FIN-CLARIN -johtoryhmän kokous

Aika: ke 24.1.2018 klo 10:00-11:30
Paikka: Skype-videokokous.

ESITYSLISTA

1. Järjestäytyminen

  • Alkusäädöt uudessa Skype For Business-ympäristössä
  • Uuden projektisuunnittelijan esittäytyminen : Hanna Westerlund (+Tommi Jauhiainen)

2. FIN-CLARINin kv-arvioinnin vaihe ja tiekartta

  • Aineistot ja työkalut sekä niihin viittaavat julkaisut
  • Aineisto- ja työkaluviittaussuositukset Kielipankissa

3. UHEL Digitaaliset ihmistieteet ja FIN-CLARIN

  • CLARINin perussääntö 2.1: ”… yhteinen hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, jolla pyritään saamaan kieliaineistot, teknologia ja asiantuntemus humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tutkimusyhteisöjen yleiseen käyttöön.”
  • Rinnakkaiset infrat

4. UHEL organisaatiouudistus

  • Humanistinen tiedekunta / Digitaalisten ihmistieteiden osasto / Infrat: FIN-CLARIN, Termipankki, …

5. UHEL uusia hankkeita FIN-CLARINin vaikutuspiirissä

  • HELDIG / UHEL Humanistinen tiedekunta (Keskustakampus & Tietojenkäsittely)
  • Akatemiaprojekti / Krister Lindén
  • Huippuyksikkö / Saana Svärd
  • ERC Grant / Jörg Tiedemann

6. Kotus, Aalto, Itä-Suomi, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa

  • Miten näkyvät digitaaliset ihmistieteet?
  • Onko tapahtunut organisaatiomuutoksia?
  • Mitä projekteja on teillä ja lähipiirissä käynnissä tai käynnistymässä?

7. FIN-CLARINin hankesuunnitelma

  • Missä mennään?
    • Aineistokäsittelyn tuotantolinja (Hanna Westerlund [& Mietta Lennes])
    • [Versiointi ja pysyvät tunnisteet (Martin Matthiesen)]
    • Aikataulu (Krister Lindén)
  • Miten tämä tukee nykyisiä projekteja ja hankkeitanne?
    • Muuttuneita suunnitelmia ja uusia toiveita (Kotus, Aalto, Itä-Suomi, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa)
  • Olisiko johtoryhmällä toiveita etenemisjärjestyksen suhteen?
    • Muutoksia aikatauluun?
    • Uusi roadshow syksyllä?