FIN-CLARIN

FIN-CLARIN on suomalaisten yliopistojen, CSC:n ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio, joka auttaa humanististen tieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoava Kielipankki on FIN-CLARINin palvelukokonaisuus. Helsingin yliopisto vastaa aineistojen hankinnasta, työkalujen kehityksestä sekä koulutustoiminnasta. CSC vastaa teknisestä ylläpidosta.

Missio

Autamme humanististen tieteiden tutkijoita poistamalla turhat tutkimuksen hidasteet. Saatamme aineistot sähköiseen muotoon, mahdollistamme sisältöhaun sekä järjestämme aineistojen pitkäaikaissäilytyksen, uudelleenkäytön ja käyttöoikeuksien hallinnan.

Visio

Tarjoamme tutkijoille mahdollisuuden hakea esimerkkejä puhe-, video- ja tekstiaineistoista erilaisten kielellisten rakenteiden perusteella. Virkkeitä laajempia kokonaisuuksia tutkiville tarjoamme dokumenttihaun sisällön perusteella.

Strategia

Tuomme sähköisiä aineistoja tutkijoiden saataville välittämällä muistiorganisaatioiden aineistoja, joihin liitetään edistynyt sisältöhaku, sekä säilyttämällä ja välittämällä tutkimusprojektien lähdeaineistoja. Lisäksi luomme tai sovitamme työkaluja aineistojen jalostamiseen (esim. OCR, automaattiset jäsentimet, puheentunnistus, annotointi) ja sisältöhakujen edistämiseen (esim. luokittelu ja tiedonlouhinta).

FIN-CLARIN-organisaatio

FIN-CLARIN-konsortio on osa eurooppalaista CLARIN ERIC -yhteisöä, joka pyrkii luomaan digitaalisille ihmistieteille ja sosialitieteille yhteistä tutkimusinfrastruktuuria. FIN-CLARINin tavoitteena on varmistaa, että kaikki Suomen tutkijat pääsevät mahdollisimman helposti käyttämään mitä tahansa eurooppalaisia CLARIN-yhteensopivia kieliaineistoja, ja että ulkomaisille tutkijoille tarjotaan vastaavat mahdollisuudet suomalaisiin aineistoihin.

Kielipankki on FIN-CLARINin palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kieliaineistojen tallennus-, lupa- ja hakupalveluita Suomessa. FIN-CLARIN ottaa vastaan tutkijoiden tuottamat uudet aineistot ja kehittää niihin liittyviä käyttöohjeita ja tukipalveluja.

FIN-CLARIN-konsortion jäseninä on suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja sekä Kotimaisten kielten keskus (Kotus) ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Suomalaiset tutkijat liittyvät CLARIN-infrastruktuuriin FIN-CLARINin kautta. CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) on osa eurooppalaista ESFRI-tiekarttaa (European Strategy Forum on Research Infrastructures). FIN-CLARIN kuuluu vuodesta 2009 lähtien suomalaisten tutkimusinfrastruktuurien kansalliseen tiekarttaan. FIN-CLARIN on mukana toteuttamassa CLARINin standardeja.

Asiakirjoja

Hae Kielipankki-portaalista:
Gwenaëlle BauvoisKuukauden tutkija: Gwenaëlle Bauvois

 

Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4144036 / 029 4129317