DigiTala L2 (2019–2023)

In English

Aineiston viimeisimmät versiot:  
DigiTala: lukioissa ja yliopistossa kerätty S2-aineisto, syksy 2021
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Aineisto on pian saatavilla
DigiTala: lukioissa kerätty S2-aineisto, kevät 2021
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Aineisto on pian saatavilla
DigiTala: aikuisoppijoilta kerätty ruotsi toisena kielenä -aineisto, kevät 2023
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Aineisto on pian saatavilla
Etsi muut saatavilla olevat versiot  

Lisätiedot löytyvät DigiTalan aineistoryhmäsivulta.


 Viimeksi päivitetty: 16.02.2024

Tämän sivun pysyvä tunniste: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2024021506

DigiTala L2 (2019–2023)

Suomeksi

Current versions of this resource:
DigiTala: L2 Finnish data from upper secondary schools and university, autumn 2021
icon-info-circle Metadata and license
icon-quote-right Attribution instructions
The resource will be available soon
DigiTala: L2 Finnish data from upper secondary schools, spring 2021
icon-info-circle Metadata and license
icon-quote-right Attribution instructions
The resource will be available soon
DigiTala: L2 Swedish data from adult language learners, spring 2023
icon-info-circle Metadata and license
icon-quote-right Attribution instructions
The resource will be available soon
Look for other versions of this resource

For further information please see the DigiTala resource group page


Last updated: 16.02.2024

This page has a persistent identifier: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2024021505

KLK: Swedish newspapers and magazines, version 2

KLK resource group page | KLK-aineistoryhmän sivu

This page provides preliminary statistics of the texts included in the Swedish Sub-corpus of the Newspaper and Periodical Corpus of the National Library of Finland, version 2, currently in preparation for the Korp service.

Note that in the Swedish KLK version 2, the list of titles can contain the names of some Finnish newspapers and magazines as well. In version 2, a text that had originally been published in a Finnish newspaper was included the Swedish corpus, in case it contained at least one sentence that was automatically identified as Swedish.

Downloads

NB: These statistics are not yet final. More human-readable summaries will be provided at a later stage, when the complete dataset has been processed and made available via Korp.

For information on how to read the TSV-formatted (tab-separated) text files, please refer to the README.txt file, included in the package.

Download the statistics as zip packages:
klk-sv-v2-draft-report-1771-1920.zip (11,5 MB)
klk-sv-v2-draft-report-1921-2021.zip (16 MB)


Last updated: 1.2.2024

DigiTala (2019–2023)

In English

Aineiston viimeisimmät versiot:  
DigiTala: lukioissa ja yliopistossa kerätty S2-aineisto, syksy 2021
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Aineisto on pian saatavilla
DigiTala: lukioissa kerätty S2-aineisto, kevät 2021
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Aineisto on pian saatavilla
DigiTala: aikuisoppijoilta kerätty ruotsi toisena kielenä -aineisto, kevät 2023
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Aineisto on pian saatavilla
DigiTalan YKI-aineisto
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Aineisto on pian saatavilla
Etsi muut saatavilla olevat versiot  

Aineiston sisältö

Tämä resurssi sisältää näytteitä L2-suomea ja L2-ruotsia puhuvilta henkilöiltä, transkriptioita, ihmisten antamia arvioita, oppijoiden vastauksia testin jälkeisiin kyselyihin ja arvioijien vastauksia arvioinnin jälkeisiin kyselyihin. Aineisto on kerätty DigiTala-tutkimushankkeessa (2019-2023) suomea tai ruotsia toisena kielenä oppivilta aikuisopiskelijoilta.

DigiTala-tutkimushankkeen (2019-2023) päätavoitteena on kehittää digitaalinen työkalu, joka käyttää automaattista puheentunnistusta ja automaattista pisteytystä suomen- ja ruotsinkielisten oppijoiden suullisen kielitaidon arviointiin. Työkalu antaa myös automaattista palautetta oppijoiden puhesuorituksista. Hankkeessa kehitetyn digitaalisen työkalun tarkoituksena on mahdollistaa suullisen kielitaidon arviointi korkean tason kielikokeissa. Lisäksi oppilaat voivat harjoitella ääntämistä ja puheen tuottamista vierailla kielillä itsenäisesti koulun ulkopuolella tai ilman opettajan ohjausta kielitunneilla.

Hankkeen aikana kerättiin aineistoa suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevilta lukiolaisilta ja yliopisto-opiskelijoilta. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin suomen ja ruotsin yleisten kielitutkintojen (Yleiset kielitutkinnot, YKI) puheaineistoa.

Hanke on Suomen Akatemian rahoittama 2019-2023, ja siinä yhdistyvät Helsingin yliopiston (apurahanumero 322619), Aalto-yliopiston (apurahanumero 322625) ja Jyväskylän yliopiston (apurahanumero 322965) asiantuntemus puheen ja kielen prosessoinnissa, kielikasvatuksessa ja fonetiikassa. Nykyinen hanke perustuu pilottihankkeen aikana saatuihin kokemuksiin, ks. DigiTala (2015-2017).

Lisätietoja sisällöstä ja eri korpusversioita koskevista ehdoista ja edellytyksistä löytyy kunkin aineistoversion kuvailutiedoista.

Lisätiedot

DigiTala-hankkeen (2019-2023) verkkosivusto

DigiTala-hankkeen materiaaleja: Tehtävät, kyselylomakkeet ja arviointikriteerit


 Viimeksi päivitetty: 31.01.2024

Tämän sivun pysyvä tunniste: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2024013002

DigiTala (2019–2023)

Suomeksi

Current versions of this resource:
DigiTala: L2 Finnish data from upper secondary schools and university, autumn 2021
icon-info-circle Metadata and license
icon-quote-right Attribution instructions
The resource will be available soon
DigiTala: L2 Finnish data from upper secondary schools, spring 2021
icon-info-circle Metadata and license
icon-quote-right Attribution instructions
The resource will be available soon
DigiTala: L2 Swedish data from adult language learners, spring 2023
icon-info-circle Metadata and license
icon-quote-right Attribution instructions
The resource will be available soon
DigiTala’s YKI data
icon-info-circle Metadata and license
icon-quote-right Attribution instructions
The resource will be available soon
Look for other versions of this resource

Corpus contents

This resource includes speech samples from L2 Finnish speakers and L2 Finland Swedish speakers, transcripts, human ratings, the learners’ responses to post-test surveys and the raters’ responses to post-rating surveys. The data was collected by the DigiTala research project (2019–2023) from adult learners of Finnish or Swedish as a second language.

The main goal for DigiTala (2019–2023) research project is to develop a digital tool that uses automatic speech recognition and automatic scoring to assess L2 Finnish and Swedish learners’ oral skills. The tool also provides automated feedback on learners’ speaking performances. The purpose of the digital tool developed in the project is to make assessment of oral language skills possible in high-stakes language tests. Furthermore, students can practice their pronunciation and speech production in foreign languages independently outside the school or without the teacher’s guidance at language classes.

During the project, material was collected from upper secondary school students and university students learning Finnish or Swedish as a second language. In addition, the project made use of the speech material from Finnish and Swedish general language tests (Yleiset kielitutkinnot, YKI).

The project is funded by the Academy of Finland 2019–2023, and combines expertise in speech and language processing, language education and phonetics at the University of Helsinki (grant number 322619), Aalto University (grant number 322625) and the University of Jyväskylä (grant number 322965). The current project builds on lessons learned during a pilot project, see DigiTala (2015–2017).

Further details about the content and the terms and conditions regarding the different corpus versions are available in the corresponding metadata records.

Further information

Website of the DigiTala research project (2019–2023)

DigiTala project resources: Tasks, surveys and rating criteria


Last updated: 31.01.2024

This page has a persistent identifier: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2024013001

Resource-specific data protection terms and conditions (digitala-yki)

Suomeksi

Title of the Resource: DigiTala’s YKI data (digitala-yki)

Metadata: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012629
License:
http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012631

This page describes the specific conditions regarding the processing of the personal data in this Resource. In addition to these conditions, see the guidelines for processing personal data in the Language Bank of Finland.

Controller of the data stored in the Language Bank of Finland

University of Helsinki
PO Box 3
00014 University of Helsinki
Phone: 02941 911

For further details on the data protection of the resources in the Language Bank of Finland, please contact FIN-CLARIN helpdesk.

Data Protection Officer of the University of Helsinki

Email: tietosuoja@helsinki.fi

Description of the personal data

Types of personal data in the Resource

 • Background information about the speakers (in case the participant had given permission to store their information):
  • Native language
  • Nationality
  • Sex
  • Age
  • Level of the YKI exam
  • Grades of the YKI exam (the original assignments are not available)

 • Speech recordings of the participants (speaking about topics assigned in the test)
 • Human assessments of the performance of each participant (score and verbal feedback)
 • Background information of the reviewers (questionnaire):
  • Native language
  • Other language skills
  • Assessment experience in years (specified brackets), e.g. 1–5 years
 • Assessment given by the reviewers regarding the performance of the students

 • Feedback from the reviewers about the tool that was being developed, about the assessment process and about the assessment training

Categories of data subjects

 • The Resource contains data about the participants of exams in spoken Finnish and Swedish in the general language examinations (YKI exams) in the year 2020. YKI exams are language examinations for adult learners where the participant’s skills of standard language in practical situations are evaluated. The data subjects come from various language backgrounds and nationalities and speak Finnish or Swedish as a second or foreign language.

 • Reviewers of speech performance: language teachers and other experts of the target languages

Data protection terms and conditions for this Resource

In these data protection terms and conditions, End-User means the party acting as the Controller for the Resource received, in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. Depending on the case and the purpose of Resource use, End-User may therefore mean the CLARIN service user’s employer or organisation (e.g., a university, university of applied sciences or other research organisation) or the service user personally.

The End-User understands that when receiving the Resource, it becomes a Controller, as referred to in the data protection legislation. The End-User must ensure that it complies with the applicable data protection legislation when processing personal data.

The purpose of use of personal data

 • The Resource may only be used for the research purpose described in the research plan approved by the Controller.

Location and transfer of the personal data

 • Personal data may not be processed outside the European Economic Area.
  In order to process the Resource outside the European Economic Area, a license may be granted only on the basis of a separate application. In that case, please contact the Language Bank of Finland.

Other conditions for data processing

Aineistoa ei saa käyttää puhujan henkilöllisyyden tunnistamiseen.

Publish a link to your Privacy Notice

When you start using this Resource, share the title of your project that is understandable to the general public as well as the link to the publicly available privacy notice by using this form. This information will be published on the website of the Language Bank of Finland.

The estimated date until which the Resource will contain personal data

Aineisto sisältää henkilötietoja n. vuoteen 2100 asti.

Updates

This page was last updated on 21.1.2024.


Persistent identifier of this page: urn:nbn:fi:lb-2023092924

Resource-specific data protection terms and conditions (digitala-spring2021, digitala-autumn2021, digitala-sv-spring2023)

Suomeksi

Titles and metadata of the Resources: 

DigiTala: L2 Finnish data from upper secondary schools, spring 2021 (digitala-spring2021)
Metadata: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012621

DigiTala: L2 Finnish data from upper secondary schools and university, autumn 2021 (digitala-autumn2021)
Metadata: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012625

DigiTala: L2 Swedish data from adult language learners, spring 2023 (digitala-sv-spring2023)
Metadata: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023082921

License: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012623

This page describes the specific conditions regarding the processing of the personal data in this Resource. In addition to these conditions, see the guidelines for processing personal data in the Language Bank of Finland.

Controller of the data stored in the Language Bank of Finland

University of Helsinki
PO Box 3
00014 University of Helsinki
Phone: 02941 911

For further details on the data protection of the resources in the Language Bank of Finland, please contact FIN-CLARIN helpdesk.

Data Protection Officer of the University of Helsinki

Email: tietosuoja@helsinki.fi

Description of the personal data

Types of personal data in the Resource

 • Background information about the participants of the spoken test:
  • Native language
  • Other language skills
  • Further details about language studies: number of Finnish courses taken, study level of the language
  • Sex, in case the respondent was willing to disclose it
  • Age group, e.g., 15–21
 • Opinions of the participants regarding the test and self-assessment of performance

 • Speech recordings of the participants (speaking about topics assigned in the test)

 • Human assessments of the performance of each participant (score and verbal feedback)

 • Background information of the reviewers (questionnaire):
  • Native language
  • Other language skills
  • Assessment experience in years (specified brackets), e.g. 1–5 years
 • Assessment given by the reviewers regarding the performance of the students (for individual questions in the exam and total assessment)

 • Feedback from the reviewers about the tool that was being developed, about the assessment process and about the assessment training

Categories of data subjects

 • Speakers of Finnish as a second language, studying in upper secondary school
 • Adult learners of Swedish in universities, universities of applied sciences and community colleges
 • Reviewers of speech performance: language teachers and other experts of the target languages

Data protection terms and conditions for this Resource

In these data protection terms and conditions, End-User means the party acting as the Controller for the Resource received, in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. Depending on the case and the purpose of Resource use, End-User may therefore mean the CLARIN service user’s employer or organisation (e.g., a university, university of applied sciences or other research organisation) or the service user personally.

The End-User understands that when receiving the Resource, it becomes a Controller, as referred to in the data protection legislation. The End-User must ensure that it complies with the applicable data protection legislation when processing personal data.

The purpose of use of personal data

 • The Resource may only be used for the research purpose described in the research plan approved by the Controller.

Location and transfer of the personal data

 • Personal data may not be processed outside the European Economic Area.
  In order to process the Resource outside the European Economic Area, a license may be granted only on the basis of a separate application. In that case, please contact the Language Bank of Finland.

Other conditions for data processing

Aineistoa ei saa käyttää puhujan henkilöllisyyden tunnistamiseen.

Publish a link to your Privacy Notice

When you start using this Resource, share the title of your project that is understandable to the general public as well as the link to the publicly available privacy notice by using this form. This information will be published on the website of the Language Bank of Finland.

The estimated date until which the Resource will contain personal data

Aineisto sisältää henkilötietoja n. vuoteen 2100 asti.

Updates

This page was last updated on 21.1.2024.


Persistent identifier of this page: urn:nbn:fi:lb-2023092922

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (digitala-spring2021, digitala-autumn2021, digitala-sv-spring2023)

In English

Aineistojen nimet ja kuvailutiedot:

DigiTala: lukioissa kerätty S2-aineisto, kevät 2021 (digitala-spring2021)
Kuvailutiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012621

DigiTala: lukioissa ja yliopistossa kerätty S2-aineisto, syksy 2021 (digitala-autumn2021)
Kuvailutiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012625

DigiTala: aikuisoppijoilta kerätty ruotsi toisena kielenä -aineisto, kevät 2023 (digitala-sv-spring2023)
Kuvailutiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023082921

Lisenssi: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012624

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

 • Puhekokeeseen osallistujien taustatietoja:
  • Äidinkieli
  • Muu kielitaito
  • Lisätietoja kieliopinnoista: käytyjen suomen kurssien määrä, kielen oppimäärä
  • Sukupuoli, jos vastaaja on halunnut kertoa sen
  • Ikä tietyllä vaihteluvälillä, esim. 15–21
 • Osallistujien mielipiteet suorittamastaan kokeesta ja itsearvio omasta suorituksesta

 • Osallistujien puheäänitteet (puhetta tehtävänantojen ohjaamista aiheista)

 • Osallistujien puhesuoritusten ihmisarviot (pisteet ja sanallinen palaute)

 • Arvioijien taustatiedot (kysely):

  • Äidinkieli

  • Muu kielitaito

  • Arviointikokemus vuosina tietyllä vaihteluvälillä, esim. 1–5 vuotta

 • Arvioijien antamat arviot opiskelijoiden suorituksista (yksittäiset koekysymykset ja kokonaisarvio)

 • Arvioijien palautteet kehitettävästä työkalusta, arvioinnista ja arviointikoulutuksesta

Rekisteröityjen ryhmät

 • Lukiossa opiskelevia suomi toisena kielenä -puhujia

 • Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja työväenopiston ruotsin kielen aikuisopiskelijoita

 • Puhesuoritusten arvioijat: kieltenopettajia ja muita kohdekielten asiantuntijoita

 

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Henkilötietoja ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.
  Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Muut tietosuojaehdot

Aineistoa ei saa käyttää puhujan henkilöllisyyden tunnistamiseen.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Arvio ajankohdasta, jonka jälkeen Aineisto ei enää sisällä henkilötietoja

Aineisto sisältää henkilötietoja n. vuoteen 2100 asti.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 21.1.2024.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2023092923

Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (digitala-yki)

In English

Aineiston nimi: DigiTalan YKI-aineisto (digitala-yki)

Aineiston kuvailutiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012629
Lisenssi: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2023012632

Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

 • Puhujien taustatietoja (mikäli henkilö on antanut luvan tiedon tallentamiseen):
  • Äidinkieli
  • Kansalaisuus
   Sukupuoli
   Ikä
   YKI-kokeen taso
   YKI-kokeen arvosanat (tehtävänannot eivät ole saatavilla)
 • Osallistujien puheäänitteet (puhetta tehtävänantojen ohjaamista aiheista)

 • Osallistujien puhesuoritusten ihmisarviot (pisteet ja sanallinen palaute)

 • Arvioijien taustatiedot (kysely):

  • Äidinkieli
   Muu kielitaito
   Arviointikokemus vuosina tietyllä vaihteluvälillä, esim. 1–5 vuotta
 • Arvioijien antamat arviot opiskelijoiden suorituksista

 • Arvioijien palautteet kehitettävästä työkalusta, arvioinnista ja arviointikoulutuksesta

Rekisteröityjen ryhmät

 • Aineisto sisältää Yleisten Kielitutkintojen suomen ja ruotsin kielen puhumisen kokeisiin vuonna 2020 osallistuneiden tietoja. Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja kielitutkintoja, joissa arvioidaan yleiskielen osaamista käytännön tilanteissa. Rekisteröidyt ovat eri kielitaustoista ja kansallisuuksista puhuvat suomea tai ruotsia toisena tai vieraana kielenä. Tarkemmat tiedot rekisteröidyistä löytyvät aineiston taustatietotaulukoista.

 • Puhesuoritusten arvioijat: kieltenopettajia ja muita kielen asiantuntijoita

 

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Aineistoa saa käyttää ainoastaan Rekisterinpitäjän hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa kuvattuun tutkimustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

 • Henkilötietoja ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.
  Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Muut tietosuojaehdot

Aineistoa ei saa käyttää puhujan henkilöllisyyden tunnistamiseen.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Arvio ajankohdasta, jonka jälkeen Aineisto ei enää sisällä henkilötietoja

Aineisto sisältää henkilötietoja n. vuoteen 2100 asti.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 21.1.2024.

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2023092925

Julkinen loppukäyttäjän lisenssi CC-BY

Show license in English

Tämän lisenssisivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-2022111624
Tätä sivua on viimeksi päivitetty: 16.01.2024

Aineisto: T-Bone Slim -korpus, lähdemateriaali (URN: urn:nbn:fi:lb-2022111621)

Oikeudenhaltija: Helsingin yliopisto

Julkinen Lisenssi: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC-BY)

Oikeudenhaltija myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää ja kopioida Aineistoa edellä mainitun Julkisen Lisenssin mukaisilla ehdoilla. Julkisen Lisenssin kopio on alempana tällä sivulla.

 

Creative Commons Attribution logo

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen Lisenssi (CC-BY)

Tietoa lisenssistä

In English

Hae tämä lisenssi raakatekstinä (englanniksi)

Alla oleva teksti on sanatarkka kopio sivusta Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen Lisenssi, haettu 2021-12-02.

 

Versiosta 4.0 on saatavilla virallisia käännöksiä myös muilla kielillä.

Vastuunrajoitus

Creative Commons Corporation (”Creative Commons”) ei ole asianajo- tai lakiasiaintoimisto, eikä se tarjoa oikeudellisia palveluja tai neuvoja. Creative Commonsin julkisten lisenssien levittäminen ei luo toimeksianto- eikä muutakaan suhdetta. Creative Commons tarjoaa lisenssinsä ja niihin liittyvät tiedot ”sellaisena kuin ne ovat”. Creative Commons ei anna mitään takuita liittyen lisensseihinsä tai niillä julkaistuihin aineistoihin taikka muihin liitännäisiin tietoihin eikä ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat niiden käytöstä, siinä määrin kuin laki tällaisen määräyksen sallii.

Creative Commonsin Julkisten Lisenssien käyttö

Creative Commonsin julkiset lisenssit tarjoavat vakioidut ehdot, joita teosten luojat ja muut oikeudenhaltijat voivat käyttää jakaakseen luomistyönsä itsenäisiä ja omaperäisiä tuloksia sekä muita tekijänoikeuden ja tiettyjen muiden alla olevassa julkisessa lisenssissä määriteltyjen oikeuksien alaisia sisältöjä ja aineistoja. Seuraavat huomiot on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä ne ole tyhjentäviä eivätkä muodosta osaa lisensseistämme.

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen Lisenssi

Käyttämällä Lisensoituja Oikeuksia (määritelty alla) Sinä hyväksyt tämän Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälisen Julkisen Lisenssin (”Julkinen Lisenssi”) ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Siinä laajuudessa kuin tämä Julkinen Lisenssi voidaan tulkita sopimukseksi, Lisensoidut Oikeudet myönnetään Sinulle vastineena siitä, että Sinä hyväksyt nämä ehdot, ja Lisenssinantaja myöntää Sinulle kyseiset oikeudet vastineena niistä eduista, jotka Lisenssinantaja saa asettamalla Lisensoidun Aineiston saataville näillä ehdoilla.

Osa 1 – Määritelmät.

 1. Muunneltu Aineisto tarkoittaa aineistoa, joka on Tekijänoikeuden ja Samankaltaisten Oikeuksien alaista ja joka on johdettu Lisensoidusta Aineistosta tai joka perustuu Lisensoituun Aineistoon ja jossa Lisensoitu Aineisto on käännetty, muutettu, sovitettu, muunnettu tai muulla tavoin muokattu tavalla, joka vaatii luvan Lisenssinantajan hallitsemien Tekijänoikeuksien ja Samankaltaisten Oikeuksien nojalla. Kun Lisensoitu Aineisto on sävellysteos, esitys tai äänitys, tätä Julkista Lisenssiä käytettäessä ja tulkittaessa katsotaan, että Muunneltua Aineistoa syntyy aina kun Lisensoitua Aineistoa ajastetaan liikkuvaan kuvaan.
 2. Muuntelijan Lisenssi tarkoittaa lisenssiä, jonka Sinä myönnät Sinun tekemiisi, Sinun Tekijänoikeuden ja Samankaltaisten Oikeuksiesi alaisiin Muunnellun Aineiston osiin tämän Julkisen Lisenssin ehtojen mukaisesti.
 3. Tekijänoikeus ja Samankaltaiset Oikeudet tarkoittavat tekijänoikeutta ja/tai siihen läheisesti liittyviä samankaltaisia oikeuksia, kuten esimerkiksi esityksiä, lähetyksiä ja äänitallenteita koskevat oikeudet sekä Sui Generis Tietokantaoikeudet, riippumatta siitä, kuinka nämä oikeudet on nimetty tai luokiteltu. Tätä Julkista Lisenssiä käytettäessä ja tulkittaessa katsotaan, että kohdissa 2(b)(1) – (2) määritellyt oikeudet eivät kuulu Tekijänoikeuteen ja Samankaltaisiin Oikeuksiin.
 4. Tehokkaat Tekniset Toimenpiteet tarkoittavat sellaisia toimenpiteitä, joiden kiertäminen ilman asianmukaisia valtuuksia on kielletty laeilla, joilla on toimeenpantu 20.12.1996 solmitun WIPO:n tekijänoikeussopimuksen 11 artiklan ja/tai muiden samankaltaisten kansainvälisten sopimusten mukaiset velvollisuudet.
 5. Poikkeukset ja Rajoitukset tarkoittavat fair use ja fair dealing -poikkeuksia ja/tai mitä tahansa muuta Tekijänoikeuteen ja Samankaltaisiin Oikeuksiin kohdistuvaa poikkeusta tai rajoitusta, joka koskee Sinun Lisensoidun Aineiston käyttöäsi.
 6. Lisensoitu Aineisto tarkoittaa taiteellista tai kirjallista teosta, tietokantaa tai muuta aineistoa, johon Lisenssinantaja on myöntänyt lisenssin tämän Julkisen Lisenssin ehdoin.
 7. Lisensoidut Oikeudet tarkoittavat Sinulle tämän Julkisen Lisenssin ehtojen mukaisesti myönnettyjä oikeuksia rajoittuen kaikkiin sellaisiin Tekijänoikeuksiin ja Samankaltaisiin Oikeuksiin, jotka koskevat Sinun Lisensoidun Aineiston käyttöäsi ja joihin Lisenssinantaja on oikeutettu myöntämään lisenssin.
 8. Lisenssinantaja tarkoittaa yhtä tai useampaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka myöntää tämän Julkisen Lisenssin mukaiset oikeudet.
 9. Jakaa tarkoittaa aineiston tarjoamista yleisölle millä tahansa sellaisella keinolla tai tavalla, joka vaatii luvan Lisensoitujen Oikeuksien nojalla, kuten valmistamalla kappaleita, julkisesti näyttämällä, julkisesti esittämällä, levittämällä, jakamalla, välittämällä tai maahantuomalla, sekä aineiston saattamista yleisön saataville, mukaan lukien sellaisilla keinoilla ja tavoilla, joiden avulla yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada aineisto saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.
 10. Sui Generis Tietokantaoikeudet tarkoittavat sellaisia muita oikeuksia kuin tekijänoikeutta, jotka perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston 11.3.1996 antamaan direktiiviin 96/9/EY tietokantojen oikeudellisesta suojasta, ottaen huomioon direktiivin muutokset ja/tai sen sijaan tulleet säännökset, sekä muita olennaisesti vastaavia oikeuksia muualla maailmassa.
 11. Sinä tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka käyttää Lisensoituja Oikeuksia tämän Julkisen Lisenssin nojalla. Sanoilla Sinun, Sinua, Sinulle, Sinulla, Sinulta ja Sinuun on vastaava merkitys.

Osa 2 – Lisenssin laajuus.

 1. Lisenssin myöntäminen.
  1. Lisenssinantaja myöntää Sinulle tämän Julkisen Lisenssin ehtojen mukaisesti maailmanlaajuisen, rojaltivapaan ja peruuttamattoman lisenssin ilman alilisensointi- tai yksinoikeutta. Sinä voit käyttää Lisensoituun Aineistoon kohdistuvia Lisensoituja Oikeuksia seuraavasti:
   1. valmistaa kappaleita Lisensoidusta Aineistosta ja Jakaa Lisensoitua Aineistoa, osaksi tai kokonaisuudessaan; sekä
   2. tuottaa Muunneltua Aineistoa, valmistaa Muunnellusta Aineistosta kappaleita ja Jakaa Muunneltua Aineistoa.
  2. Poikkeukset ja Rajoitukset. Selvyyden vuoksi todettakoon, että silloin kun Sinun käyttöösi soveltuu Poikkeuksia ja Rajoituksia, tämä Julkinen Lisenssi ei sovellu, eikä Sinun tarvitse noudattaa tämän Julkisen Lisenssin ehtoja.
  3. Voimassaoloaika. Tämän Julkisen Lisenssin voimassaoloaika on määritelty kohdassa 6(a).
  4. Välineet ja muodot; tekniset muutokset ovat sallittuja. Lisenssinantaja sallii Sinulle Lisensoitujen Oikeuksien käytön kaikilla jo tunnetuilla ja myöhemmin kehitettävillä välineillä ja kaikissa jo tunnetuissa ja myöhemmin kehitettävissä muodoissa sekä tarvittavien teknisten muutosten tekemisen tämän toteuttamiseksi. Lisenssinantaja luopuu ja/tai suostuu pidättäytymään käyttämästä oikeuttaan tai määräysvaltaansa estääkseen Sinua tekemästä sellaisia teknisiä muutoksia, jotka ovat tarpeen Lisensoitujen Oikeuksien käyttämiseksi, mukaan lukien sellaisia teknisiä muutoksia, jotka ovat tarpeen Tehokkaiden Teknisten Toimenpiteiden kiertämiseksi. Tätä Julkista Lisenssiä käytettäessä ja tulkittaessa katsotaan, ettei pelkkä tämän kohdan 2(a)(4) nojalla sallittujen muutosten tekeminen koskaan merkitse Muunnellun Aineiston syntymistä.
  5. Myöhemmät käyttäjät.
   1. Lisenssinantajan tarjous – Lisensoitu Aineisto. Kaikki, jotka vastaanottavat Lisensoitua Aineistoa, saavat Lisenssinantajalta automaattisesti tarjouksen käyttää Lisensoituja Oikeuksia tämän Julkisen Lisenssin ehtojen mukaisesti.
   2. Ei myöhempiä käyttäjiä koskevia rajoituksia. Sinä et saa tarjota etkä asettaa mitään sellaisia Lisensoitua Aineistoa koskevia ylimääräisiä tai poikkeavia ehtoja, etkä kohdistaa Lisensoituun Aineistoon mitään sellaisia Tehokkaita Teknisiä Toimenpiteitä, jotka estävät Lisensoidun Aineiston vastaanottajaa käyttämästä Lisensoituja Oikeuksia.
  6. Ei ilmaise hyväksyntää. Mikään seikka tässä Julkisessa Lisenssissä ei anna, eikä minkään seikan tässä Julkisessa Lisenssissä voida tulkita antavan, lupaa väittää tai antaa ymmärtää, että Sinulla tai Sinun Lisensoidun Aineiston käytölläsi olisi liityntä Lisenssinantajaan tai muuhun kohdan 3(a)(1)(A)(i) mukaisesti nimettävään tahoon tai että Lisenssinantaja tai muu yllä mainittu taho olisi sponsoroinut Sinun toimintaasi tai tukenut tai myöntänyt Sinun toiminnallesi muodollisen aseman.
 2. Muut oikeudet.
  1. Tällä Julkisella Lisenssillä ei lisensoida moraalisia oikeuksia kuten respektioikeutta, eikä myöskään henkilön oikeutta määrätä nimensä, kuvansa tai henkilönsä muun tunnistettavan osan kaupallisesta käytöstä (right of publicity), yksityisyyden suojaa koskevia oikeuksia ja/tai muita sellaisia persoonallisuusoikeuksia; kuitenkin siinä laajuudessa kuin on mahdollista ja tarpeen Sinun Lisensoitujen Oikeuksien käytöllesi, muttei muilta osin, Lisenssinantaja luopuu tällaisista oikeuksistaan ja/tai sitoutuu siihen, että ei esitä tällaisiin oikeuksiin perustuvia väitteitä.
  2. Tällä Julkisella Lisenssillä ei lisensoida patentti- ja tavaramerkkioikeuksia.
  3. Siinä laajuudessa kuin on mahdollista, Lisenssinantaja luopuu oikeudestaan kerätä Sinulta rojalteja Lisensoitujen Oikeuksien käytöstä, tapahtuipa tämä suoraan tai oikeuksia hallinnoivan järjestön kautta tai minkä tahansa vapaaehtoisen, lakisääteisen tai pakollisen lisensointijärjestelmän nojalla taikka sellaisen lisensointijärjestelmän nojalla, josta voidaan luopua. Kaikissa muissa tapauksissa Lisenssinantaja nimenomaisesti pidättää itsellään oikeuden kerätä sellaisia rojalteja.

Osa 3 – Lisenssin ehdot.

Sinun Lisensoitujen Oikeuksien käyttöösi sovelletaan nimenomaisesti seuraavia ehtoja.

 1. Nimeä.
  1. Jos Sinä Jaat Lisensoitua Aineistoa (mukaan lukien muokatussa muodossa), Sinun tulee:
   1. säilyttää seuraavat tiedot, mikäli Lisenssinantaja on antanut ne Lisensoidun Aineiston mukana:
    1. Lisensoidun Aineiston tekijä(t) ja muut nimettäväksi määritellyt tahot identifioiva maininta jollakin Lisenssinantajan edellyttämällä kohtuullisella tavalla (mukaan lukien salanimi, jos sellaista on käytetty);
    2. tekijänoikeusmerkintä;
    3. merkintä, joka viittaa tähän Julkiseen Lisenssiin;
    4. merkintä, joka viittaa takuun rajoituslausekkeeseen;
    5. Lisensoituun Aineistoon viittaava URI tai hyperlinkki, mikäli tämä on kohtuullisesti toteutettavissa;
   2. merkitä, jos Sinä olet muokannut Lisensoitua Aineistoa, ja säilyttää aiempia muokkauksia koskevat merkinnät; sekä
   3. merkitä, että Lisensoitu Aineisto on lisensoitu tällä Julkisella Lisenssillä, ja sisällyttää tämän Julkisen Lisenssin teksti taikka tähän Julkiseen Lisenssiin viittaava URI tai hyperlinkki.
  2. Sinä voit täyttää kohdan 3(a)(1) mukaiset edellytykset millä tahansa kohtuullisella tavalla riippuen välineestä, keinoista ja yhteydestä, jossa Sinä Jaat Lisensoitua Aineistoa. Voi esimerkiksi olla kohtuullista täyttää vaatimukset tarjoamalla URI tai hyperlinkki resurssiin, josta vaaditut tiedot ilmenevät.
  3. Lisenssinantajan näin vaatiessa Sinun tulee poistaa mitkä tahansa kohdan 3(a)(1)(A) nojalla vaaditut tiedot siinä laajuudessa kuin tämä on kohtuullisesti toteutettavissa.
  4. Jos Sinä Jaat Sinun tuottamaasi Muunneltua Aineistoa, Sinun käyttämäsi Muuntelijan Lisenssi ei saa estää Muunnellun Aineiston vastaanottajia noudattamasta tätä Julkista Lisenssiä.

Osa 4 – Sui Generis Tietokantaoikeudet.

Sikäli kuin Lisensoidut Oikeudet sisältävät Sui Generis Tietokantaoikeuksia, jotka koskevat Sinun Lisensoidun Aineiston käyttöäsi:

 1. selvyyden vuoksi todettakoon, että kohta 2(a)(1) antaa Sinulle oikeuden kopioida, käyttää uudelleen, toisintaa ja Jakaa koko tietokannan sisältöä tai sen olennaista osaa;
 2. jos Sinä sisällytät kaiken tai olennaisen osan tietokannan sisällöstä tietokantaan, johon Sinulla on Sui Generis Tietokantaoikeuksia, se tietokanta, johon Sinulla on Sui Generis Tietokantaoikeuksia (mutteivät tämän tietokannan yksittäiset sisällöt), katsotaan Muunnelluksi Aineistoksi; ja
 3. Sinun täytyy noudattaa kohdan 3(a) ehtoja, jos Sinä Jaat koko tietokannan sisältöä tai sen olennaista osaa.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä osa 4 täydentää eikä syrjäytä Sinun tästä Julkisesta Lisenssistä johtuvia velvollisuuksiasi tilanteissa, joissa Lisensoidut Oikeudet käsittävät muita Tekijänoikeuksia ja Samankaltaisia Oikeuksia.

Osa 5 – Takuun rajoitus ja vastuunrajoituslauseke.

 1. Siinä laajuudessa kuin on mahdollista ja ellei Lisenssinantaja muuhun erikseen sitoudu, Lisenssinantaja tarjoaa Lisensoidun Aineiston sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin se on saatavilla ilman minkäänlaista nimenomaista, oletettua, lainmukaista tai muunkaltaista takuuta tai takuuehtoa Lisensoituun Aineistoon liittyen. Tämä käsittää esimerkiksi vakuutukset, jotka koskevat omistusoikeutta, myyntikelpoisuutta, tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta, oikeuksien loukkaamattomuutta, virheettömyyttä (piilevät tai muut viat), tarkkuutta taikka todettavissa olevia tai todettavissa olemattomia virheitä. Siltä osin kuin takuun rajoitukset eivät ole joltain osin tai lainkaan sallittuja, tämä takuun rajoitus ei koske Sinua.
 2. Siinä laajuudessa kuin on mahdollista, Lisenssinantaja ei ole missään tapauksessa Sinuun nähden vastuussa Sinulle millään oikeudellisella perusteella (mukaan lukien tuottamuksella) eikä muutoinkaan mistään välittömistä, erityisistä, epäsuorista, sattumanvaraisista tai välillisistä vahingoista johtuvan tai rangaistusluonteisen vahingonkorvausvastuun perusteella syntyvistä vahingoista taikka muista menetyksistä, kuluista, kustannuksista tai vahingoista, jotka johtuvat tästä Julkisesta Lisenssistä tai Lisensoidun Aineiston käytöstä, vaikka Lisenssinantajaa olisi varoitettu tällaisten menetysten, kulujen, kustannusten tai vahinkojen vaarasta. Siltä osin kuin vastuunrajoitus ei ole joltain osin tai lainkaan sallittu, tämä vastuunrajoituslauseke ei koske Sinua.
 1. Yllä olevaa takuun rajoitusta ja vastuunrajoituslauseketta tulkitaan tavalla, joka, siinä laajuudessa kuin on mahdollista, läheisimmin vastaa täydellistä takuun rajoitusta ja vastuuvapautta.

Osa 6 – Voimassaoloaika ja päättyminen.

 1. Tämä Julkinen Lisenssi on voimassa sillä lisensoidun Tekijänoikeuden ja Samankaltaisten Oikeuksien voimassaoloajan. Jos Sinä et kuitenkaan noudata tämän Julkisen Lisenssin ehtoja, Sinun tähän Julkiseen Lisenssiin perustuvat oikeutesi päättyvät automaattisesti.
 2. Sikäli kuin Sinun oikeutesi käyttää Lisensoitua Aineistoa on päättynyt kohdan 6(a) nojalla, se palautuu:
  1. automaattisesti siitä päivästä lähtien, kun loukkaus päättyy, jos loukkaus päättyy 30 päivän kuluessa siitä, kun Sinä sait loukkauksesta tiedon; tai
  2. kun Lisenssinantaja nimenomaisesti palauttaa oikeutesi.

  Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei tämä kohta 6(b) vaikuta mihinkään sellaisiin oikeussuojakeinoihin, jotka ovat Lisenssinantajan käytettävissä perustuen tämän Julkisen Lisenssin loukkaamiseen Sinun toimestasi.

 3. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Lisenssinantaja voi myös tarjota Lisensoitua Aineistoa muilla ehdoilla tai lopettaa Lisensoidun Aineiston levittämisen koska tahansa; tämä ei kuitenkaan lakkauta tätä Julkista Lisenssiä.
 4. Osat 1, 5, 6, 7 ja 8 pysyvät voimassa, vaikka tämä Julkinen Lisenssi lakkaisi.

Osa 7 – Muut ehdot.

 1. Lisenssinantaja ei ole sidottu mihinkään Sinun ilmoittamiisi täydentäviin tai poikkeaviin ehtoihin, ellei tästä ole nimenomaisesti sovittu.
 2. Kaikki Lisensoitua Aineistoa koskevat muut järjestelyt, yhteisymmärrykset tai sopimukset, joita ei tässä Julkisessa Lisenssissä mainita, ovat erillisiä ja itsenäisiä suhteessa tämän Julkisen Lisenssin ehtoihin.

Osa 8 – Tulkinta.

 1. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tätä Julkista Lisenssiä ei tulkita eikä tule tulkita siten, että se vähentäisi, rajoittaisi, estäisi tai asettaisi ehtoja sellaiselle Lisensoidun Aineiston käytölle, joka olisi lain mukaan sallittua ilman tämän Julkisen Lisenssin mukaista lupaa.
 2. Siinä laajuudessa kuin on mahdollista, jos jokin tämän Julkisen Lisenssin ehdoista katsottaisiin täytäntöönpanokelvottomaksi, sitä muutetaan automaattisesti vähäisimmin täytäntöönpanokelpoisuuden edellyttämin muutoksin. Jos ehtoa ei voida muuttaa, se erotetaan tästä Julkisesta Lisenssistä siten, ettei se vaikuta jäljellä olevien ehtojen täytäntöönpanokelpoisuuteen.
 3. Mistään tämän Julkisen Lisenssin ehdosta ei luovuta, eikä mitään lisenssinvastaista käyttöä hyväksytä, ellei Lisenssinantaja tähän nimenomaisesti suostu.
 4. Mikään tässä Julkisessa Lisenssissä ei ole, eikä sen voida tulkita olevan, rajoitus tai luopuminen mistään Lisenssinantajalle tai Sinulle kuuluvasta etuoikeudesta tai oikeudellisesta suojasta, mukaan lukien etuoikeuksista tai oikeudellisesta suojasta menettelyissä, jotka tapahtuvat minkä tahansa oikeudenkäyttöalueen piirissä tai suhteessa mihin tahansa viranomaiseen.

 

Public end-user license (CC-BY)

Näytä lisenssiteksti suomeksi

Persistent identifier of this license page: urn:nbn:fi:lb-2022111623
This page was last modified: 16.01.2024

Resource: T-Bone Slim Corpus, source (URN: urn:nbn:fi:lb-2022111621)

Rightholder: University of Helsinki

Public License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY)

The Rightholder grants the End-User with rights to use and to copy the Resource according to the terms and conditions of the Public License specified above. A copy of the Public License is provided below on this page.

 

Official translations of this license are available in other languages.

Disclaimer

Creative Commons Corporation (“Creative Commons”) is not a law firm and does not provide legal services or legal advice. Distribution of Creative Commons public licenses does not create a lawyer-client or other relationship. Creative Commons makes its licenses and related information available on an “as-is” basis. Creative Commons gives no warranties regarding its licenses, any material licensed under their terms and conditions, or any related information. Creative Commons disclaims all liability for damages resulting from their use to the fullest extent possible.

Using Creative Commons Public Licenses

Creative Commons public licenses provide a standard set of terms and conditions that creators and other rights holders may use to share original works of authorship and other material subject to copyright and certain other rights specified in the public license below. The following considerations are for informational purposes only, are not exhaustive, and do not form part of our licenses.

Considerations for licensors: Our public licenses are intended for use by those authorized to give the public permission to use material in ways otherwise restricted by copyright and certain other rights. Our licenses are irrevocable. Licensors should read and understand the terms and conditions of the license they choose before applying it. Licensors should also secure all rights necessary before applying our licenses so that the public can reuse the material as expected. Licensors should clearly mark any material not subject to the license. This includes other CC-licensed material, or material used under an exception or limitation to copyright. More considerations for licensors.

Considerations for the public: By using one of our public licenses, a licensor grants the public permission to use the licensed material under specified terms and conditions. If the licensor’s permission is not necessary for any reason–for example, because of any applicable exception or limitation to copyright–then that use is not regulated by the license. Our licenses grant only permissions under copyright and certain other rights that a licensor has authority to grant. Use of the licensed material may still be restricted for other reasons, including because others have copyright or other rights in the material. A licensor may make special requests, such as asking that all changes be marked or described. Although not required by our licenses, you are encouraged to respect those requests where reasonable. More considerations for the public.

Creative Commons Attribution 4.0 International Public License

By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (”Public License”). To the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in consideration of Your acceptance of these terms and conditions, and the Licensor grants You such rights in consideration of benefits the Licensor receives from making the Licensed Material available under these terms and conditions.

Section 1 – Definitions.

 1. Adapted Material means material subject to Copyright and Similar Rights that is derived from or based upon the Licensed Material and in which the Licensed Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise modified in a manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the Licensor. For purposes of this Public License, where the Licensed Material is a musical work, performance, or sound recording, Adapted Material is always produced where the Licensed Material is synched in timed relation with a moving image.
 2. Adapter’s License means the license You apply to Your Copyright and Similar Rights in Your contributions to Adapted Material in accordance with the terms and conditions of this Public License.
 3. Copyright and Similar Rights means copyright and/or similar rights closely related to copyright including, without limitation, performance, broadcast, sound recording, and Sui Generis Database Rights, without regard to how the rights are labeled or categorized. For purposes of this Public License, the rights specified in Section 2(b)(1)-(2) are not Copyright and Similar Rights.
 4. Effective Technological Measures means those measures that, in the absence of proper authority, may not be circumvented under laws fulfilling obligations under Article 11 of the WIPO Copyright Treaty adopted on December 20, 1996, and/or similar international agreements.
 5. Exceptions and Limitations means fair use, fair dealing, and/or any other exception or limitation to Copyright and Similar Rights that applies to Your use of the Licensed Material.
 6. Licensed Material means the artistic or literary work, database, or other material to which the Licensor applied this Public License.
 7. Licensed Rights means the rights granted to You subject to the terms and conditions of this Public License, which are limited to all Copyright and Similar Rights that apply to Your use of the Licensed Material and that the Licensor has authority to license.
 8. Licensor means the individual(s) or entity(ies) granting rights under this Public License.
 9. Share means to provide material to the public by any means or process that requires permission under the Licensed Rights, such as reproduction, public display, public performance, distribution, dissemination, communication, or importation, and to make material available to the public including in ways that members of the public may access the material from a place and at a time individually chosen by them.
 10. Sui Generis Database Rights means rights other than copyright resulting from Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, as amended and/or succeeded, as well as other essentially equivalent rights anywhere in the world.
 11. You means the individual or entity exercising the Licensed Rights under this Public License. Your has a corresponding meaning.

Section 2 – Scope.

 1. License grant.
  1. Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license to exercise the Licensed Rights in the Licensed Material to:
   1. reproduce and Share the Licensed Material, in whole or in part; and
   2. produce, reproduce, and Share Adapted Material.
  2. Exceptions and Limitations. For the avoidance of doubt, where Exceptions and Limitations apply to Your use, this Public License does not apply, and You do not need to comply with its terms and conditions.
  3. Term. The term of this Public License is specified in Section 6(a).
  4. Media and formats; technical modifications allowed. The Licensor authorizes You to exercise the Licensed Rights in all media and formats whether now known or hereafter created, and to make technical modifications necessary to do so. The Licensor waives and/or agrees not to assert any right or authority to forbid You from making technical modifications necessary to exercise the Licensed Rights, including technical modifications necessary to circumvent Effective Technological Measures. For purposes of this Public License, simply making modifications authorized by this Section 2(a)(4) never produces Adapted Material.
  5. Downstream recipients.
   1. Offer from the Licensor – Licensed Material. Every recipient of the Licensed Material automatically receives an offer from the Licensor to exercise the Licensed Rights under the terms and conditions of this Public License.
   2. No downstream restrictions. You may not offer or impose any additional or different terms or conditions on, or apply any Effective Technological Measures to, the Licensed Material if doing so restricts exercise of the Licensed Rights by any recipient of the Licensed Material.
  6. No endorsement. Nothing in this Public License constitutes or may be construed as permission to assert or imply that You are, or that Your use of the Licensed Material is, connected with, or sponsored, endorsed, or granted official status by, the Licensor or others designated to receive attribution as provided in Section 3(a)(1)(A)(i).
 2. Other rights.
  1. Moral rights, such as the right of integrity, are not licensed under this Public License, nor are publicity, privacy, and/or other similar personality rights; however, to the extent possible, the Licensor waives and/or agrees not to assert any such rights held by the Licensor to the limited extent necessary to allow You to exercise the Licensed Rights, but not otherwise.
  2. Patent and trademark rights are not licensed under this Public License.
  3. To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. In all other cases the Licensor expressly reserves any right to collect such royalties.

Section 3 – License Conditions.

Your exercise of the Licensed Rights is expressly made subject to the following conditions.

 1. Attribution.
  1. If You Share the Licensed Material (including in modified form), You must:
   1. retain the following if it is supplied by the Licensor with the Licensed Material:
    1. identification of the creator(s) of the Licensed Material and any others designated to receive attribution, in any reasonable manner requested by the Licensor (including by pseudonym if designated);
    2. a copyright notice;
    3. a notice that refers to this Public License;
    4. a notice that refers to the disclaimer of warranties;
    5. a URI or hyperlink to the Licensed Material to the extent reasonably practicable;
   2. indicate if You modified the Licensed Material and retain an indication of any previous modifications; and
   3. indicate the Licensed Material is licensed under this Public License, and include the text of, or the URI or hyperlink to, this Public License.
  2. You may satisfy the conditions in Section 3(a)(1) in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share the Licensed Material. For example, it may be reasonable to satisfy the conditions by providing a URI or hyperlink to a resource that includes the required information.
  3. If requested by the Licensor, You must remove any of the information required by Section 3(a)(1)(A) to the extent reasonably practicable.
  4. If You Share Adapted Material You produce, the Adapter’s License You apply must not prevent recipients of the Adapted Material from complying with this Public License.

Section 4 – Sui Generis Database Rights.

Where the Licensed Rights include Sui Generis Database Rights that apply to Your use of the Licensed Material:

 1. for the avoidance of doubt, Section 2(a)(1) grants You the right to extract, reuse, reproduce, and Share all or a substantial portion of the contents of the database;
 2. if You include all or a substantial portion of the database contents in a database in which You have Sui Generis Database Rights, then the database in which You have Sui Generis Database Rights (but not its individual contents) is Adapted Material; and
 3. You must comply with the conditions in Section 3(a) if You Share all or a substantial portion of the contents of the database.

For the avoidance of doubt, this Section 4 supplements and does not replace Your obligations under this Public License where the Licensed Rights include other Copyright and Similar Rights.

Section 5 – Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability.

 1. Unless otherwise separately undertaken by the Licensor, to the extent possible, the Licensor offers the Licensed Material as-is and as-available, and makes no representations or warranties of any kind concerning the Licensed Material, whether express, implied, statutory, or other. This includes, without limitation, warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, absence of latent or other defects, accuracy, or the presence or absence of errors, whether or not known or discoverable. Where disclaimers of warranties are not allowed in full or in part, this disclaimer may not apply to You.
 2. To the extent possible, in no event will the Licensor be liable to You on any legal theory (including, without limitation, negligence) or otherwise for any direct, special, indirect, incidental, consequential, punitive, exemplary, or other losses, costs, expenses, or damages arising out of this Public License or use of the Licensed Material, even if the Licensor has been advised of the possibility of such losses, costs, expenses, or damages. Where a limitation of liability is not allowed in full or in part, this limitation may not apply to You.
 1. The disclaimer of warranties and limitation of liability provided above shall be interpreted in a manner that, to the extent possible, most closely approximates an absolute disclaimer and waiver of all liability.

Section 6 – Term and Termination.

