26.9.2015

Yleinen pääsy julkisiin palveluihin yli kielimuurien

Digitaalisen Euroopan todelliset rajat

Tasan kaksi vuotta sitten Euroopan kielten päivänä 26.9. monikielisen Euroopan teknologialiitto (Multilingual Europe Technology Alliance, META) hallitsi otsikoita julkaisemalla hälyttävän tutkimusraportin. Valkoiset kirjat -julkaisusarja ”Euroopan kielet digitaalisella aikakaudella” varoitti, että suurin osa eurooppalaisista kielistä ei todennäköisesti selviydy digitaalisella aikakaudella. Euroopan yhtenäinen digitaalinen markkina-alue (YDM), Euroopan komission keskeinen tavoite vuodelle 2020, on toki pohjimmiltaan monikielinen. Toistaiseksi useimmille eurooppalaisille kielille ei kuitenkaan ole ollut saatavilla asianmukaista kieliteknologista tukea, jotta rajoitukseton työnteko, eläminen ja kaupankäynti olisi mahdollista. Itse asiassa Euroopan vaalima kielellinen monimuotoisuus voikin muuttua esteeksi tilanteissa, joissa se vaikeuttaa tietojen vaihtamista tai estää tasapuolisen pääsyn julkisiin palveluihin, liiketoiminta- tai työmahdollisuuksiin ja tukipalveluihin.

Erityisesti nyt kehittyvällä yhtenäisellä digitaalisella markkina-alueella kielimuurit synnyttävät näkymättömiä rajoja. Eurooppalaisista yrityksistä 99% on pieniä tai keskisuuria, mutta vain 7% niistä myy kielten ja valtioiden rajojen yli. Vastaavasti 90 % eurooppalaisista asiakkaista haluaa mieluiten selailla verkkosivuja omalla kielellään. Tarjoamalla välitöntä kielitukea ja helpottamalla arkipäivän monikielisyyttä voidaan näin ollen saavuttaa sekä talouden että yhteiskunnan kannalta merkittäviä etuja. On arvioitu, että yhtenäinen digitaalinen markkina-alue voi tuottaa jopa 340 miljardin euron talouskasvun, satoja tuhansia uusia työpaikkoja sekä elinvoimaisen tietämyspohjaisen yhteiskunnan.

Uusien mahdollisuuksien tuomia hyötyjä

Tämän vuoden Euroopan kielten päivänä (26.9.2015) Euroopan komissio ottaa ratkaisevan askeleen kohti aidosti monikielisen yhtenäisen digitaalisen markkina-alueen tukea auttamalla Euroopan kansalaisille ja yrityksille suunnattuja julkisia palveluja toimimaan kielimuurien yli. Eurooppaa yhdistävä automaattinen käännösalusta (The Automated Translation platform of Connecting Europe Facility, CEF.AT) helpottaa monikielistä viestintää sekä asiakirjojen ja muun kielellisen sisällön vaihtoa Euroopassa sekä kansallisten julkishallintojen että hallintoelinten ja EU:n kansalaisten ja yritysten välillä. Käännösalusta vastaa moniin julkishallinnon tarpeisiin koskien kuluttajien oikeuksia, terveydenhuoltoa, julkisia hankintoja, sosiaaliturvaa, kulttuuria ja muita aloja. CEF.AT tukee eurooppalaisia julkisia verkkopalveluja kuten Europeana, EU:n avoimen datan portaali tai kuluttajariitojen sovittelualusta (Online Dispute Resolution). CEF.AT:n myötä eurooppalainen julkishallinto on askeleen verran lähempänä kielirajatonta toimintaa.

Teknologia rajattomien julkisten palvelujen perustana

Teknologisesti CEF.AT pohjautuu tilastolliseen konekäännösjärjestelmään nimeltä MT@EC, joka oppii kääntämistä olemassa olevista käännöksistä. Nykymuotoinen MT@EC on eurooppalaisten julkisten palvelujen käytettävissä maksutta CEF-ohjelman puitteissa. Koska MT@EC:tä on opetettu pääosin EU:n lainsäädännön ja EU-instituutioiden tuottamien tekstien käännösten avulla, se ei välttämättä vielä sovellu kovin hyvin eurooppalaisten julkishallintojen jokapäiväiseen käyttöön. Jotta järjestelmä voitaisiin mukauttaa kaikkien Euroopan julkisten palvelujen vaatimuksiin, tarvitaan niiden arkisten tehtävien kannalta relevanttia opetusaineistoa (sekä tekstejä että niiden käännöksiä).

Eurooppalaisten kielivarojen koordinaation (European Language Resource Coordination, ELRC) kautta Euroopan komissio käynnistää ennennäkemättömän kieliaineistojen keruun, joka on ensimmäinen askel kohti CEF.AT-alustan sovittamista kaikkien EU:n jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan julkisten palvelujen tarpeisiin ja tukee siten monikielisten palvelujen tarjoamista Euroopan kansalaisille, hallintoelimille ja yrityksille. Näin ELRC-konsortio kuroo umpeen kuilun, joka ammottaa Euroopan komission nykyisin tarjoamien konekäännösjärjestelmien toimintakyvyn ja koko Euroopan kansallisten julkisten palvelujen todellisten, arkisten tarpeiden välillä, ja samalla se myös tukee Euroopan kansallisia kieliä suoraan ruohonjuuritasolla.

Tutustu ELRC:hen omassa maassasi

ELRC-konsortio järjestää Euroopan komission puolesta paikallisia työpajoja kaikissa 30 osallistujamaassa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, kuinka tärkeitä julkishallintoelinten hallussa olevat kieliaineistot ovat julkishallinnolle itselleen. Jotta ELRC saisi kaikki asianosaiset sidosryhmät mukaan räätälöimään CEF.AT-alustaa niiden tarpeisiin, kutsutaan paikallisiin työpajoihin Euroopan julkisten palvelujen hallintoelinten edustajat. Kussakin työpajassa kutsutut puhujat Euroopan komissiosta, kansallisesta julkishallinnosta ja hallintoelimistä, kielipalvelujen tarjoajista sekä kieliteknologian alalta pyrkivät yhdessä ymmärtämään kansallisen julkisen sektorin hallinnon konekäännöstarpeita ja tunnistamaan sopivien monikielisten aineistojen lähteitä sekä keskustelevat mahdollisista teknisistä ja oikeudellisista kysymyksistä, joita automaattista kääntämistä palvelevien kieliaineistojen käyttöön liittyy. Työpajojen päivämäärät, paikat ja ilmoittautumistiedot löytyvät sivulta www.lr-coordination.eu/events (tietoa Suomen työpajasta lisätään lähiaikoina). Odotamme innolla osallistumistanne!