In English

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (SSDC-2016)

Aineiston nimi: Koltansaamen dokumentaatiokorpus (2016)

Aineiston kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2014073037
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2017100121

Tämä Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto sisältää eri-ikäisten koltansaamen puhujien haastatteluäänitteitä, jotka on litteroitu ja analysoitu kielitieteellisesti. Analyysiin sisältyy myös suomen- ja englanninkielinen käännös.

Ääniteaineistoa ei ole mahdollista käsitellä tunnisteettomaksi niin, että se kuitenkin säilyisi esimerkiksi kielitieteellisen tutkimuksen kannalta käyttökelpoisena. Alkuperäisten nauhoitusten alussa mainitut haastateltavien nimet ja muut suorat tunnisteet on leikattu pois äänitteistä, mutta muu osa haastatteluista sekä tekstimuotoiset litteraatit saattavat sisältää suoria tai epäsuoria tunnisteita. Aineistossa on mukana tieto haastateltavien koltansaamen puhujien sukupuolesta ja  syntymävuosikymmenestä. Tutkimuksen keräämiseen osallistuneiden haastattelijoiden nimet on jätetty aineistossa näkyviin.

Tiedostojen ja hakemistojen nimissä ja aineistosta tehdyissä tekstimuotoisissa litteraateissa tutkittaviin viitataan koodeilla. Koodiavain on rekisterinpitäjän (yhteyshenkilön) hallussa ja sitä säilytetään erillään varsinaisesta aineistosta.

Rekisteröityjen ryhmät

Tietoja päivitetään parhaillaan. Tarkistathan Aineiston kuvailutiedot (ks. linkki sivun yläreunassa).

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

  • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

 

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 24.6.2021.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2021062246

 

In English

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (aku-egg)

Aineiston nimi: Puheen ja EGG:n samanaikaiset tallenteet

Aineiston kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2020112923
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2015041301

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto sisältää lyhyitä puhenäytteitä (irrallisina äännettyjä sanoja ja vokaaleja sekä ääneen luettua sääaiheista tekstiä) yksittäisiltä puhujilta sekä heiltä samanaikaisesti tallennettua elektroglottografiasignaalia (EGG). Yksittäisiä puhujia saattaa olla mahdollista tunnistaa puheäänitteen perusteella, mutta Aineisto ei sisällä muita heitä koskevia tunnistetietoja.

Rekisteröityjen ryhmät

Tutkimukseen osallistuneet puhujat olivat aikuisia, äidinkielenään suomea puhuvia vapaaehtoisia henkilöitä. Puhujia oli yhteensä 12 (6 naista, 6 miestä).

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Aineistoa saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen tutkimus- tai opetustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

  • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 24.6.2021.

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2021062230

In English

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (MONTINT)

Aineiston nimi: Haastatteluaineisto Yves Montand Neuvostoliitossa

Kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2020081501
L
isenssi: urn:nbn:fi:lb-2021050421

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto sisältää haastateltavien etu- ja sukunimet sekä isännimen; pelkän etu- ja sukunimen; pelkän etunimen tai nimimerkin riippuen siitä, mitä tietoja haastateltava halusi antaa. Tämän lisäksi Aineisto sisältää haastateltavien syntymävuoden tai aikahaarukan jolloin haastateltava on syntynyt. Lisäksi Aineistossa ilmenee haastattelupaikka ja sitä kautta haastateltavien asuinpaikat.

Vaikka Aineistosta voi tunnistaa haastateltavat, haastattelujen aihe on hyvin yleisluonteinen eikä paljasta haastateltavista arkaluonteisia tai henkilökohtaisia asioita, eikä Aineiston pohjalta voida suorittaa haastateltavien järjestelmällistä valvontaa. Näin ollen Aineiston käsittelyn ei katsota aiheuttavan haastateltaville merkittäviä riskejä.

Rekisteröityjen ryhmät

Mukana on sellaisten venäläisten henkilöiden haastatteluja, joilla oli joko henkilökohtaisia tai ”perittyjä” muistoja Yves Montandin kiertueesta. Haastateltavat löytyivät haastattelijoina toimineiden opiskelijoiden tuttavapiiristä tai sosiaalisen median kautta.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Aineistoa saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen tutkimus- tai opetustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

  • Henkilötietoja ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Näitä tietosuojaehtoja on viimeksi päivitetty 24.6.2021.

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2021050623

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (DSPCON)

Aineiston nimi: Aalto-yliopiston DSP-kurssin keskustelukorpus 2013- (DSPCON)

Aineiston kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2015101901
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2016112312

Tämä Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto koostuu opiskelijoiden itse äänittämistä lyhyistä ja vapaamuotoisista keskusteluista toisen saman kurssin osallistujan kanssa. Opiskelijat ovat itse litteroineet pienen osan omista puheenvuoroistaan. Äänitykset on tehty Aalto-yliopistossa pidettyyn kurssiin liittyvänä harjoitustyönä. Opiskelijoille on kerrottu, että aineisto tullaan tallentamaan Kielipankkiin. Opiskelijoiden nimiä ei ole tallennettu aineistoon.

Aineisto on kerätty erityisesti automaattisen puheentunnistuksen kehittämistä varten, ja tähän tarkoitukseen tarvitaan mahdollisimman paljon luonnollista puheaineistoa, josta tarkka sanallinen sisältö on tiedossa ainakin jostakin aineiston osasta. Tästä syystä myös tekstimuotoiset litteraatit saattavat sisältää suoria tai epäsuoria tunnisteita, koska opiskelijoiden tehtävänä on ollut litteroida puhe mahdollisimman tarkasti. Aineiston koon vuoksi sen kattava tarkistaminen ei ole ollut jälkikäteen mahdollista.

Rekisteröityjen ryhmät

Tiedostojen ja hakemistojen nimissä ja aineistosta tehdyissä tekstimuotoisissa litteraateissa tutkittaviin viitataan koodeilla. Opiskelijoiden nimet on poistettu jo tallennusvaiheessa. Aineiston julkiset kuvailutiedot on anonymisoitu.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Aineistoa saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen tutkimus- tai opetustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

  • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 24.6.2021.

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-202106222