FIN-CLARIN

In English

FIN-CLARIN on suomalaisten yliopistojen, CSC:n ja Kotimaisten kielten keskuksen muodostama konsortio, joka auttaa ihmistieteiden tutkijoita käyttämään, jalostamaan, säilyttämään ja jakamaan tutkimusaineistoja. Aineistoja ja työkaluja tarjoava Kielipankki on FIN-CLARINin palvelukokonaisuus. Helsingin yliopisto vastaa aineistojen hankinnasta, työkalujen kehityksestä sekä koulutustoiminnasta. CSC vastaa teknisestä ylläpidosta.

Kuva FIN-CLARINin työntekijöistä Helsingin yliopistossa

Tavoitteemme

Missio

Autamme humanististen tieteiden tutkijoita poistamalla turhat tutkimuksen hidasteet. Saatamme aineistot sähköiseen muotoon, mahdollistamme sisältöhaun sekä järjestämme aineistojen pitkäaikaissäilytyksen, uudelleenkäytön ja käyttöoikeuksien hallinnan.

Visio

Tarjoamme tutkijoille mahdollisuuden hakea esimerkkejä puhe-, video- ja tekstiaineistoista erilaisten kielellisten rakenteiden perusteella. Virkkeitä laajempia kokonaisuuksia tutkiville tarjoamme dokumenttihaun sisällön perusteella.

Strategia

Tuomme sähköisiä aineistoja tutkijoiden saataville välittämällä muistiorganisaatioiden aineistoja, joihin liitetään edistynyt sisältöhaku, sekä säilyttämällä ja välittämällä tutkimusprojektien lähdeaineistoja. Lisäksi luomme tai sovitamme työkaluja aineistojen jalostamiseen (esim. OCR, automaattiset jäsentimet, puheentunnistus, annotointi) ja sisältöhakujen edistämiseen (esim. luokittelu ja tiedonlouhinta).

FIN-CLARIN-organisaatio

FIN-CLARIN-konsortio on osa eurooppalaista CLARIN ERIC -yhteisöä, joka pyrkii luomaan digitaalisille ihmistieteille ja sosialitieteille yhteistä tutkimusinfrastruktuuria. FIN-CLARINin tavoitteena on varmistaa, että kaikki Suomen tutkijat pääsevät mahdollisimman helposti käyttämään mitä tahansa eurooppalaisia CLARIN-yhteensopivia kieliaineistoja, ja että ulkomaisille tutkijoille tarjotaan vastaavat mahdollisuudet suomalaisiin aineistoihin.

Kielipankki on FIN-CLARINin palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kieliaineistojen tallennus-, lupa- ja hakupalveluita Suomessa. FIN-CLARIN ottaa vastaan tutkijoiden tuottamat uudet aineistot ja kehittää niihin liittyviä käyttöohjeita ja tukipalveluja.

FIN-CLARIN-konsortion jäseninä on suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja sekä Kotimaisten kielten keskus (Kotus) ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Suomalaiset tutkijat liittyvät CLARIN-infrastruktuuriin FIN-CLARINin kautta. CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) on osa eurooppalaista ESFRI-tiekarttaa (European Strategy Forum on Research Infrastructures). FIN-CLARIN kuuluu vuodesta 2009 lähtien suomalaisten tutkimusinfrastruktuurien kansalliseen tiekarttaan. FIN-CLARIN on mukana toteuttamassa CLARINin standardeja.

FIN-CLARIN-konsortion johtoryhmä

FIN-CLARIN-konsortion johtoryhmä päättää konsortion toiminnan suuntaviivoista. Johtoryhmänä toimii jäsenorganisaatioiden edustajista koottu ryhmä. Kukin jäsenorganisaatio on asettanut johtoryhmään varsinaisen edustajan ja tälle varaedustajan. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja Krister Lindén.

Johtoryhmän kokoukset ja asiakirjat

Johtoryhmän jäsenet

 

HY
Helsingin yliopisto
Krister Lindén, puheenjohtaja
Aalto
Aalto-yliopisto
Mikko Kurimo, virallinen edustaja
Paavo Alku, varajäsen
CSC
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Pekka Lehtovuori, virallinen edustaja
Katri Tegel, varajäsen
UEF
Itä-Suomen yliopisto
Mikko Laitinen, virallinen edustaja
Jukka Mäkisalo, varajäsen
JYU
Jyväskylän yliopisto
Ari Huhta, virallinen edustaja
Jarmo Jantunen, varajäsen
Kotus
Kotimaisten kielten keskus
Sakari Korpikallio, virallinen edustaja
Tarja Heinonen, varajäsen
OY
Oulun yliopisto
Mirka Rauniomaa, virallinen edustaja
Sisko Brunni, varajäsen
UTa
Tampereen yliopisto
Mikhail Mikhailov, virallinen edustaja
Paavo Arvola, varajäsen
UTu
Turun yliopisto
Veronika Laippala, virallinen edustaja
Nobufumi Inaba, varajäsen
VY
Vaasan yliopisto
Merja Koskela, virallinen edustaja

FIN-CLARINin yhteistyökumppanit

FCAI
Finnish Center for Artificial Intelligence
Terhi Kajaste

 

 


Viimeksi päivitetty: 2023-04-17

Hae Kielipankki-portaalista:
Heidi Niva
Kuukauden tutkija: Heidi Niva

 

Tulevat tapahtumat


Yhteystiedot

Kielipankin tekninen ylläpito:
kielipankki (ät) csc.fi
p. 09 4572001

Aineistoihin ja muuhun sisältöön liittyvät asiat:
fin-clarin (ät) helsinki.fi
p. 029 4129317

Tarkemmat yhteystiedot