In English

Suomen kolmas European Language Resource Coordination (ELRC) -työpaja

Verkkotapahtuma
15.12.2020 9.30-12.40

Järjestäjät:
The European Language Resource Coordination (ELRC) -konsortio
Digitaalisten ihmistieteiden osasto, Helsingin yliopisto

Tervetuloa Suomen kolmanteen ELRC-työpajaan!

Kieliteknologia muovaa monikielistä tulevaisuuttamme. Se on jo muuttanut tapoja, joilla olemme vuorovaikutuksessa keskenämme ja joilla ostamme, työskentelemme ja matkustamme. Kieliteknologiaa tarvitaan ja käytetään monissa arjen palveluissa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Tukenamme on ohjelmia, jotka korjaavat oikeinkirjoitusvirheet automaattisesti ja auttavat vaativassakin kirjoitustyössä; digitaalisia avustajia, jotka muuttavat puheen matkapuhelimissa oleviksi tekstiviesteiksi; botteja, jotka vastaavat puheluun, kun soitamme pankille tai sosiaali- ja terveyspalveluihin; järjestelmiä, jotka kääntävät kielestä toiseen automaattisesti, ja monia muita palveluita. Mutta voimmeko käyttää omaa kieltämme kaikenlaisessa digitaalisessa vuorovaikutuksessa? Ovatko palvelut oikeasti käyttövalmiita? Onko suomen kieli tarpeeksi hyvin tuettu pysyäkseen mukana tekoälyn kehityksessä?

Suomen kolmas European Language Resource Coordination (ELRC) -työpaja käsittelee näitä kysymyksiä ja edistää keskustelua suomenkielisen kieliteknologian asemasta ja tulevaisuudennäkymistä. Työpajassa kieliteknologian kehittäjät, soveltajat ja käyttäjät sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta jakavat kokemuksia, vaatimuksia ja tapoja, joilla kieliteknologian avulla voidaan tukea ja parantaa digitaalista vuorovaikutusta monikielisessä Euroopassa. Lopuksi keskustelemme siitä, kuinka kielidata eli teksti- ja puheaineistot voivat edistää tekoälyn kehitystä.

Työpaja on jatkoa Suomen edellisille ELRC-työpajoille, jotka järjestettiin 19.2.2016 ja 24.10.2018.

Nyt yhteistyössä European Language Gridin kanssa

Tämänkertainen ELRC-työpaja järjestetään yhteistyössä European Language Gridin (ELG) kanssa. ELG:n työpaja järjestetään iltapäivällä klo 14 alkaen, ks. ELG-työpajan verkkosivu. Tervetuloa mukaan molempiin tapahtumiin!

Ilmoittautuminen

ELRC-työpaja on ilmainen tapahtuma, mutta siihen on ilmoittauduttava ennakkoon. Voit ilmoittautua samalla lomakkeella sekä aamupäivän ELRC-työpajaan että iltapäivän ELG-työpajaan.

Ilmoittaudu ELRC:n sivujen kautta 10.12.2020 mennessä. Tervetuloa!

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

Aamupäivän ELRC-työpaja on suomenkielinen ja puheenvuorot tulkataan ruotsiksi, englanniksi ja suomalaiselle viittomakielelle. Iltapäivän ELG-työpaja on englanninkielinen.

09:30 – 09:40

Tervetuloa (video, pdf)
Krister Lindén, Helsingin yliopisto / FIN-CLARIN

09:40 – 10:00

Kieliteknologian ja tekoälyn mahdollisuudet – nykytila ja tulevaisuus (englanniksi; video, pdf)
Jörg Tiedemann, Helsingin yliopisto

10:00 – 10:30

Suomen kielten kieliteknologiat – paneelikeskustelu (englanniksi; video, pdf)
Filip Ginter, Turun yliopisto (Moderator)
Sebastian Andersson, Lingsoft
Jörg Tiedemann, Helsingin yliopisto
Sampo Pyysalo, Turun yliopisto
Pasi Tapanainen, Etuma
Kaarina Hyvönen, Kielikone

10:30 – 10:45

Kahvitauko

10:45 – 11:15 

CEF AT -palvelun esittely ja demo (englanniksi; video, pdf)
Vilmantas Liubinas, 
Euroopan komissio

11:15 – 11:45

Kieliteknologiat julkisissa palveluissa – paneelikeskustelu (video, pdf)
Jouko Salonen, Maahanmuuttovirasto (vetäjä)
Osma Suominen, Kansalliskirjasto
Ville Viitasaari, Kela
Kaisamari Kuhmonen, Valtioneuvoston kanslia

11:45 – 12:15

Kielidatan luominen, hallinta ja jakaminen: olemassa olevia käytänteitä ja haasteita – paneelikeskustelu (video)
Aleksi Rossi, YLE (vetäjä)
Krister Lindén, Helsingin yliopisto / FIN-CLARIN
Mikko Kurimo, Aalto-yliopisto
Tommi Kurki, Turun yliopisto

12:15 – 12:30

The EU Council Presidency Translator – Suomen puheenjohtajuuden menestystarina ja sen jatko (video, pdf)
Pekka Myllylä, Managing Director at Tilde Eesti OÜ

12:30 – 12:40

Yhteenveto (video, pdf)
Krister Lindén, Helsingin yliopisto / FIN-CLARIN

12:40 – 14:00

Tauko

14:00 – 16:30

European Language Grid (ELG): Esittely ja yleiskatsaus.
Neljäs alueellinen European Language Grid (ELG) -työpaja Suomessa

ELG-työpaja järjestetään yhdessä European Language Gridin (ELG) kanssa. Huomaa, että ELG-työpaja pidetään vain englanniksi. Tervetuloa päivän molempiin tapahtumiin!
Katso ELG-työpajan lisätiedot ja tarkka ohjelma

Ilmoittaudu ELRC:n sivujen kautta 10.12.2020 mennessä. Tervetuloa!

Lisätietoja järjestäjiltä:

Mietta Lennes ja Tommi Jauhiainen
Helsingin yliopisto / FIN-CLARIN
fin-clarin [ATT] helsinki.fi

Viimeksi päivitetty: 8.12.2020

In English

Konferenssin verkkosivut on siirretty osoitteeseen:

http://www.oulu.fi/suomenkieli/node/55261

Päivitäthän kirjanmerkkisi!

Research Data and Humanities – RDHum 2019

Oulun yliopisto, 14.-16.8.2019

 

Humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä käytetään yhä enemmän digitaalisia aineistoja ja teknologiaa. Digitaalisten ihmistieteiden tutkijat kokoavat, hallinnoivat ja jakavat keskenään yhä kasvavia aineistoja. He tarvitsevat tutkimuksessaan myös monenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Research Data and Humanities (RDHum) -konferenssin tarkoituksena on kerätä tutkijat yhteen näiden teemojen äärelle. Tutkijoiden lisäksi tapahtuma on suunnattu opettajille, perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

RDHum-konferenssin järjestävät yhdessä Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä FIN-CLARIN ja Kielipankki. Tapahtuma on ensimmäinen konferenssisarjassa, joka kokoontuu joka toinen vuosi jossakin FIN-CLARIN-konsortioon kuuluvassa yliopistossa. Ensimmäisen tilaisuuden tapahtumapaikaksi on valittu Oulu, jossa 50 vuotta sitten koottiin siihen aikaan erittäin laaja kielitieteellinen sähköinen tutkimusaineisto, Oulun korpus. Konferenssin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Konferenssiin voi osallistua seuraavilla tavoilla:

 1. Abstrakti sekä esitelmä (joko 10 min + 5 min keskustelulle tai 20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa. Mikäli tekijä haluaa pitää lyhyen esitelmän, abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät (sekä alustavat tulokset). Lyhyt esitelmä tai posteri sopii esimerkiksi uuden, vasta kehitteillä olevan menetelmän tai muun alkuvaiheessa olevan tutkimuksen esittelyyn. Kannustamme myös opiskelijoita mukaan. Pitkän esitelmän abstraktiin tulee sisältyä tutkimustavoite, aineisto, menetelmät ja tulokset.
 2. Abstrakti ja lyhyt artikkeli sekä lyhyt esitelmä (10 min + 5 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä lyhyt artikkeli (4–8 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä alustavat tulokset. Hyväksytyt lyhyet artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama.
 3. Abstrakti ja pitkä artikkeli sekä esitelmä (20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä pitkä artikkeli (8–12 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä tulokset. Hyväksytyt pitkät artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama.
 4. Työpaja- ja tutoriaaliehdotus.
  Konferenssiesitelmien lisäksi tapahtumassa on mahdollista järjestää työpajoja ja tutoriaaleja. Työpajoihin kokoonnutaan käsittelemään jotain tiettyä konferenssiin sopivaa teemaa, tutoriaaleissa voidaan puolestaan käsitellä aineistoa, ohjelmia ja esitellä metodologisia ratkaisuja. Työpajat ja tutoriaalit voi suunnata erityisesti jollekin kohderyhmälle, esimerkiksi jatko- ja tutkinto-opiskelijoille. Työpajan tai tutoriaalin vetäjä lähettää abstraktin (500 sanaa), jossa esitellään tilaisuuden aihe ja tavoite ja tavoiteltu yleisö 31.12.2018 mennessä. Hyväksymisen jälkeen työpajat ja tutoriaalit ilmoitetaan konferenssin verkkosivuilla. Työpajoihin lähetettävästä aineistosta annetaan sen jälkeen tarkemmat ohjeet.

Tärkeät päivät

 • Työpaja-/tutoriaaliehdotusten lähettäminen: 1.12.-31.12.2018
 • Työpaja-/tutoriaaliehdotusten hyväksyminen: 15.1.2019
 • Abstraktien ja mahdollisten artikkelien lähettäminen: 16.1-28.2.2019
 • Abstraktien ja artikkelien hyväksyminen: huhtikuu 2019
 • Julkaisuvalmiiden tekstien lähettäminen viimeistään: 9.6.2019
 • Konferenssi: 14.-16.8.2019

Pääpuhujat

 • Anna Cermakova, Marie Sklodowska-Curie Fellow
  Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham
 • Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö
  Tietoarkisto
 • Veronika Laippala, apulaisprofessori
  Turun yliopisto

Tiedustelut sähköpostitse osoitteella: RDHum2019 [ÄT] oulu.fi

Järjestelytoimikunta

 • Jarmo H. Jantunen, pj (Jyväskylän yliopisto)
 • Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
 • Maria Frick (Oulun yliopisto)
 • Niina Kunnas (Oulun yliopisto)
 • Mietta Lennes (FIN-CLARIN)
 • Santeri Palviainen (Oulun yliopisto)
 • Valtteri Skantsi (Oulun yliopisto)
 • Katja Västi (Oulun yliopisto)
 • Hanna Westerlund (FIN-CLARIN)

Tieteellinen toimikunta

 • Jarmo H. Jantunen, pj (Jyväskylän yliopisto)
 • Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
 • Ulla-Maija Forsberg (Kotimaisten kielten keskus Kotus)
 • Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto)
 • Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
 • Dimitrios Kokkinakis (University of Gothenburg)
 • Merja Koskela (Vaasan yliopisto)
 • Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto)
 • Tommi Kurki (Turun yliopisto)
 • Krister Lindén (Helsingin yliopisto)
 • Pekka Manninen (CSC – IT Center for Science)
 • Mikhail Mikhailov (Tampereen yliopisto)
 • Eetu Mäkelä (Helsingin yliopisto)
 • Costanza Navarretta (University of Copenhagen)
 • Minna Ruckenstein (Helsingin yliopisto)
 • Inguna Skadiņa (University of Latvia)
 • Koenraad de Smedt (University of Bergen)
 • Mikko Tolonen (Helsingin yliopisto)
 • Jurgita Vaičenonienė (Vytautas Magnus University)
 • Kadri Vider (University of Tartu)
 • Stefan Werner (University of Eastern Finland)

In English

Suomen toinen European Language Resource Coordination (ELRC) -työpaja

24.10.2018, klo 10-16.30 (ilmoittautuminen klo 9-10)

Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki, kokoustila Tallinn

Tervetuloa! Ilmoittaudu etukäteen mukaan ELRC-sivuston kautta.

Alustava ohjelma

*yhteistyössä  Suomen kieliklusteri Kitesin kanssa http://www.kites.fi

09:00 – 10:00   Ilmoittautuminen ja kahvi

10:00 – 10:10   Tervetulotoivotus ja alkusanat
Krister Lindén, ELRC, tekninen kansallinen yhteyshenkilö, FIN-CLARIN, Helsingin yliopisto
Taru Virtanen, ELRC, julkisten palvelujen kansallinen yhteyshenkilö, Valtioneuvoston kanslia
Mikael Reiman, Euroopan komission Suomen-edustusto

Osa 1. Monikielistä Eurooppaa yhdistämässä: paikallistason tarpeet ja eurooppalainen konteksti

10:10 – 10:25
The European Language Resource Coordination (ELRC)
Aivars Bērziņš, Eurooppalaisten kielivarojen koordinaatio, Tilde

10:25 – 11:30 Monikielinen Suomi

Monikielisyyden haasteita
Christoffer Forssell, YLE
Carola Grönholm, Kela

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset
Taru Virtanen, Valtioneuvoston kanslia

Käännöspalvelut yhteishankintana – Hanselin/valtionhallinnon esimerkki
Anni Airaksinen, Hansel

11:30 – 12:00   Paneelikeskustelu: Konekäännöksen mahdollisuudet nykyisissä ja tulevissa haasteissa
Moderaattori Mikael Reiman, Euroopan komission Suomen-edustusto
Panelisteina Christoffer Forssell/YLE, Simo Kankkunen/Valtioneuvoston kanslia ja Jörg Tiedemann/Helsingin yliopisto

12:00 – 13:00   Lounas

Osa 2. Työkaluja ja aineistoja: tilannekatsauksia ja yhteistyötä

13:00 – 13:30
eTranslation työkaluna Euroopan komission käännöstoimessa – käytännön kokemuksia *
Erkka Vuorinen, Euroopan komission käännöstoimen pääosasto (DGT)

13:30 – 14:00
eTranslation Termbank *
Simon Dahlberg, Språkrådet, Sverige

14:00 – 14:30
Governments, NGOs, MT and accessibility *
Mary Nurminen, Tampereen yliopisto ja Maarit Koponen, Turun yliopisto

14:30 – 15:00   Kahvi

15:00 – 15:30
Aineistojen jakamisen myyteistä ja haasteista *
Jarkko Reittu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

15:30 – 16:00
Identifying and managing your data and how ELRC can assist and help *
Aivars Bērziņš, Eurooppalaisten kielivarojen koordinaatio, Tilde

16:00 – 16:30   Kysymyksiä, vastauksia, keskustelua ja yhteenvetoa

 

Työpaja on jatkoa 19.2.2016 järjestetylle Suomen ensimmäiselle ELRC-työpajalle.
Sivu päivitetty 23.10.2018

 

Conference: Research Data and Humanities 2019

The very first RDHum conference.

Hae Kielipankki-portaalista:
Therese Lindström Tiedemann
Månadens forskare: Therese Lindström Tiedemann

 

Tulevat tapahtumat

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot