In English

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (SSDC-2016)

Aineiston nimi: Koltansaamen dokumentaatiokorpus (2016)

Aineiston kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2014073037
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2017100121

Tämä Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto sisältää eri-ikäisten koltansaamen puhujien haastatteluäänitteitä, jotka on litteroitu ja analysoitu kielitieteellisesti. Analyysiin sisältyy myös suomen- ja englanninkielinen käännös.

Ääniteaineistoa ei ole mahdollista käsitellä tunnisteettomaksi niin, että se kuitenkin säilyisi esimerkiksi kielitieteellisen tutkimuksen kannalta käyttökelpoisena. Alkuperäisten nauhoitusten alussa mainitut haastateltavien nimet ja muut suorat tunnisteet on leikattu pois äänitteistä, mutta muu osa haastatteluista sekä tekstimuotoiset litteraatit saattavat sisältää suoria tai epäsuoria tunnisteita. Aineistossa on mukana tieto haastateltavien koltansaamen puhujien sukupuolesta ja  syntymävuosikymmenestä. Aineiston keräämiseen osallistuneiden haastattelijoiden nimet on jätetty aineistossa näkyviin.

Tiedostojen ja hakemistojen nimissä ja aineistosta tehdyissä tekstimuotoisissa litteraateissa tutkittaviin viitataan koodeilla.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteröidyt ovat eri-ikäisiä koltansaamen puhujia.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 7.6.2024.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2021062246

 

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (digitala-spring2021, digitala-autumn2021, digitala-sv-spring2023)

In English

Aineistojen nimet ja kuvailutiedot:

DigiTala: lukioissa kerätty S2-aineisto, kevät 2021 (digitala-spring2021)
Kuvailutiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012621

DigiTala: lukioissa ja yliopistossa kerätty S2-aineisto, syksy 2021 (digitala-autumn2021)
Kuvailutiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012625

DigiTala: aikuisoppijoilta kerätty ruotsi toisena kielenä -aineisto, kevät 2023 (digitala-sv-spring2023)
Kuvailutiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023082921

Lisenssi: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012624

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

 • Puhekokeeseen osallistujien taustatietoja:
  • Äidinkieli
  • Muu kielitaito
  • Lisätietoja kieliopinnoista: käytyjen suomen kurssien määrä, kielen oppimäärä
  • Sukupuoli, jos vastaaja on halunnut kertoa sen
  • Ikä tietyllä vaihteluvälillä, esim. 15–21
 • Osallistujien mielipiteet suorittamastaan kokeesta ja itsearvio omasta suorituksesta

 • Osallistujien puheäänitteet (puhetta tehtävänantojen ohjaamista aiheista)

 • Osallistujien puhesuoritusten ihmisarviot (pisteet ja sanallinen palaute)

 • Arvioijien taustatiedot (kysely):

  • Äidinkieli

  • Muu kielitaito

  • Arviointikokemus vuosina tietyllä vaihteluvälillä, esim. 1–5 vuotta

 • Arvioijien antamat arviot opiskelijoiden suorituksista (yksittäiset koekysymykset ja kokonaisarvio)

 • Arvioijien palautteet kehitettävästä työkalusta, arvioinnista ja arviointikoulutuksesta

Rekisteröityjen ryhmät

 • Lukiossa opiskelevia suomi toisena kielenä -puhujia

 • Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja työväenopiston ruotsin kielen aikuisopiskelijoita

 • Puhesuoritusten arvioijat: kieltenopettajia ja muita kohdekielten asiantuntijoita

 

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Henkilötietoja ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.
  Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Muut tietosuojaehdot

Aineistoa ei saa käyttää puhujan henkilöllisyyden tunnistamiseen.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Arvio ajankohdasta, jonka jälkeen Aineisto ei enää sisällä henkilötietoja

Aineisto sisältää henkilötietoja n. vuoteen 2100 asti.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 21.1.2024.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2023092923

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (digitala-yki)

In English

Aineiston nimi: DigiTalan YKI-aineisto (digitala-yki)

Aineiston kuvailutiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012629
Lisenssi: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012632

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

 • Puhujien taustatietoja (mikäli henkilö on antanut luvan tiedon tallentamiseen):
  • Äidinkieli
  • Kansalaisuus
   Sukupuoli
   Ikä
   YKI-kokeen taso
   YKI-kokeen arvosanat (tehtävänannot eivät ole saatavilla)
 • Osallistujien puheäänitteet (puhetta tehtävänantojen ohjaamista aiheista)

 • Osallistujien puhesuoritusten ihmisarviot (pisteet ja sanallinen palaute)

 • Arvioijien taustatiedot (kysely):

  • Äidinkieli
   Muu kielitaito
   Arviointikokemus vuosina tietyllä vaihteluvälillä, esim. 1–5 vuotta
 • Arvioijien antamat arviot opiskelijoiden suorituksista

 • Arvioijien palautteet kehitettävästä työkalusta, arvioinnista ja arviointikoulutuksesta

Rekisteröityjen ryhmät

 • Aineisto sisältää Yleisten Kielitutkintojen suomen ja ruotsin kielen puhumisen kokeisiin vuonna 2020 osallistuneiden tietoja. Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja kielitutkintoja, joissa arvioidaan yleiskielen osaamista käytännön tilanteissa. Rekisteröidyt ovat eri kielitaustoista ja kansallisuuksista puhuvat suomea tai ruotsia toisena tai vieraana kielenä. Tarkemmat tiedot rekisteröidyistä löytyvät aineiston taustatietotaulukoista.

 • Puhesuoritusten arvioijat: kieltenopettajia ja muita kielen asiantuntijoita

 

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Henkilötietoja ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.
  Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Muut tietosuojaehdot

Aineistoa ei saa käyttää puhujan henkilöllisyyden tunnistamiseen.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Arvio ajankohdasta, jonka jälkeen Aineisto ei enää sisällä henkilötietoja

Aineisto sisältää henkilötietoja n. vuoteen 2100 asti.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 21.1.2024.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2023092925

In English

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (findarc)

Aineiston nimi: Suomenkielisen pimeän verkon kauppapaikka-aineisto (findarc)

Kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2022062221
L
isenssi: urn:nbn:fi:lb-2022062223

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Tampereen yliopisto
33014 Tampereen yliopisto

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Tampereen yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: dpo@tuni.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät

Aineisto saattaa sisältää tietoja sivustolle viestejä jättäneiden henkilöiden tai heidän kuvaamiensa muiden henkilöiden iästä, sukupuolesta, kotipaikkakunnasta, etnisestä alkuperästä, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muista tunnistetekijöistä ja se sisältää käyttäjätunnuksia, joissa voi olla henkilön tunnistamista edesauttavia tietoja.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla CLARIN-palvelun käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.
 • Aineistossa olevia henkilötietoja, pois lukien nimimerkkien mahdollisesti sisältämät epäsuorat tiedot, saa käsitellä ainoastaan niiden poistamis-, anonymisointi- tai pseudonymisointitarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Henkilötietoja ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tietoturva

 • Aineiston sisältämien henkilötietojen käsittelyyn liittyy riskejä, jotka edellyttävät erityisen korkeaa tietoturvan tasoa. Aineiston käsittelystä on tehty riskiarviointi osana sen kerryttänyttä hanketta.

Muut Käyttäjän tietosuojaehdot

 • Mikäli aineistossa havaitaan suoria henkilötietoja, niistä on ilmoitettava Oikeudenhaltijalle.

Kuinka kauan Aineisto sisältää henkilötietoja

 • Aineisto ei sisällä henkilötietoja enää vuonna 2132.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Käyttäjän on ilmoitettava hankkeensa yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille käyttöoikeushakemuksen yhteydessä. Muuttuneet tai puuttuvat tiedot voi ilmoittaa erillisellä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Näitä tietosuojaehtoja on viimeksi päivitetty 18.4.2023.

 


Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2022062225

In English

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (MONTINT)

Aineiston nimi: Haastatteluaineisto Yves Montand Neuvostoliitossa

Kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2020081501
L
isenssi: urn:nbn:fi:lb-2021050421

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto sisältää haastateltavien etu- ja sukunimet sekä isännimen; pelkän etu- ja sukunimen; pelkän etunimen tai nimimerkin riippuen siitä, mitä tietoja haastateltava halusi antaa. Tämän lisäksi Aineisto sisältää haastateltavien syntymävuoden tai aikahaarukan jolloin haastateltava on syntynyt. Lisäksi Aineistossa ilmenee haastattelupaikka ja sitä kautta haastateltavien asuinpaikat.

Vaikka Aineistosta voi tunnistaa haastateltavat, haastattelujen aihe on hyvin yleisluonteinen eikä paljasta haastateltavista arkaluonteisia tai henkilökohtaisia asioita, eikä Aineiston pohjalta voida suorittaa haastateltavien järjestelmällistä valvontaa. Näin ollen Aineiston käsittelyn ei katsota aiheuttavan haastateltaville merkittäviä riskejä.

Rekisteröityjen ryhmät

Mukana on sellaisten venäläisten henkilöiden haastatteluja, joilla oli joko henkilökohtaisia tai ”perittyjä” muistoja Yves Montandin kiertueesta. Haastateltavat löytyivät haastattelijoina toimineiden opiskelijoiden tuttavapiiristä tai sosiaalisen median kautta.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen tutkimus- tai opetustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Henkilötietoja ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Näitä tietosuojaehtoja on viimeksi päivitetty 24.6.2021.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2021050623

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (puhelahjat)

In English

Aineiston nimi: Lahjoita puhetta -aineisto (puhelahjat) 

Aineiston kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2020090321 
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2022020221 

Tämä Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin. 

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä 

Helsingin yliopisto 
PL 3 
00014 Helsingin yliopisto 
Puhelin: 02941 911 

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta. 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava 

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi 

Henkilötietojen kuvaus 

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit 

Alkuperäinen Aineisto koostuu puheäänitteistä, äänitteiden tallennukseen liittyvistä teknisistä oheistiedoista sekä puhettaan lahjoittaneiden henkilöiden vapaaehtoisesti antamista taustatiedoista. Kuhunkin äänitallenteeseen voi liittyä myös puheen sanallisen sisällön tekstimuotoinen kuvaus eli litteraatti sekä muita kuvauksia ja merkkauksia, joita on tuotettu käsin tai koneellisesti. 

Aineistoon kuuluvat äänitteet ovat alkuperäisen sisältönsä osalta muokkaamattomia, vaikka äänitiedostojen tallennusformaatti saattaa käytännön syistä vaihdella. Joissakin tapauksissa puhujan henkilöllisyys voi käydä ilmi joko suoraan tai epäsuorasti esimerkiksi hänen oman puheäänensä tai äänitteessä mainittujen asioiden perusteella. Aineistoa ei kuitenkaan saa käyttää puhujien henkilöllisyyden selvittämiseen.

Äänitteiden oheistietoihin sisältyvät  

 • puheen lahjoittajan käyttämä käyttöjärjestelmä ja selainversio,  
 • äänitteen tekninen tarkkuus 
 • äänitteen kesto  
 • äänityksen tarkka ajankohta 
 • teeman ja aiheen numerot, ts. tiedot lahjoittajalle annetuista virikkeistä, esimerkiksi kuvista, videoista ja ohjeteksteistä, joiden kohdalla kyseinen puhetallenne syntyi.

Tekniset oheistiedot on tallennettu Aineistoon karkealla tasolla siten, että laitetietojen perusteella ei voi selvittää tallenteen tekijän tai laitteen käyttäjän henkilöllisyyttä.

Puheen lahjoittajien vapaaehtoisesti antamiin taustatietoihin kuuluu seuraavia tietoja:  

 • puhujan oma käsitys edustamastaan murrealueesta (suljettu joukko karkeasti määriteltyjä vaihtoehtoja kuten esim. Uusimaa, Etelä-Savo, Satakunta jne.) 
 • puhujan sukupuoli
 • äidinkieli/-kielet 
 • ikäryhmä (ryhmiteltynä 10 vuoden tarkkuudella) 
 • asuinpaikka (vapaatekstinä) 
 • syntymäpaikka (vapaatekstinä), 
 • ammatti (vapaatekstinä) 
 • koulutustaso (suljetusta listasta valittu vaihtoehto).

Taustatietojen oikeellisuutta ei ole mahdollista jälkikäteen tarkistaa. Puheen lahjoittajat ovat voineet halutessaan jättää taustatietokysymyksiä väliin tai he ovat saattaneet antaa niihin vääriä tietoja. Vapaatekstinä kirjoitettavat vastaukset on voinut antaa haluamallaan tarkkuudella. Jos puhetta on lahjoitettu samalla laitteella useita kertoja, lahjoittaja on voinut antaa samoihin taustatietokysymyksiin useita erilaisia vastauksia.

Rekisteröityjen ryhmät 

Rekisteröidyt ovat Lahjoita puhetta –kampanjaan osallistuneita henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti lahjoittaneet puhettaan ja valitsemiaan taustatietoja. 

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot 

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti. 

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti 

 • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.
 • Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.
 • Jos Käyttäjä tai Käyttäjän alihankkija tai palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella, Kielipankki ja Käyttäjä toteuttavat yleisen tietosuoja-asetuksen V luvun edellyttämät suojatoimet ennen Aineiston siirtämistä Käyttäjälle. Kielipankilla on oikeus pidättäytyä Aineiston siirtämisestä käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikäli se katsoo, että Aineiston siirtäminen tietosuoja-asetuksen V lukua noudattaen ei ole kohtuudella mahdollista. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ehdot 

 • Aineiston luovuttaminen tai siihen pääsyn antaminen kolmannelle osapuolelle sekä julkaiseminen on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin siirtää aineistoa henkilötietojen käsittelijöinä toimiville alihankkijoilleen tai palveluntarjoajilleen tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Käsittelijöitä käytettäessä on noudatettava EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia henkilötietojen käsittelijöistä, ja niiden kanssa on tehtävä asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. 

 • Aineiston käsittely kuluttajille suunnatussa pilvipalvelussa on kielletty.

 • Aineistoa ei saa käyttää puheen lahjoittajien henkilöllisyyden tunnistamiseen. Aineistoon sisältyviin äänitteisiin ei saa yhdistää muualta saatavilla olevia henkilötietoja, eikä Aineistoon sisältyviä äänitteitä saa verrata muualta saatavilla oleviin äänitteisiin sen selvittämiseksi, onko kyse samasta puhujasta.

 • Käyttäjän on ilmoitettava Kielipankille ilman aiheetonta viivytystä, mikäli Aineistoon kohdistuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. 

Ilmoitusvelvollisuus 

Käyttäjän on ilmoitettava viivytyksettä Kielipankille, jos se havaitsee tai epäilee, että Aineisto sisältää: 

 1. luvattomia, virheellisiä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilötietoja (esimerkiksi suoria tunnistetietoja kuten nimiä ja yhteystietoja, henkilön yksityiselämää koskevia tietoja, juoruja tai jotakuta herjaavaa puhetta), 
 2. luvattomia tekijänoikeuden tai sen lähioikeuksien suojaamien teosten tai muiden kohteiden kappaleita, 
 3. liikesalaisuuksia, 
 4. tietoja, joiden esittäminen ilmeisesti täyttäisi rikoslain yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisen (24 luku), kiihottamisen kansanryhmää vastaan (11:10 – 10 a) tai muun rikoksen tunnusmerkistön, tai 
 5. äänitteitä, joissa puhetta on nauhoitettu puhujan tietämättä tai nauhoitus on käynnistetty vahingossa. 

Käyttäjän tulee liittää ilmoitukseen tiedot, joiden avulla Kielipankki voi tunnistaa kyseisen  äänitteen. 

Aineiston päivitykset 

Kielipankki voi tuottaa Aineistosta uusia versioita esimerkiksi sen varmistamiseksi, että tietosuojalainsäädännön mukaiset rekisteröidyn oikeudet toteutetaan ja Aineisto ei sisällä lainvastaista sisältöä. Kun Kielipankki tuottaa Aineistosta uuden version ja ilmoittaa siitä sähköpostitse Käyttäjälle, Käyttäjän on viivytyksettä poistettava vanha versio Aineistosta ja korvattava se uudella. Käyttäjän on toimitettava Kielipankille toimiva ja ajantasainen sähköpostiosoitteensa, johon ilmoitetaan Aineiston päivityksistä. 

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen 

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla. 

Päivitykset 

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 21.10.2022. 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2022020222

 

In English

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (aku-egg)

Aineiston nimi: Puheen ja EGG:n samanaikaiset tallenteet

Aineiston kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2020112923
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2015041301

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto sisältää lyhyitä puhenäytteitä (irrallisina äännettyjä sanoja ja vokaaleja sekä ääneen luettua sääaiheista tekstiä) yksittäisiltä puhujilta sekä heiltä samanaikaisesti tallennettua elektroglottografiasignaalia (EGG). Yksittäisiä puhujia saattaa olla mahdollista tunnistaa heidän äänensä perusteella, mutta Aineisto ei sisällä muita heitä koskevia tunnistetietoja.

Rekisteröityjen ryhmät

Tutkimukseen osallistuneet puhujat olivat aikuisia, äidinkielenään suomea puhuvia vapaaehtoisia henkilöitä. Puhujia oli yhteensä 12 (6 naista, 6 miestä).

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen tutkimus- tai opetustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 24.6.2021.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2021062230

In English

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (MONTINT)

Aineiston nimi: Haastatteluaineisto Yves Montand Neuvostoliitossa

Kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2020081501
L
isenssi: urn:nbn:fi:lb-2021050421

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto sisältää haastateltavien etu- ja sukunimet sekä isännimen; pelkän etu- ja sukunimen; pelkän etunimen tai nimimerkin riippuen siitä, mitä tietoja haastateltava halusi antaa. Tämän lisäksi Aineisto sisältää haastateltavien syntymävuoden tai aikahaarukan jolloin haastateltava on syntynyt. Lisäksi Aineistossa ilmenee haastattelupaikka ja sitä kautta haastateltavien asuinpaikat.

Vaikka Aineistosta voi tunnistaa haastateltavat, haastattelujen aihe on hyvin yleisluonteinen eikä paljasta haastateltavista arkaluonteisia tai henkilökohtaisia asioita, eikä Aineiston pohjalta voida suorittaa haastateltavien järjestelmällistä valvontaa. Näin ollen Aineiston käsittelyn ei katsota aiheuttavan haastateltaville merkittäviä riskejä.

Rekisteröityjen ryhmät

Mukana on sellaisten venäläisten henkilöiden haastatteluja, joilla oli joko henkilökohtaisia tai ”perittyjä” muistoja Yves Montandin kiertueesta. Haastateltavat löytyivät haastattelijoina toimineiden opiskelijoiden tuttavapiiristä tai sosiaalisen median kautta.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen tutkimus- tai opetustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Henkilötietoja ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Näitä tietosuojaehtoja on viimeksi päivitetty 24.6.2021.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2021050623

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (DSPCON)

Aineiston nimi: Aalto-yliopiston DSP-kurssin keskustelukorpus 2013- (DSPCON)

Aineiston kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2015101901
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2016112312

Tämä Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto koostuu opiskelijoiden itse äänittämistä lyhyistä ja vapaamuotoisista keskusteluista toisen saman kurssin osallistujan kanssa. Opiskelijat ovat itse litteroineet pienen osan omista puheenvuoroistaan. Äänitykset on tehty Aalto-yliopistossa pidettyyn kurssiin liittyvänä harjoitustyönä. Opiskelijoille on kerrottu, että aineisto tullaan tallentamaan Kielipankkiin. Opiskelijoiden nimiä ei ole tallennettu aineistoon.

Aineisto on kerätty erityisesti automaattisen puheentunnistuksen kehittämistä varten, ja tähän tarkoitukseen tarvitaan mahdollisimman paljon luonnollista puheaineistoa, josta tarkka sanallinen sisältö on tiedossa ainakin jostakin aineiston osasta. Tästä syystä myös tekstimuotoiset litteraatit saattavat sisältää suoria tai epäsuoria tunnisteita, koska opiskelijoiden tehtävänä on ollut litteroida puhe mahdollisimman tarkasti. Aineiston koon vuoksi sen kattava tarkistaminen ei ole ollut jälkikäteen mahdollista.

Rekisteröityjen ryhmät

Tiedostojen ja hakemistojen nimissä ja aineistosta tehdyissä tekstimuotoisissa litteraateissa tutkittaviin viitataan koodeilla. Opiskelijoiden nimet on poistettu jo tallennusvaiheessa. Aineiston julkiset kuvailutiedot on anonymisoitu.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen tutkimus- tai opetustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 24.6.2021.

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-202106222

Hae Kielipankki-portaalista:
Krister Lindén
Kuukauden tutkija: Krister Lindén

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot