Privacy notices from users of the Language Bank of Finland – Kielipankin käyttäjien tietosuojailmoituksia

Suomen lippu Tälle sivulle kootaan linkkejä Kielipankin käyttäjien julkaisemiin tietosuojailmoituksiin, joissa kerrotaan Kielipankin kautta saatujen, henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelytarkoituksista.

Kielipankki ja Helsingin yliopisto eivät vastaa käyttäjien tuottaman dokumentaation sisällöstä, oikeellisuudesta, lainmukaisuudesta tai ajantasaisuudesta.

Ohjeet: Kielipankista saadun, henkilötietoja sisältävän aineiston käsittelyä koskevan tietosuojailmoituksen toimittaminen

Yhdistyneiden kuningaskuntien lippu This page provides a collection of links to privacy notices published by users of the Language Bank of Finland regarding the purposes of using resources containing personal data available via the Language Bank.

Kielipankki – The Language Bank of Finland and the University of Helsinki are not responsible for the content, accuracy, legality or timeliness of the documentation produced by the users.

Instructions: How to submit the Privacy Notice regarding your use of personal data obtained via the Language Bank

idAineisto(t) - Resource(s)Aineiston pysyvä tunniste – Persistent Identifier of the resourceHankkeen otsikko ja linkki tietosuojailmoitukseenProject title and link to Privacy NoticeHenkilötietojen käsittelyn alkamispäivä - Start date of processing personal dataHenkilötietojen käsittelyn (arvioitu) päättymispäivä - End date of processing personal data (estimate)Rekisterinpitäjä / Controller
1Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Suomenkielisen puheen prosodisen vaihtelun mittaritMeasures of prosodic variability in Finnish speech2022-12-142027-12-31Helsingin yliopisto
2Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Epenteettisen vokaalin keston ja äänenkorkeuden vaihtelu suomen kielessäDuration and Pitch activity in the inserted vowel of Finnish dialects2022-12-272023-10-09Helsingin yliopisto
3Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Suomenkielisen puheteknologian kehitys sekä puhutun suomenkielen tutkimusDevelopment of Finnish speech technology and research of spoken Finnish2023-01-032026-08-31Tampereen korkeakoulusäätiö sr
4Lahjoita puhetta -aineisto: Näyteurn:nbn:fi:lb-2022060126TurvAIsa-projektissa pyritään selvittämään mahdollisuuksia tunnistaa tunteita suomenkielisestä puheesta tekoälyllä.The TurvAIsa project aims to find possibilities for using Artificial Intelligence for recognizing emotions in Finnish speech.2023-05-302028-05-12Loihde Trust Oy
5Murteenseuruukorpusurn:nbn:fi:lb-2020112931Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa (KIVELI) -> tietosuojaselosteLinguistic variation, social class and experiences of inequality in Eastern Finland2022-03-1810 vuoden välein toistettava seurantatutkimus (follow-up study, continued in 10-year intervals)Itä-Suomen yliopisto
6Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Lingsoft käyttää Lahjoita puhetta -aineistoa LAREINA-hankkeeseen sisältyvien tehtäviensä suorittamiseen, joita ovat puhetta ymmärtävien ratkaisujen (esimerkiksi puheentunnistus ja automaattinen tekstitys) tutkimus- ja kehitystyöt sekä testaus myös aidoissa käyttötapauksissa ja tuotantoympäristöissä.Lingsoft uses Lahjoita puhetta data for performing different tasks in the LAREINA project, including researching and developing speech understanding solutions (such as speech recognition and automatic subtitling) and testing also in real use cases and production environments.2023-10-16 2025-12-31Lingsoft Language Services Oy

 


Kielipankista saadun, henkilötietoja sisältävän aineiston käsittelyä koskevan tietosuojailmoituksen toimittaminen

 • Kun käsittelet Kielipankin kautta saatua aineistoa, joka sisältää henkilötietoja (aineiston lisenssissä on merkintä +PRIV), sinun on tehtävä henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojailmoitus ja toimitettava sen julkinen linkki Kielipankin julkaistavaksi.
  • Jos aineistoon haetaan pääsyä Kielipankin oikeudet -palvelun kautta, julkisesti saatavilla olevan tietosuojailmoituksen otsikko ja linkki on toimitettava käyttöoikeushakemuksen yhteydessä.
  • Jos aineisto on käyttäjän saatavilla ilman erillistä hakemusta, julkisesti saatavilla olevan tietosuojailmoituksen otsikko ja linkki toimitetaan lomakkeella.
 • Noudata aina ensisijaisesti oman organisaatiosi antamia ohjeita.
 • Kielipankki ja Helsingin yliopisto eivät vastaa käyttäjien tuottaman dokumentaation sisällöstä, oikeellisuudesta, lainmukaisuudesta tai ajantasaisuudesta.
 • Tietosuojailmoitus ei ole aineistokohtainen, vaan se liittyy tiettyyn henkilötietojen käsittelytarkoitukseen. Esimerkiksi tutkimushankkeessa voi olla tarpeen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat peräisin useista Kielipankin kautta saaduista aineistoista. Jos rekisterinpitäjä ja käsittelyn tarkoitus ovat samat, jokaisesta aineistosta ei välttämättä tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Ohjeita akateemista tutkimuskäyttöä koskevan tietosuojailmoituksen tekemiseen

Ohjeita yrityksille ja muille ei-akateemisille organisaatioille, jotka käsittelevät Lahjoita puhetta -aineistoja

 

How to submit the Privacy Notice regarding your use of personal data obtained via the Language Bank

 • When you process a resource that contains personal data (the license of the resource includes the +PRIV tag) obtained via the Language Bank, you are required to create a Privacy Notice regarding your purpose of processing and to submit the openly available link of your notice to be published by the Language Bank.
  • In case the resource is available for restricted use and you need to apply for access via the Language Bank Rights service, you must provide the title and link to the public Privacy Notice at the time of submitting the application.
  • In case the resource is available to you without an individual application, submit the title and link to the publicly available Privacy Notice via the e-form.
 • Always follow primarily the instructions given by your home organization.
 • Kielipankki – The Language Bank of Finland and the University of Helsinki are not responsible for the content, accuracy, legality or timeliness of the documentation produced by the users.
 • The Privacy Notice is not resource-specific but it refers to a particular purpose of processing the personal data. For instance, in a given research project, it may be necessary to process personal data from several different resources that are available via the Language Bank. As long as the Controller and the purpose of processing are identical, one Privacy Notice may be sufficient.

Instructions for creating a privacy notice regarding academic research purposes

Instructions for companies and other non-academic organizations processing the Donate Speech datasets

 

Last updated – Viimeksi päivitetty: 2023-06-22


Persistent Identifier of this page: urn:nbn:fi:lb-2023042621