiin, että rahoituksen edellytys on hankintarahoituksen kohteena olevan aineiston sijoittaminen Kielipankkiin.
  • Määräaikaan 26.3. mennessä saapuneita rahoitushakemuksia oli 7 kpl. Hakemukset ja yhteenveto lähetettiin johtoryhmän jäsenille 27.3.
  • Rahoitushakemuksista TaY/Mikhailov, UEF/Riionheimo ja VY/Koskela sisältävät yleiskustannusosuutta. Kaikkien yliopistojen edustajat pitävät mahdollisena, että hankkeen työntekijä(t) voitaisiin palkata Helsingin yliopistoon FIN-CLARIN-hankkeeseen työn suorituspaikkana ko. hanke.
  • Johtoryhmä hyväksyi seuraavaan taulukkoon merkityt rahoitushakemukset, kuitenkin niin, että Krister Lindén ilmoittaa kullekin hakijalle tai hakijan edustaman yliopiston FIN-CLARINin johtoryhmän jäsenelle päätöksestä erikseen ja ehdottaa miten hankkeeseen palkattavan/palkattavien henkilöiden työsopimusten kanssa toimittaisiin.
FIN-CLARIN johtoryhmän päätös 28.3.2019
Rahoituspäätökset resurssien käsittelyyn Kielipankkiin sijoitettavaksi sekä RDHum 2019
Hakija Resurssi Haettava summa Sisältää yleiskus-tannus-
osuutta eur
Käytön suunnitelma
TaY/Mikhailov Sopimustekstien rinnakkaiskorpus 17341,51 1134,491 tutkimusavustaja / muu henkilöstö 6kk, vaati 3, henki 1 (tehollinen osuus 87%); tutkimusavustaja, HSK 53 %
(Korpuksen koostaminen)
UEF/Riionheimo Suomen murteiden korpuksia 14263,00 1 860,00 tutkimustavustaja (FM), 4 kk (suomen murteiden aineiston viimeisteleminen)
OY/Frick Kikosa videoaineisto 8750,00 ei harjoittelija tai tutkimusavustaja, esim. 2 henkeä 50% työajalla 3 kuukaudeksi (litterointi) + 1 henkilö 50% työajalla 1 kuukaudeksi ( Kielipankkiin siirto)
RDHum 2019 RDHum 2019 1228,00 Plenaristien matkat, majoitus ja luentopalkkiot
OY/Jouste Saamen puhekielen näytekorpuksen laajennus (erityisesti koltan- ja inarinsaami) 8000,00 ei 3 tutkimusavustajaa, kukin 1kk + materiaali-ja matkakuluja
VY Merja Koskela Terminologisten resurssien hakemisto 14373,22 1893,216 4 henkilötyökuukautta + matkakuluja
63955,73

 

  • Johtoryhmä totesi, että UEF/Leisiön Venäjän oppijankielen ja perintökielen korpushanke on hankkeena erinomainen, mutta se on vielä suunnitteluvaiheessa ja FIN-CLARINin rahoitus on tarkoituksenmukaista kohdistaa hankkeisiin, joissa aineiston kerääminen on jo käynissä tai aineistoa on jo kerätty.

3. Hankehakemus

  • Kokouksessa päivitettiin FIN-CLARINin tavoitteita hankehakemuksessa huomioitaviksi. Johtoryhmän jäsenillä on tiedossaan linkki yhteisesti muokattuun hakemuspohjaan.

4. Muut asiat

  • NoDaLiDa 2019-konferenssiin (TY) on myönnetty avustusta.

5. Kokous päättyi klo 11.30

Hae Kielipankki-portaalista:
Juraj Šimko
Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot