22.1.2021

Tietoarkisto julkaisi uudistetun Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjan opiskeluun ja opetukseen

Tietoarkiston uusi Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja koostuu kahdesta osasta, Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirjasta ja Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirjasta. Käsikirjat on suunnattu etenkin yhteiskuntatieteellisten aineiden opiskelijoille, mutta niistä on hyötyä monille muillekin.

Materiaaleja voi käyttää vapaasti opiskelussa ja opetuksessa. Tietoarkisto toivoo kuitenkin opettajilta käyttöilmoitusta. Kurssien opetustilanteiden ulkopuolisesta yksittäiskäytöstä informointi on myös toivottavaa, mutta ei pakollista.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja pohjautuu suosittuun Menetelmäopetuksen tietovarantoon (MOTV). Myös MOTV on edelleen saatavilla, mutta sitä ei enää aktiivisesti päivitetä.

 

Myös Kielipankki esitellään uudessa Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirjassa: