In English

Terminologiafoorumi

Viimeisimmät versiot:  
Terminologiafoorumin sanastoja (kokoelma), lähdeaineisto
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Lataa aineisto
Etsi muut saatavilla olevat versiot  

Aineiston sisältö

Kielipankin Terminologiafoorumi-aineistokokoelmaan kootaan eri alojen suomenkielistä termistöä ja määritelmiä sisältäviä sanastoja, joita harrastajat ja asiantuntijat ovat omilta aloiltaan laatineet. Sanastot on alun perin julkaistu yksityisten, yhdistysten, hankkeiden, yritysten tai muiden tahojen verkkosivuilla. Ne tarjoavat hyödyllistä tietoa alan ammattilaisille, harrastajille, kääntäjille, opettajille, opiskelijoille, kielentutkijoille ja muille alasta kiinnostuneille.

Aineisto on tulossa Kielipankin kautta avoimesti saataville Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Sanastot on julkaistu kokoelmassa niiden laatijoiden tai koostajien luvalla. Kuvat on tekijänoikeussyistä jätetty pois. Käytön yhteydessä kokoelmaan ja siitä käytettyyn versioon on viitattava asianmukaisesti. Kokoelman sisällä olevien yksittäisten sanastojen tarkemmat viittausohjeet löytyvät kyseisten sanastojen kuvailutietosivuilta.

Sanastot on tallennettu Kielipankkiin sellaisenaan eikä niiden sisältöä, termejä, käsitteiden määritelmiä tai erikielisiä vastineita ole tarkastettu tai toimitettu, joten ne saattavat sisältää epätäydellisyyksiä tai virheellisyyksiä. Sanastoista saadut tiedot kannattaa kulloinkin tarkistaa myös muista lähteistä. Tarkemmat aineistokohtaiset käyttöehdot löytyvät aineistoversioiden kuvailutiedoista.

Taustaa

Sanastokokoelman taustalla on Kielipankin sekä Vaasan yliopiston tuottaman Terminology Forumin yhteistyöhanke. Hankkeessa kartoitettiin suomenkielistä termistöä sisältäviä verkossa julkaistuja sanastoja (553 kpl), joista valittiin pilottiaineistoksi noin 20 sanastoa. Sanastojen laatijoihin otettiin yhteyttä julkaisuluvan saamiseksi. Ensimmäiseen julkaisuun valikoitui 10 sanastoa, joiden avulla tallentamisprosessia päästiin testaamaan. Sanastoja on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan vähitellen lisätä.

Ensimmäinen Terminologiafoorumi-kokoelman julkaisu (5.10.2021) sisältää seuraavat sanastot:

Lyhenne Nimi ja kuvailutiedot Sijainti
termforum-src-atk Ensimmäinen ATK-sanasto Lataus
termforum-src-halo Halosanasto Lataus
termforum-src-karavaanari Karavaanarin sanasto Lataus
termforum-src-kokous Kokous- ja konferenssisanasto Lataus
termforum-src-maastopyoraily Maastopyöräilysanasto Lataus
termforum-src-polkupyorawiki Polkupyöräwikin sanasto Lataus
termforum-src-puutarha Puutarhasanasto Lataus
termforum-src-rahoitusala Rahoitusalan sanasto Lataus
termforum-src-tietotekniikka Tietotekniikkasanasto Lataus
termforum-src-tv TV-mittaritutkimus Lataus

Toinen julkaisu (21.03.2022) sisältää seuraavat uudet sanastot:

Lyhenne Nimi ja kuvailutiedot Sijainti
termforum-src-ekly Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen sanastot Download
termforum-src-kss-ankerois Kasvinsuojeluseura ry:n sanastot, ankeroisnimistö Download
termforum-src-kss-bio Kasvinsuojeluseura ry:n sanastot, biologisen ja bioteknisen kasvinsuojelun sanasto Download
termforum-src-kss-sieni Kasvinsuojeluseura ry:n sanastot, kasvien sieni- ja bakteeritautien nimistö Download
termforum-src-kss-torjunta Kasvinsuojeluseura ry:n sanastot, torjuntamenetelmäsanasto Download
termforum-src-kss-virus Kasvinsuojeluseura ry:n sanastot, kasvivirus- ja viroidinimistö Download
termforum-src-nayttamotekniikka Näyttämötekniikan sanastoa Download
termforum-src-puuvartiset Puuvartisten kasvien nimiluettelo Download
termforum-src-taidegrafiikka Taidegrafiikan sanakirja Download
termforum-src-virkanimike Ammatti- ja virkanimikkeet Download

Kielipankista löytyvät myös seuraavat eri alojen sanastot:

Lyhenne Nimi ja aineistosivu
taajuussanasto9996 Suomen sanomalehtikielen taajuussanasto
TSK-35 Työsuojelusanasto (TSK 35)
TSK-49 Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 4. laitos (TSK 49)

 

 

Tämän sivun pysyvä tunniste: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2021082322

Hae Kielipankki-portaalista:
Juraj Šimko
Kuukauden tutkija: Juraj Šimko

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot