Muoto-opin arkiston kaikki aineisto sekä keruukertomukset skannattuina pdf-tiedostoina

Tämä aineisto on muuten sama kuin Muoto-opin arkiston kaikki sanaliput skannattuina pdf-tiedostoina paitsi, että mukana ovat myös aineiston kerääjien keruukertomukset kustakin pitäjästä. Monista pitäjistä on monta kertomusta, mutta on joitakin, joista ei ole lainkaan keruukertomusta.

Keruukertomus on raportti keruun vaiheista: missä kerääjä retkeili vai toimiko aiemmin nauhoitetun aineiston parissa, keitä haastatteli ja kuinka keruu sujui.

Alta voit siirtyä lukemaan tarkempia tietoja itse murreaineistosta. Tiedot ovat sivulla ”Muoto-opin arkiston kaikki sanaliput skannattuina pdf-tiedostoina”.