3.2.2012

Vanhan kirjasuomen verkkoaineisto kasvoi

Virtuaalinen vanha kirjasuomi on kaikille avoin verkkosivusto

Jo muutaman vuoden ajan vanhaa kirjasuomea Agricolan ajoista alkaen on voinut opiskella verkkoaineiston tuella. Virtuaalinen vanha kirjasuomi – Vvks – on kaikille avoin, maksuton oppimateriaali, jonka avulla voi tutustua kirjoitetun kielemme kiehtoviin vaiheisiin. Tammikuussa 2012 sivustosta on avattu laajempi versio, johon on mm. lisätty 1700-luvun kielen piirteitä käsitteleviä artikkeleita. Etusivu linkkeineen on nyt myös englanniksi.

Vvks-sivustolla on runsas valikoima havainnollisia ja kiintoisia tekstinäytteitä ajan kielestä. Sivustolta löytyy esim. Agricolan selostus suomalaisten epäjumalista, katkelmia 1600-luvun käytösoppaasta ja useita näytteitä vanhasta lakikielestä: asetuksin säädeltiin ylhäisön pukeutumista ja juhlatilaisuuksia ja uhattiin rangaistuksella silkkaa laiskuuttaan kerjäläisiksi ryhtyneitä.

Tekstien lukija pääsee hiirtä napsauttamalla katsomaan selityksiä oudoille sanoille ja laajemmille kohdille ja oppii näin tulkitsemaan vanhaa kirjakieltä. Selityksissä on yksittäisten sanojen nykykieliset vastineet, ajan kulttuuriin liittyviä selostuksia sekä kieliopin kummallisuuksista suora linkki kyseistä asiaa käsittelevälle sivulle. Teksteistä ja selityksistä selviää vaikkapa, että huonotapaisuudesta ovat kertoneet silmien siristely, rohisten hengittäminen ja nenän niistäminen käteen tai vaatteisiin, että voimaton on tarkoittanut alaikäistä ja että alle 7-vuotiaiden ei ole tarvinnut maksaa sakkoja, vaikka tappelun tuoksinassa vastapuolelle aiheutui vamma.

Tekstien ja selitysten lisäksi sivustolla on laaja 1500- ja 1600-lukujen kielioppiosio, ja nyt on lisätty 1700-luvun kielenkehitystä kuvaava artikkelikokoelma. Tietojaan ja taitojaan voi testata lukuisien harjoitusten avulla: aihealueittain jaoteltuja harjoituksia on tällä hetkellä jo yli 60.

Virtuaalinen vanha kirjasuomi perustuu FT, dos. Pirkko Forsman-Svenssonin parinkymmenen vuoden takaisiin vanhan kirjasuomen oppikirjoihin sekä hänen myöhempiin tutkimuksiinsa. Saadun palautteen perusteella sivusto on tullut tarpeeseen: se on helppokäyttöinen ja suo mahdollisuuden omaehtoiseen opiskeluun. Sitaatti: ”Vvks on upea näyte kotimaisesta nettiosaamisesta ja tietysti myös professionaalisesta sisällöstä. Vanhaan kirjakieleen on hauska tutustua ja tutkia, miten nyttemmin tutut sanat ovat vähitellen muotoutuneet tämän päivän muotoon. Sivusto on hyödyllinen niin opiskelijoille kuin kielestä kiinnostuneille harrastajillekin.” (Ks. Google: Vanhaa kirjasuomea – Matti Mattila 13.1.2009.)

Sivusto on toteutettu eri rahoittajilta saadun tuen turvin. Sivustoa laajennetaan edelleen lisäämällä 1700-luvun tekstinäytteitä selityksineen.

Virtuaalinen vanha kirjasuomi löytyy osoitteesta http://www.vvks.info.

Lisätietoja:
FT, dos. Pirkko Forsman Svensson puh. 050-599 1809 pirkko.forsman-svensson [ÄT] helsinki.fi
Johanna Koskela johanna.eerikainen [ÄT] gmail.com
Sakari Vaelma sakari@vaelma.fi