FIN-CLARIN

Suomeksi

The FIN-CLARIN consortium is the Finnish part of the European CLARIN collaboration building a research infrastructure for language-related resources in Humanities and Social Sciences. The goal of FIN-CLARIN is to provide access for all researchers in Finland to CLARIN compatible language resources. Likewise, the researchers in other countries will have access to the resources in Finland.

Our goals

Mission

Pave the way for researchers of language material in humanities, computer science and social sciences by providing access to language tools and resources.

Vision

At their work stations

  • language researchers should be able to search for relevant linguistic structures,
  • social scientists and historians should be able to find documents using content-search, and
  • computer scientists should be able to mine text and data

in manuscript and newspaper collections, in internet and parliamentary discussions, in radio and TV broadcasts.

Organization

In order for the language resources to be found in scientific resource inventories, all resources must be equipped with compatible metadata descriptions. Their access policies must be stated clearly in a common format, and it should be easy to apply for and to grant permissions to use them. The resources must also be provided in a well-known or standardized format. In Finland, the related services will be located at the Language Bank of Finland. FIN-CLARIN is currently developing the assortment of materials available in the Language Bank as well as the instructions and support for using these resources.

CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) is part of the ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) roadmap. FIN-CLARIN is part of the Finnish national roadmap.

Finland is a full member of the European research infrastructure consortium CLARIN ERIC, whose task it is to ensure that the language processing services are coordinated and compatible in its member countries. Meanwhile, FIN-CLARIN has continued implementing the recommendations produced by CLARIN.

The Steering Group of the FIN-CLARIN consortium

The Steering Group of the FIN-CLARIN consortium makes decisions concerning the general directions of the activities of the consortium. Each one of the member organizations is represented by one member and one substitute member in the Steering Group. The chairperson of the Steering Group is Research Director Krister Lindén.

Official documents of the FIN-CLARIN consortium (mostly in Finnish)

Members of the Steering Group

 

HY
University of Helsinki
Krister Lindén, chairperson
Aalto
Aalto University
Mikko Kurimo, official representative
Paavo Alku, substitute member
CSC
CSC – IT Center for Science
Pekka Lehtovuori, official representative
Katri Tegel, substitute member
UEF
University of Eastern Finland
Mikko Laitinen, official representative
Jukka Mäkisalo, substitute member
JyU
University of Jyväskylä
Ari Huhta, official representative
Jarmo Jantunen, substitute member
Kotus
Institute for the Languages of Finland
Ulriikka Puura, official representative
N.N., substitute member
U Oulu
University of Oulu
Mirka Rauniomaa, official representative
Sisko Brunni, substitute member
U Tampere
University of Tampere
Mikhail Mikhailov, official representative
Paavo Arvola, substitute member
U Turku
University of Turku
Veronika Laippala, official representative
Nobufumi Inaba, substitute member
U Vaasa
University of Vaasa
Merja Koskela, official representative

FIN-CLARIN partners

FCAI
Finnish Center for Artificial Intelligence
Terhi Kajaste

FIN-CLARIN

In English

FIN-CLARIN on suomalaisten yliopistojen, CSC:n ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio, joka auttaa ihmistieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoava Kielipankki on FIN-CLARINin palvelukokonaisuus. Helsingin yliopisto vastaa aineistojen hankinnasta, työkalujen kehityksestä sekä koulutustoiminnasta. CSC vastaa teknisestä ylläpidosta.

Kuva FIN-CLARINin työntekijöistä Helsingin yliopistossa

Tavoitteemme

Missio

Autamme humanististen tieteiden tutkijoita poistamalla turhat tutkimuksen hidasteet. Saatamme aineistot sähköiseen muotoon, mahdollistamme sisältöhaun sekä järjestämme aineistojen pitkäaikaissäilytyksen, uudelleenkäytön ja käyttöoikeuksien hallinnan.

Visio

Tarjoamme tutkijoille mahdollisuuden hakea esimerkkejä puhe-, video- ja tekstiaineistoista erilaisten kielellisten rakenteiden perusteella. Virkkeitä laajempia kokonaisuuksia tutkiville tarjoamme dokumenttihaun sisällön perusteella.

Strategia

Tuomme sähköisiä aineistoja tutkijoiden saataville välittämällä muistiorganisaatioiden aineistoja, joihin liitetään edistynyt sisältöhaku, sekä säilyttämällä ja välittämällä tutkimusprojektien lähdeaineistoja. Lisäksi luomme tai sovitamme työkaluja aineistojen jalostamiseen (esim. OCR, automaattiset jäsentimet, puheentunnistus, annotointi) ja sisältöhakujen edistämiseen (esim. luokittelu ja tiedonlouhinta).

FIN-CLARIN-organisaatio

FIN-CLARIN-konsortio on osa eurooppalaista CLARIN ERIC -yhteisöä, joka pyrkii luomaan digitaalisille ihmistieteille ja sosialitieteille yhteistä tutkimusinfrastruktuuria. FIN-CLARINin tavoitteena on varmistaa, että kaikki Suomen tutkijat pääsevät mahdollisimman helposti käyttämään mitä tahansa eurooppalaisia CLARIN-yhteensopivia kieliaineistoja, ja että ulkomaisille tutkijoille tarjotaan vastaavat mahdollisuudet suomalaisiin aineistoihin.

Kielipankki on FIN-CLARINin palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kieliaineistojen tallennus-, lupa- ja hakupalveluita Suomessa. FIN-CLARIN ottaa vastaan tutkijoiden tuottamat uudet aineistot ja kehittää niihin liittyviä käyttöohjeita ja tukipalveluja.

FIN-CLARIN-konsortion jäseninä on suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja sekä Kotimaisten kielten keskus (Kotus) ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Suomalaiset tutkijat liittyvät CLARIN-infrastruktuuriin FIN-CLARINin kautta. CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) on osa eurooppalaista ESFRI-tiekarttaa (European Strategy Forum on Research Infrastructures). FIN-CLARIN kuuluu vuodesta 2009 lähtien suomalaisten tutkimusinfrastruktuurien kansalliseen tiekarttaan. FIN-CLARIN on mukana toteuttamassa CLARINin standardeja.

FIN-CLARIN-konsortion johtoryhmä

FIN-CLARIN-konsortion johtoryhmä päättää konsortion toiminnan suuntaviivoista. Johtoryhmänä toimii jäsenorganisaatioiden edustajista koottu ryhmä. Kukin jäsenorganisaatio on asettanut johtoryhmään varsinaisen edustajan ja tälle varaedustajan. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja Krister Lindén.

Johtoryhmän kokoukset ja asiakirjat

Johtoryhmän jäsenet

 

HY
Helsingin yliopisto
Krister Lindén, puheenjohtaja
Aalto
Aalto-yliopisto
Mikko Kurimo, virallinen edustaja
Paavo Alku, varajäsen
CSC
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Pekka Lehtovuori, virallinen edustaja
Katri Tegel, varajäsen
UEF
Itä-Suomen yliopisto
Mikko Laitinen, virallinen edustaja
Jukka Mäkisalo, varajäsen
JYU
Jyväskylän yliopisto
Ari Huhta, virallinen edustaja
Jarmo Jantunen, varajäsen
Kotus
Kotimaisten kielten keskus
Ulriikka Puura, virallinen edustaja
N.N., varajäsen
OY
Oulun yliopisto
Mirka Rauniomaa, virallinen edustaja
Sisko Brunni, varajäsen
UTa
Tampereen yliopisto
Mikhail Mikhailov, virallinen edustaja
Paavo Arvola, varajäsen
UTu
Turun yliopisto
Veronika Laippala, virallinen edustaja
Nobufumi Inaba, varajäsen
VY
Vaasan yliopisto
Merja Koskela, virallinen edustaja

FIN-CLARINin yhteistyökumppanit

FCAI
Finnish Center for Artificial Intelligence
Terhi Kajaste