Murteenseuruukorpus

Viimeisimmät versiot:
Murteenseuruukorpus (LAT-palvelussa; tämä versio poistuu marraskuussa 2020)
icon-info-circle Kuvailutiedot ja lisenssi
icon-quote-right Tämän version viittausohje
Etsi muut saatavilla olevat versiot

Tämän aineistoryhmäsivun PID: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-202104202

Muoto-opin arkiston kaikki aineisto sekä keruukertomukset skannattuina pdf-tiedostoina

Tämä aineisto on muuten sama kuin Muoto-opin arkiston kaikki sanaliput skannattuina pdf-tiedostoina paitsi, että mukana ovat myös aineiston kerääjien keruukertomukset kustakin pitäjästä. Monista pitäjistä on monta kertomusta, mutta on joitakin, joista ei ole lainkaan keruukertomusta.

Keruukertomus on raportti keruun vaiheista: missä kerääjä retkeili vai toimiko aiemmin nauhoitetun aineiston parissa, keitä haastatteli ja kuinka keruu sujui.

Alta voit siirtyä lukemaan tarkempia tietoja itse murreaineistosta. Tiedot ovat sivulla ”Muoto-opin arkiston kaikki sanaliput skannattuina pdf-tiedostoina”.

Muoto-opin arkiston kaikki aineisto sekä keruukertomukset skannattuina pdf-tiedostoina

Tämä aineisto on muuten sama kuin ”Muoto-opin arkiston kaikki aineisto skannattuina pdf-tiedostoina” paitsi että mukana ovat myös aineiston kerääjien kirjoittamat keruukertomukset. Joistakin pitäjistä kertomuksia on useita, mutta joistakin harvoista ei ole kertromusta lainkaan.

Muoto-opin arkiston kaikki aineisto skannattuina pdf-tiedostoina

Aineistot:  
 Muoto-opin arkiston kaikki sanaliput skannattuina 
Kuvailutiedot ja lisenssi
Viittausohje tähän versioon
 Hae käyttöoikeutta

Tämä aineisto on näköiskopio paperisesta Muoto-opin arkistosta. Se sisältää kaiken aineiston, jota Muoto-opin arkistossa oli keväällä 2020 paperimuodossa. Kaikki on skannattu pdf-tiedostoiksi. Aineistoa on 212 pitäjästä.

Muoto-opin Arkisto sisältää systemaattisesti järjestettyä suomen murteiden kieliopillista aineistoa 212 pitäjänmurteesta. Murre-esimerkit on järjestetty 897 signumia käsittävän morfologisen koodiston eli signumien mukaan.

Signumien sisältö käy ilmi täältä:

http://www.kielipankki.fi/wp-content/uploads/ma_keruuopas.pdf

Aineisto on alun perin kirjoitettu A6-kokoisille arkistolipuille. Arkiston aineiston ovat keränneet on koulutetut kerääjät murrepuheesta.

Tämän alkuperäisaineiston pohjalta on jo aiemmin toteutettu toinen aineisto: DMA eli Digitaalinen Muoto-opin Arkisto (dma-Korp). Se sisältää tietokantamuodossa osan tämän paperiaineiston sisällöstä sekä hiukan muutakin pelkästään tietokantaa varten tallennettua aineistoa. Se osa aineistosta on käytettävissä Korp-käyttöliittymän avulla.

Tietoa Korp-käyttöliittymässä käytettävissä olevasta DMA-aineistosta täällä: https://www.kielipankki.fi/aineistot/dma/

On vielä olemassa aiempi ”Digitaalisen Muoto-opin Arkiston sanaliput” (dma-wn) -aineisto. Se sisältää vain ne sanaliput, joista varsinaisesessa Digitaalisessa Muoto-opin Arkistossa (dma-Korp) on aineistoa. Siihen aineistoon pääsee vain dma-Korpin osumien kautta, jos on hankkinut niiden sanalippujen käyttöluvan.

Käyttöluvan hakeneet voivat lisäksi saada nähdäkseen myös kerääjien kirjoittamat keruukertomukset (pdf-muotoon skannatut) murreaineiston keruun sujumisesta ja aineiston lippumuotoon muokkaamisen vaiheista.

Tällä sivulla luetellaan pitäjät, joista aineistoa on. (Klikkaa sanaa ”Pitäjäluettelo”.)

Hae Kielipankki-portaalista:
Therese Lindström Tiedemann
Månadens forskare: Therese Lindström Tiedemann

 

Tulevat tapahtumat

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot