Aineistokohtaiset tietosuojaehdot (DSPCON)

Aineiston nimi: Aalto-yliopiston DSP-kurssin keskustelukorpus 2013- (DSPCON)

Aineiston kuvailutiedot: urn:nbn:fi:lb-2015101901
Lisenssi: urn:nbn:fi:lb-2016112312

Tämä Aineisto sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyä koskevat erityisehdot on kuvattu tällä sivulla. Tutustu lisäksi henkilötietoja sisältävien Kielipankin aineistojen käsittelyohjeisiin.

Kielipankkiin talletetun aineiston rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Lisätietoja Kielipankin aineistojen tietosuojasta voit pyytää FIN-CLARINin asiakaspalvelusta.

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite: tietosuoja@helsinki.fi

Henkilötietojen kuvaus

Aineiston sisältämien henkilötietojen tyypit

Aineisto koostuu opiskelijoiden itse äänittämistä lyhyistä ja vapaamuotoisista keskusteluista toisen saman kurssin osallistujan kanssa. Opiskelijat ovat itse litteroineet pienen osan omista puheenvuoroistaan. Äänitykset on tehty Aalto-yliopistossa pidettyyn kurssiin liittyvänä harjoitustyönä. Opiskelijoille on kerrottu, että aineisto tullaan tallentamaan Kielipankkiin. Opiskelijoiden nimiä ei ole tallennettu aineistoon.

Aineisto on kerätty erityisesti automaattisen puheentunnistuksen kehittämistä varten, ja tähän tarkoitukseen tarvitaan mahdollisimman paljon luonnollista puheaineistoa, josta tarkka sanallinen sisältö on tiedossa ainakin jostakin aineiston osasta. Tästä syystä myös tekstimuotoiset litteraatit saattavat sisältää suoria tai epäsuoria tunnisteita, koska opiskelijoiden tehtävänä on ollut litteroida puhe mahdollisimman tarkasti. Aineiston koon vuoksi sen kattava tarkistaminen ei ole ollut jälkikäteen mahdollista.

Rekisteröityjen ryhmät

Tiedostojen ja hakemistojen nimissä ja aineistosta tehdyissä tekstimuotoisissa litteraateissa tutkittaviin viitataan koodeilla. Opiskelijoiden nimet on poistettu jo tallennusvaiheessa. Aineiston julkiset kuvailutiedot on anonymisoitu.

Aineistoon liittyvät erityiset tietosuojaehdot

Käyttäjällä tarkoitetaan näissä tietosuojaehdoissa sitä tahoa, joka toimii vastaanotettavan Aineiston rekisterinpitäjänä yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan. Käyttäjä voi siis tapauksesta ja Aineiston käyttötarkoituksesta riippuen olla Kielipankin käyttäjän työnantaja tai organisaatio, jossa hän toimii (esimerkiksi yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimusorganisaatio) tai palvelun käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjä ymmärtää, että Aineistoa vastaanottaessaan siitä tulee soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan rekisterinpitäjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että se noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

  • Aineistoa saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen tutkimus- tai opetustarkoitukseen.

Henkilötietojen sijainti

  • Aineistoa ei saa käsitellä Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Aineiston voi saada käsiteltäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolella vain erillisestä hakemuksesta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä Kielipankkiin.

Julkaise linkki omaan tietosuojailmoitukseen

Kun ryhdyt käyttämään tätä Aineistoa, ilmoita oman hankkeesi yleistajuinen otsikko sekä avoimesti saatavilla olevan tietosuojaselosteen linkki Kielipankille tällä lomakkeella. Ilmoitetut tiedot julkaistaan Kielipankin verkkosivuilla.

Päivitykset

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 24.6.2021.

Tämän sivun pysyvä tunniste: urn:nbn:fi:lb-202106222

Hae Kielipankki-portaalista:
Lotta Leiwo
Kuukauden tutkija: Lotta Leiwo

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot