Privacy notices from users of the Language Bank of Finland – Kielipankin käyttäjien tietosuojailmoituksia

Suomen lippu Tälle sivulle kootaan linkkejä Kielipankin käyttäjien julkaisemiin tietosuojailmoituksiin, joissa kerrotaan Kielipankin kautta saatujen, henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelytarkoituksista.

Kielipankki ja Helsingin yliopisto eivät vastaa käyttäjien tuottaman dokumentaation sisällöstä, oikeellisuudesta, lainmukaisuudesta tai ajantasaisuudesta.

Ohjeet: Kielipankista saadun, henkilötietoja sisältävän aineiston käsittelyä koskevan tietosuojailmoituksen toimittaminen

Yhdistyneiden kuningaskuntien lippu This page provides a collection of links to privacy notices published by users of the Language Bank of Finland regarding the purposes of using resources containing personal data available via the Language Bank.

Kielipankki – The Language Bank of Finland and the University of Helsinki are not responsible for the content, accuracy, legality or timeliness of the documentation produced by the users.

Instructions: How to submit the Privacy Notice regarding your use of personal data obtained via the Language Bank

idAineisto(t) - Resource(s)Aineiston pysyvä tunniste – Persistent Identifier of the resourceHankkeen otsikko ja linkki tietosuojailmoitukseenProject title and link to Privacy NoticeHenkilötietojen käsittelyn alkamispäivä - Start date of processing personal dataHenkilötietojen käsittelyn (arvioitu) päättymispäivä - End date of processing personal data (estimate)Rekisterinpitäjä / Controller
5Murteenseuruukorpusurn:nbn:fi:lb-2020112931Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa (KIVELI) -> tietosuojaselosteLinguistic variation, social class and experiences of inequality in Eastern Finland2022-03-1810 vuoden välein toistettava seurantatutkimus (follow-up study, continued in 10-year intervals)Itä-Suomen yliopisto
1Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Suomenkielisen puheen prosodisen vaihtelun mittaritMeasures of prosodic variability in Finnish speech2022-12-142027-12-31Helsingin yliopisto
2Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Epenteettisen vokaalin keston ja äänenkorkeuden vaihtelu suomen kielessäDuration and Pitch activity in the inserted vowel of Finnish dialects2022-12-272023-10-09Helsingin yliopisto
3Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Suomenkielisen puheteknologian kehitys sekä puhutun suomenkielen tutkimusDevelopment of Finnish speech technology and research of spoken Finnish2023-01-032026-08-31Tampereen korkeakoulusäätiö sr
4Lahjoita puhetta -aineisto: Näyteurn:nbn:fi:lb-2022060126TurvAIsa-projektissa pyritään selvittämään mahdollisuuksia tunnistaa tunteita suomenkielisestä puheesta tekoälyllä.The TurvAIsa project aims to find possibilities for using Artificial Intelligence for recognizing emotions in Finnish speech.2023-05-302028-05-12Loihde Trust Oy
6Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Lingsoft käyttää Lahjoita puhetta -aineistoa LAREINA-hankkeeseen sisältyvien tehtäviensä suorittamiseen, joita ovat puhetta ymmärtävien ratkaisujen (esimerkiksi puheentunnistus ja automaattinen tekstitys) tutkimus- ja kehitystyöt sekä testaus myös aidoissa käyttötapauksissa ja tuotantoympäristöissä.Lingsoft uses Lahjoita puhetta data for performing different tasks in the LAREINA project, including researching and developing speech understanding solutions (such as speech recognition and automatic subtitling) and testing also in real use cases and production environments.2023-10-16 2025-12-31Lingsoft Language Services Oy
8Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus (1970, 1990, 2010)http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073041Tutkimus affektin ilmaisemisesta ja havaitsemisesta suomen puhekielessä ihmisen ja koneen näkökulmasta (pdf)2023-10-162027-08-31Tampereen korkeakoulusäätiö sr
7Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI)urn:nbn:fi:lb-20140730163Kandidaatintutkielma subjektin käytöstä suomen kielen oppijoiden teksteissä2023-10-262024-05-01Laura Nieminen ja Turun yliopisto
8Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI); Edistyneiden suomenoppijoiden korpus (LAS2)urn:nbn:fi:lb-20140730163; urn:nbn:fi:lb-201407167Espanjankielisten suomenoppijoiden kieltä koskeva kandidaatintutkielma2023-11-02PäättynytHilpi-Maria Lyytikäinen ja Helsingin yliopisto
9Murteenseuruukorpusurn:nbn:fi:lb-2014073043Murteiden kieliopin ja haastatteluvuorovaikutuksen tutkimus2023-11-07seurantatutkimus; tarveharkinta noin 10 vuoden väleinItä-Suomen yliopisto
10Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI)urn:nbn:fi:lb-20140730163S2-aineopintojen tutkielma, aiheena Oppijansuomen kolligaatit verbiketjulauseiden objektien sijassa2023-11-15PäättynytOulun yliopisto
11Edistyneiden suomenoppijoiden korpus (LAS2)urn:nbn:fi:lb-201407167Finiittiset ja infiniittiset rakenteet edistyneiden suomenoppijoiden teksteissä (pro gradu)2023-11-16PäättynytNenna Lalu ja Turun yliopisto
12Murteenseuruukorpusurn:nbn:fi:lb-2014073043Tutkimushanke: Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa2023-11-22seurantatutkimus; tarveharkinta noin 10 vuoden väleinItä-Suomen yliopisto
13Edistyneiden suomenoppijoiden korpus (LAS2)urn:nbn:fi:lb-201407167Edistyneiden suomenoppijoiden kieliopin tutkimus2023-11-30Turun yliopisto
14Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Finnish Automatic Speech Recognition via fine-tuning modern End-to-End models2023-12-052024-07-01Helsingin yliopisto ja Petrus Peltola
15Murteenseuruukorpusurn:nbn:fi:lb-2014073043Savitaipaleen murteenseuruuseen liittyvä pro gradu -tutkielma2023-12-07Itä-Suomen yliopisto
16Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Suomalaisten numeroiden tunnistus2024-01-182029-01-18Aalto University (?)
17Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus (1970, 1990, 2010)http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073041Maisterintutkielma2024-02-01Alma Komulainen ja Helsingin yliopisto
18Lahjoita puhetta -aineistourn:nbn:fi:lb-2020090321Puhujakohtainen f0:n mallintaminen2024-02-122027-08-31Stefan Werner
19Edistyneiden suomenoppijoiden korpus (LAS2)urn:nbn:fi:lb-201407167Väitöskirjatutkimus2024-02-13Turun yliopisto
201994, 1999 ja 2004 äidinkielen ylioppilaskokeiden esseitä sisältävä korpusurn:nbn:fi:lb-2017030301Väitöskirjatutkimus2024-02-28Turun yliopisto
21DigiTala L2, DigiTalan YKI-aineistourn:nbn:fi:lb-2024021506, urn:nbn:fi:lb-2023012629Mispronunciation detection for spoken Finnish2024-05-31Aalto University (?)
22Koltansaamen dokumentaatiokorpus (2016), ladattava versiourn:nbn:fi:lb-2020112933Koltansaamen kvanttorit2024-06-03Helsingin yliopisto
23Suomenkielisen pimeän verkon kauppapaikka-aineistourn:nbn:fi:lb-2022062221Englannin kielen vaikutus Helsingin huumeslangiin (kandidaatintutkielma)Influence of English language to Helsinki drug slang. (Bachelor’s Thesis)2024-06-042025-06-30Jussi Kontola ja Jyväskylän yliopisto

 


Kielipankista saadun, henkilötietoja sisältävän aineiston käsittelyä koskevan tietosuojailmoituksen toimittaminen

 • Kun käsittelet Kielipankin kautta saatua aineistoa, joka sisältää henkilötietoja (aineiston lisenssissä on merkintä +PRIV), sinun on tehtävä henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojailmoitus ja toimitettava sen julkinen linkki Kielipankin julkaistavaksi.
  • Jos aineistoon haetaan pääsyä Kielipankin oikeudet -palvelun kautta, julkisesti saatavilla olevan tietosuojailmoituksen otsikko ja linkki on toimitettava käyttöoikeushakemuksen yhteydessä.
  • Jos aineisto on käyttäjän saatavilla ilman erillistä hakemusta, julkisesti saatavilla olevan tietosuojailmoituksen otsikko ja linkki toimitetaan lomakkeella.
 • Noudata aina ensisijaisesti oman organisaatiosi antamia ohjeita.
 • Kielipankki ja Helsingin yliopisto eivät vastaa käyttäjien tuottaman dokumentaation sisällöstä, oikeellisuudesta, lainmukaisuudesta tai ajantasaisuudesta.
 • Tietosuojailmoitus ei ole aineistokohtainen, vaan se liittyy tiettyyn henkilötietojen käsittelytarkoitukseen. Esimerkiksi tutkimushankkeessa voi olla tarpeen käsitellä henkilötietoja, jotka ovat peräisin useista Kielipankin kautta saaduista aineistoista. Jos rekisterinpitäjä ja käsittelyn tarkoitus ovat samat, jokaisesta aineistosta ei välttämättä tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Ohjeita akateemista tutkimuskäyttöä koskevan tietosuojailmoituksen tekemiseen

Ohjeita yrityksille ja muille ei-akateemisille organisaatioille, jotka käsittelevät Lahjoita puhetta -aineistoja

 

How to submit the Privacy Notice regarding your use of personal data obtained via the Language Bank

 • When you process a resource that contains personal data (the license of the resource includes the +PRIV tag) obtained via the Language Bank, you are required to create a Privacy Notice regarding your purpose of processing and to submit the openly available link of your notice to be published by the Language Bank.
  • In case the resource is available for restricted use and you need to apply for access via the Language Bank Rights service, you must provide the title and link to the public Privacy Notice at the time of submitting the application.
  • In case the resource is available to you without an individual application, submit the title and link to the publicly available Privacy Notice via the e-form.
 • Always follow primarily the instructions given by your home organization.
 • Kielipankki – The Language Bank of Finland and the University of Helsinki are not responsible for the content, accuracy, legality or timeliness of the documentation produced by the users.
 • The Privacy Notice is not resource-specific but it refers to a particular purpose of processing the personal data. For instance, in a given research project, it may be necessary to process personal data from several different resources that are available via the Language Bank. As long as the Controller and the purpose of processing are identical, one Privacy Notice may be sufficient.

Instructions for creating a privacy notice regarding academic research purposes

Instructions for companies and other non-academic organizations processing the Donate Speech datasets

 

Last updated – Viimeksi päivitetty: 2023-06-22


Persistent Identifier of this page: urn:nbn:fi:lb-2023042621