In English

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (SSDC-2016)

Aineiston nimi: Koltansaamen dokumentaatiokorpus (2016)

Aineiston kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2014073037
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2017100121

Tämä Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto sisältää eri-ikäisten koltansaamen puhujien haastatteluäänitteitä, jotka on litteroitu ja analysoitu kielitieteellisesti. Analyysiin sisältyy myös suomen- ja englanninkielinen käännös.

Ääniteaineistoa ei ole mahdollista käsitellä tunnisteettomaksi niin, että se kuitenkin säilyisi esimerkiksi kielitieteellisen tutkimuksen kannalta käyttökelpoisena. Alkuperäisten nauhoitusten alussa mainitut haastateltavien nimet ja muut suorat tunnisteet on leikattu pois äänitteistä, mutta muu osa haastatteluista sekä tekstimuotoiset litteraatit saattavat sisältää suoria tai epäsuoria tunnisteita. Aineistossa on mukana tieto haastateltavien koltansaamen puhujien sukupuolesta ja  syntymävuosikymmenestä. Aineiston keräämiseen osallistuneiden haastattelijoiden nimet on jätetty aineistossa näkyviin.

Tiedostojen ja hakemistojen nimissä ja aineistosta tehdyissä tekstimuotoisissa litteraateissa tutkittaviin viitataan koodeilla.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteröidyt ovat eri-ikäisiä koltansaamen puhujia.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

  • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 7.6.2024.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2021062246

 

Hae Kielipankki-portaalista:
Juraj Šimko
Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot