Ääni- ja videotiedostojen muuntaminen (esim. LAT-alustaa varten)

LAT-alustalle voi siirtää mediatiedostoja vain tietyissä Lamus-palvelun hyväksymissä formaateissa.

Äänitiedostot

 • Mikäli annotoituja äänitiedostoja halutaan selailla ja kuunnella LAT-alustan Annex-työkalulla, on äänitiedostoista tuotettava m4a-muotoiset, pakatut versiot, jotka streamataan verkon yli käyttäjälle. M4A on MPEG-4-mediatiedosto, joka sisältää pelkän ääniraidan. Annex hyväksyy vain määrätyn m4a-muodon, joten asetuksia on noudatettava tarkasti!
 • Äänitiedostoista voidaan siirtää LATiin myös alkuperäiset tai ainakin pakattuja m4a-tiedostoja parempilaatuiset, WAV-muotoiset versiot, joita voidaan käyttää esimerkiksi puheen akustiseen tutkimukseen ja annotaatioiden jatkamiseen mm. Praat– tai ELAN-ohjelmilla.

Lamus- ja Annex-työkalujen kanssa yhteensopivat m4a-tiedostot voidaan tuottaa seuraavilla kahdella tavalla. Huomaa, että tiedostopäätteen on oltava .m4a.

 1. Omalle koneelle asennetulla QuickTime Pro -ohjelman (huom. maksullinen lisenssi) Export../Vie…-komennolla
 2. CSC:n laskentaympäristössä sijaitsevalla ffmpeg-ohjelmalla:
  • Siirrä muunnettavat wav-muotoiset äänitiedostot laskentaympäristöön.
   • Kannattaa käyttää mahdollisimman hyvälaatuisia, korkealla taajuudella näytteistettyjä tiedostoja, jotta myös häviöllisesti pakatusta m4a-versiosta tulisi mahdollisimman hyvä. (Huomaathan, että esim. mp3-tiedoston muuntaminen pakkaamattomaan wav-muotoon ei enää teknisesti paranna tai ”palauta” äänen laatua, sillä ääni on jo kertaalleen häviöllisesti pakattu.)
   • Mikäli laskentaympäristössä olevassa kotihakemistossasi ei ole tarpeeksi levytilaa, voit käyttää esimerkiksi $WRKDIR-hakemistoa. Siellä tilaa on paljon, mutta tiedostoja ei ole tarkoitus säilyttää pitkiä aikoja (hakemisto ei ole varmuuskopioitu).
  • Kirjaudu laskentaympäristöön pääteyhteyttä käyttäen (ts. komentorivipohjaisella yhteydellä).
   • Jos muunnettavana on yksittäinen tiedosto/tiedostoja:
    • Siirry cd-komennolla hakemistoon, jossa muunnettava wav-muotoinen äänitiedosto sijaitsee tai varmista, että tiedät tarkan hakemistopolun tiedostoon.
    • Muunna tiedosto seuraavalla komennolla:
     ffmpeg -i tiedostonnimi.wav -c:a libfdk_aac -vbr 1 tiedostonnimi.m4a
   • Jos muunnettavana on suuri määrä tiedostoja:
    • Siirrä kaikki muunnettavat äänitiedostot yhteen hakemistoon laskentaympäristössä etenkin jos niitä on paljon.
     • Voit kopioida esim. kaikki nykyisen sijaintipaikkasi alihakemistoissa olevat .wav-päätteiset tiedostot haluamaasi kohdehakemistoon seuraavilla kahdella komennolla:
      shopt -s globstar
      cp -u **/*.wav kohdehakemiston_nimi/
    • Siirry sitten hakemistoon, joka sisältää wav-äänitiedostot:
     cd kohdehakemiston_nimi
    • Suorita seuraavat komennot (nämä rivit käyvät läpi ko. hakemiston kaikki .wav-päätteiset tiedostot ja tuottavat jokaisesta .m4a-version):
     for f in *.wav; do
       ffmpeg -i ./"$f" -c:a libfdk_aac -vbr 1 ./"${f%.wav}.m4a"
     done
     
   • Jos tiedostoja on kohtuullinen määrä, siirrä valmiit .m4a-tiedostot omalle paikalliselle koneellesi tiedostonsiirto-ohjelmalla ja sitten Lamuksen avulla LAT-alustalle (ks. Lamus-ohjeet).
   • Jos valmiita äänitiedostoja on paljon ja niiden siirtäminen paikallisen koneen kautta Lamus-palvelun työtilaan kestäisi kohtuuttoman kauan, voit pyytää apua CSC:n LAT-ylläpitäjältä, joka pystyy siirtämään tiedostoja Lamus-työtilaasi suoraan laskentaympäristössä olevasta hakemistosta. Lähetä meiliä osoitteeseen kielipankki (AT) csc.fi.

Videotiedostot

Videotiedostoista voidaan siirtää LATiin MP4-muotoiset versiot. Formaatin kanssa on kuitenkin oltava tarkkana, sillä LAT hyväksyy vain tietyn MP4-muodon, jota ei välttämättä pysty tuottamaan kaikilla editointiohjelmilla. (Huomaa, että näin tuotettu muoto ei välttämättä ole tutkimustyön kannalta läheskään paras, joten kannattaa pitää omassa käytössä parempilaatuiset versiot jossakin yleisesti tuetussa muodossa.)

 • Siirrä muunnettavat tiedostot laskentaympäristöön.
  • Mikäli kotihakemistossasi ei ole tarpeeksi levytilaa, voit käyttää esimerkiksi $WRKDIR-hakemistoa, jossa tilaa on paljon, mutta tiedostoja ei ole tarkoitus säilyttää pitkiä aikoja (hakemisto ei ole varmuuskopioitu).
 • Kirjaudu laskentaympäristöön pääteyhteyttä käyttäen (ts. komentorivipohjaisella yhteydellä).
 • Muunna vanhastaan mp4-muodossa oleva videotiedosto Annexin käyttämään muotoon esimerkiksi seuraavalla komennolla (huom. tekee hyvin pienikokoisen videon):
  ffmpeg -i tiedostonnimi.mp4 -c:v libx264 -s 352x288 -pix_fmt yuv420p -movflags +faststart -c:a libfdk_aac -vbr 1 muunnettutiedosto.mp4
 • Jos tiedät, että videotiedosto on jokseenkin tavanomaisessa mp4-muodossa, mutta Lamus ei hyväksy sitä, on mahdollista, että tiedosto ei tue striimausta verkon yli (mp4-tiedosto voi olla esim. Applen käyttämän ftypM4V-tyypin mukainen, kun Lamus vaatii ISO-standardin mukaista ftypmp42-tyyppiä). Voit käyttää seuraavaa komentorimpsua, joka ei muuta videon resoluutiota tai muita sisällöllisiä/laadullisia ominaisuuksia, vaan ainoastaan paketoi videon uudelleen striimattavaan kääreeseen:
  ffmpeg -i tiedostonnimi.mp4 -c:v copy -movflags +faststart -c:a copy muunnettutiedosto.mp4
 • Jos tiedostoja on kohtuullinen määrä, siirrä valmiit .mp4-tiedostot omalle paikalliselle koneellesi tiedostonsiirto-ohjelmalla ja sitten Lamuksen avulla LAT-alustalle (ks. Lamus-ohjeet).
 • Mikäli valmiita videotiedostoja on paljon ja niiden siirtäminen verkon yli kestäisi kohtuuttoman kauan, kannattaa pyytää apua CSC:n LAT-ylläpitäjältä, joka pystyy siirtämään tiedostot Lamus-työtilaasi suoraan laskentaympäristössä olevasta hakemistosta (ns. ”ohituskaista”). Lähetä meiliä osoitteeseen kielipankki (AT) csc.fi.
Hae Kielipankki-portaalista:
Heidi Niva
Kuukauden tutkija: Heidi Niva

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot