FIN-CLARIN -johtoryhmän kokous

Aika: to 24.1.2018 klo 10:10-11:45
Paikka: Skype-verkkokokous

PÖYTÄKIRJA

Osallistujat:

 • Sisko Brunni (Oulun yliopisto
 • Nobufumi Inaba (Turun yliopisto)
 • Jarmo H. Jantunen (Jyväskylän yliopisto)
 • Merja Koskela (Vaasan yliopisto)
 • Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto)
 • Mikhail Mikhailov (Tampereen yliopisto)
 • Stefan Werner (Itä-Suomen yliopisto)
 • Krister Lindén, pj.
 • Hanna Westerlund, siht.

1. Järjestäytyminen

 • Kotuksen varsinainen edustaja on Ulla-Maija Forsberg
 • CSC:n varsinainen edustaja on Per Öster, varajäsen Pekka Manninen
 • Hanna Westerlund toimii Tommi Jauhiaisen sijaisena projektisuunnittelijan tehtävissä siihen asti, kunnes tämä aloittaa tehtävässä.

2. FIN-CLARINin kv-arvioinnin vaihe ja tiekartta

 • Aineistot ja työkalut sekä niihin viittaavat julkaisut. Demottiin viittauskäytäntö ja valmiit kopioitavissa olevat viittaukset.
 • Aineisto- ja työkaluviittaussuositukset Kielipankissa löytyvät sivulta https://www.kielipankki.fi/aineistot/ julkaistujen aineistojen taulukosta viimeisestä sarakkeesta sekä META-SHARE tietueista kohdasta Attribution details.

3. UHEL Digitaaliset ihmistieteet ja FIN-CLARIN

 • CLARINin perussääntö 2.1: ”… yhteinen hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, jolla pyritään saamaan kieliaineistot, teknologia ja asiantuntemus humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tutkimusyhteisöjen yleiseen käyttöön.”
 • DARIAH (The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) tukee digitaalisten menetelmien hyödyntämistä tutkimuksessa ja opetuksessa. FIN-CLARIN tukee toiminnallaan Suomessa käynnistyvää DARIAH-FI-hanketta, Krister Lindén osallistui DARIAH-FI -työpajaan 18.12.2017.
 • Johtoryhmän kanta on, että Kielipankin aineistoja olisi hyvä mainostaa enemmän myös muille kuin kieliaineistojen tutkijoille, ja yhteistyöyliopistoissa on meneillään tähän liittyviä kursseja ja hankkeita, mm. JY tarjoaa digitaalisen humanistisen tutkimuksen kurssia Suomi24-aineistolla, VY:ssä kauppatieteilijät ovat osoittaneet kiinnostusta uutta lehtiaineistoa kohtaan ja TaY:ssä toivotaan työkaluja, joiden avulla voidaan saada nykyistä monipuolisempaa tietoa kieliaineistoista.

4. UHEL organisaatiouudistus

 • Helsingin yliopistossa laitokset muuttuivat osastoiksi ja Humanistiseen tiedekuntaan perustettiin Digitaalisten ihmistieteiden osasto, johon sjoittuvat fonetiikka, kieliteknologia, kognitiotiede ja HELDIG, Helsinki Centre for Digital Humanities. FIN-CLARIN-hankkeen lisäksi osastossa toimii Tieteen Termipankki -hanke sekä kohdassa 5 listatut hankkeet lukuunottamatta ANEE-huippuyksikköhanketta.

  5. UHEL uusia hankkeita FIN-CLARINin vaikutuspiirissä

  • Tutkimusverkosto HELDIG (Helsinki Centre for Digital Humanities) yhdistää digtaalisten ihmistieteiden tutkijoita ja tutkimushankkeita johtajanaan Eero Hyvönen.
  • Semantic Domains in Akkadian Texts -Akatemiaprojekti 2016-2020 johtajana Krister Lindén
  • Muinaisen Lähi-idän imperiumit -huippuyksikkö ANEE 2018-2020 johtajana Sanna Svärd
  • Found in Translation – Natural Language Processing with Cross-Lingual Grounding, ERC Grant 2018-2023 johtajana Jörg Tiedemann

  6. Kotus, Aalto, Itä-Suomi, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa

  • Digitaaliset ihmistieteet konsortioyliopistoissa
   • JY: Digitaalisuus vahvasti mukana yliopiston strategiassa
   • TaY: Tutkimuksia digitaalisten ihmistieteiden aihepiirissä
  • Organisaatiomuutoksia konsortioyliopistoissa
   • JY: Humanistinen tdk ja yhteiskuntatieteellinen tdk -> humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk, jossa kieli-ja viestintätieteiden laitos ml. Vaasan yliopistosta siirtyneet kielitieteet
   • OY; Eudaimonia-instituutti uusi toimija vuorovaikutustutkimuksessa
   • TaY: Kielet ja informaatiotutkimus nyt samassa tiedekunnassa, mutta muutoksia ehkä tulossa uuden yliopistorakenteen myötä
   • VY: Viestintätieteet (myös terminologia) osa Markkinoinnin ja viestinnän yksikköä
  • Meneillään olevia/tulevia projekteja
   • Aalto: EU-hanke MeMaD
   • UEF: Itä-murteiden ja karjalankielen kerääminen jatkuu, imitaatiokorpus suunnitteilla
   • JY: Aineistopohjainen diskurssintutkimus painoalana kielentutkimuksessa
   • OY: Historiantutkimus ja kulttuuriantropologia potentiaalisina laajentumisaloina
   • TaY: Monikielinen (5) rinnakkaiskorpus käännöstieteessä
   • VY: Digitaalinen talous ja InnoLab-tutkimusalusta
   • TY: Sisäinen kieliaineistoportaali, aineistoinfra

  7. FIN-CLARINin hankesuunnitelma SIIRRETTIIN KÄSITELTÄVÄKSI TYÖPAJASSA MAALISKUUSSA

  • Missä mennään?
   • Aineistokäsittelyn tuotantolinja (Hanna Westerlund [& Mietta Lennes])
   • [Versiointi ja pysyvät tunnisteet (Martin Matthiesen)]
   • Aikataulu (Krister Lindén)
  • Miten tämä tukee nykyisiä projekteja ja hankkeitanne?
   • Muuttuneita suunnitelmia ja uusia toiveita (Kotus, Aalto, Itä-Suomi, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa)
  • Olisiko johtoryhmällä toiveita etenemisjärjestyksen suhteen?
   • Muutoksia aikatauluun?
   • Uusi roadshow syksyllä?

  8. KOKOUKSEN AIKANA ESIIN TULLEITA MUITA ASIOITA

  • TaY: FIN-CLARIN johtoryhmän varajäsen Jaana Kekäläinen on ilmoittanut eroavansa tehtävästään varajäsenenä. TaY ilmoittaa uuden varajäsenen tiedot mahdollisimman pian.

  9. Kokous päättyi klo 11.45.

 • Hae Kielipankki-portaalista:
  Juraj Šimko
  Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

   

  Tulevat tapahtumat


  Yhteystiedot

  Kielipankin tekninen ylläpito:
  kielipankki (ät) csc.fi
  p. 09 4572001

  Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
  fin-clarin (ät) helsinki.fi
  p. 029 4129317

  Tarkemmat yhteystiedot