 1. This Public License applies for the term of the Copyright and Similar Rights licensed here. However, if You fail to comply with this Public License, then Your rights under this Public License terminate automatically.
 2. Where Your right to use the Licensed Material has terminated under Section 6(a), it reinstates:
  1. automatically as of the date the violation is cured, provided it is cured within 30 days of Your discovery of the violation; or
  2. upon express reinstatement by the Licensor.

  For the avoidance of doubt, this Section 6(b) does not affect any right the Licensor may have to seek remedies for Your violations of this Public License.

 3. For the avoidance of doubt, the Licensor may also offer the Licensed Material under separate terms or conditions or stop distributing the Licensed Material at any time; however, doing so will not terminate this Public License.
 4. Sections 1, 5, 6, 7, and 8 survive termination of this Public License.

Section 7 – Other Terms and Conditions.

 1. The Licensor shall not be bound by any additional or different terms or conditions communicated by You unless expressly agreed.
 2. Any arrangements, understandings, or agreements regarding the Licensed Material not stated herein are separate from and independent of the terms and conditions of this Public License.

Section 8 – Interpretation.

 1. For the avoidance of doubt, this Public License does not, and shall not be interpreted to, reduce, limit, restrict, or impose conditions on any use of the Licensed Material that could lawfully be made without permission under this Public License.
 2. To the extent possible, if any provision of this Public License is deemed unenforceable, it shall be automatically reformed to the minimum extent necessary to make it enforceable. If the provision cannot be reformed, it shall be severed from this Public License without affecting the enforceability of the remaining terms and conditions.
 3. No term or condition of this Public License will be waived and no failure to comply consented to unless expressly agreed to by the Licensor.
 4. Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted as a limitation upon, or waiver of, any privileges and immunities that apply to the Licensor or You, including from the legal processes of any jurisdiction or authority.

 

T-Bone Slim -korpus

In English

Aineiston viimeisimmät versiot:  
T-Bone Slim -korpus, lähdemateriaali
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Aineisto on pian saatavilla
Etsi muut saatavilla olevat versiot  

Aineiston sisältö

T-Bone Slim -korpus käsittää amerikansuomalaisen kirjailijan T-Bone Slimin (Matti V. Huhta, 1882-1942) sanomalehdissä julkaisemat kolumnit, runot ja käsikirjoitukset sekä pamfletin ”Starving Amidst Too Much” (1923). Tekstejä on kaikkiaan n. 1500-2000 kpl. Yksittäisten tekstien sanamäärä vaihtelee n. 500-2000 välillä. Aineistoon sisältyvät myös tekstien julkaisutiedot ja muut taustatiedot taulukkomuodossa.

T-Bone Slim julkaisi tekstinsä IWW (Industrial Workers of the World)-työväenliikkeen lehdissä. Alkuperäisiä englanninkielisiä tekstejä julkaistiin seuraavissa lehdissä:
– Industrial Worker 1921–1942
– Solidarity 1921
– Truth 1921–1923
– Industrial Solidarity 1921–1932
– Industrial Pioneer 1925–1926; 1929
– One Big Union Monthly 1938 (1920?)

Suomenkielisiä käännöksiä tai alun perin suomeksi kirjoitettuja tekstejä julkaistiin seuraavissa lehdissä:
– Amerikan Sanomat 1903 (nimellä Mathew Houghton)
– Industrialisti 1921
– Tie Vapauteen 1923

Aineisto on peräisin seuraavista kirjastoista ja arkistoista: Kansalliskirjasto; University of Michigan, Labadie Collection; Newberry Library, Minnesota Historical Society, Minnesota Digital Newspaper Hub; Walter Reuther Library, Wayne State University; Westmoreland family archives.

Aineistokokonaisuus liittyy Koneen Säätiön rahoittamaan hankkeeseen ”T-Bone Slim and the transnational poetics of the migrant left in North America” (2022-2023).

Hankkeen kotisivut: https://blogs.helsinki.fi/tboneslim.

Tarkemmat aineistokohtaiset käyttöehdot löytyvät kunkin aineistoversion kuvailutiedoista.


 Viimeksi päivitetty: 16.01.2024

Tämän sivun pysyvä tunniste: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2024011205

T-Bone Slim Corpus

Suomeksi

Current versions of this resource:
T-Bone Slim Corpus, source
icon-info-circle Metadata and license
icon-quote-right Attribution instructions
The corpus will be available soon
Look for other versions of this resource

Corpus contents

The T-Bone Slim corpus consists of columns, poems and manuscripts by the Finnish-American writer T-Bone Slim (Matti V. Huhta, 1882-1942), published in newspapers, as well as the pamphlet ”Starving Amidst Too Much” (1923). The total number of texts is around 1500-2000, with the number of words in individual texts varying between 500 and 2000. The database also includes publication details and other background information on the texts in tabular form.

T-Bone Slim published his texts in the labour movement’s newspapers of the IWW (Industrial Workers of the World). Original texts in English were published in the following magazines:
– Industrial Worker 1921–1942
– Solidarity 1921
– Truth 1921–1923
– Industrial Solidarity 1921–1932
– Industrial Pioneer 1925–1926; 1929
– One Big Union Monthly 1938 (1920?)

Finnish translations or texts originally written in Finnish were published in the following journals:
– Amerikan Sanomat 1903 (nimellä Mathew Houghton)
– Industrialisti 1921
– Tie Vapauteen 1923

The material comes from the following libraries and archives: the University of Michigan, Labadie Collection; Newberry Library, Minnesota Historical Society, Minnesota Digital Newspaper Hub; Walter Reuther Library, Wayne State University; Westmoreland family archives.

The collection is part of the Kone Foundation funded project ”T-Bone Slim and the transnational poetics of the migrant left in North America” (2022-2023).
Project homepage: https://blogs.helsinki.fi/tboneslim

Further details about the content and the terms and conditions regarding the different corpus versions are available in the corresponding metadata records.


Last updated: 16.01.2024

This page has a persistent identifier: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2024011204

Uusi aineisto (beta): Jouluevankeliumi tekstistä puheeksi neljällä uralilaisella kielellä, Korp

Jouluevankeliumi tekstistä puheeksi neljällä uralilaisella kielellä, Korp on nyt käytettävissä beetatestiversiona Korpissa.
Huomaa, että korpus on beetatestivaiheessa, joten siihen voi tulla muutoksia ilman ilmoitusta.

Lisätiedot löytyvät aineistoryhmäsivulta.

New resource (beta): Christmas Gospel text-to-speech in four Uralic languages, Korp

Christmas Gospel text-to-speech in four Uralic languages, Korp is now available in Korp as a beta test version.
Please note that this resource is in beta testing, so it may be changed without notice.

More information can be found on the resource group page.

Uusi aineisto: Jouluevankeliumi tekstistä puheeksi neljällä uralilaisella kielellä, lähdemateriaali

Jouluevankeliumi tekstistä puheeksi neljällä uralilaisella kielellä, lähdemateriaali on saatavilla Kielipankin latauspalvelussa.

Lisätiedot löytyvät aineistoryhmäsivulta.

New resource: Christmas Gospel text-to-speech in four Uralic languages, source

Christmas Gospel text-to-speech in four Uralic languages, source is available at the download service at Kielipankki.

More information can be found on the resource group page.

Hae Kielipankki-portaalista:
Tanja Säily
Kuukauden tutkija: Tanja Säily

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot