Koulutusmateriaaleja

In English

TekijäOtsikko ja sijaintiKuvausViittausohjeOrganisaatio
Axelson, ErikComputational Morphology with HFSTThe web course ”Computational Morphology with HFST” is an adaptation of the teaching material of the course ”Computational Morphology” taught by Mathias Creutz in the Master’s programme “Linguistic Diversity and Digital Humanities” at the University of Helsinki. The original course and its exercises have been created by Mathias Creutz and co-developed by Senka Drobac. Using an earlier version of the course material, Erik Axelson has developed a Jupyter notebook interactive version.

The web course uses the same examples and exercises as the original course, but HFST command line tools have been replaced with HFST Python interface.
Axelson, Creutz, Drobac (2019). Computational Morphology with HFST – an adaptation of the teaching material of the course “Computational Morphology” taught by Mathias Creutz in the Master’s programme “Linguistic Diversity and Digital Humanities” at the University of Helsinki. [Learning material]. Language bank of Finland. Accessible at http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2021053001
Hiippala, TuomoApplied Language TechnologyThis website hosts learning materials for two courses taught at the University of Helsinki: Working with Text in Python and Natural Language Processing for Linguists.

Together, these two courses provide an introduction to applied language technology for audiences who are unfamiliar with language technology and programming. The learning materials assume no previous knowledge of the Python programming language.
Hiippala, Tuomo (2021) Applied Language Technology: NLP for the Humanities. In David Jurgens, Varada Kolhatkar, Lucy Li, Margot Mieskes and Ted Pedersen (eds) Proceedings of the Fifth Workshop on Teaching NLP. Association for Computational Linguistics, 46–48. DOI: 10.18653/v1/2021.teachingnlp-1.5Helsingin yliopisto
Lennes, MiettaPuheen analyysin perusteetKurssi tarjoaa yleiskuvan puheaineistojen käsittelystä ja puheen akustis-foneettisista analyysimenetelmistä. Kurssi koostuu kuudesta oppitunnista, joiden aikana tutustutaan erityisesti Praat-puheanalyysiohjelman käyttömahdollisuuksiin ja opitaan soveltamaan ohjelman ominaisuuksia joustavasti omassa työssä. Kurssilla opetellaan käyttämään myös ELAN-ohjelmaa, jolla voi litteroida ja annotoida äänen lisäksi videota.

Materiaaleja voi käyttää itseopiskeluun. Niitä voidaan myös hyödyntää muiden kurssien osana, tai opiskelija voi osallistua Kielipankin järjestämille avoimille verkkokursseille Helsingin yliopistossa (ks. kurssit ja koulutus).
Päivittyvä versio Avointen oppimateriaalien kirjastossa:

Lennes, Mietta (2021) Puheen analyysin perusteet (Introduction to Speech Analysis) [Verkkomateriaali]. Saatavilla: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2021063021.

Ladattava versio:

Lennes, Mietta. (2021, September 14). Puheen analyysin perusteet – Introduction to Speech Analysis. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5506969

Vastaa