FIN-CLARIN -johtoryhmän Skype-kokous

Aika: ke 4.11.2015 klo 9:00-10:00

ESITYSLISTA

1. Tilannepäivitys: FIN-CLARIN-konsortiosopimus ja CLARIN ERIC

2. Muut asiat