26.8.2020

Tero Aalto: Kielipankki palvelee ihmistieteitä (blogi)

Tekstiä tai puhetta sisältäviä aineistoja kannattaa sijoittaa Kielipankkiin, sillä niitä voidaan hyödyntää laajasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa. Kielipankki auttaa tutkijoita välittämään aineistoja ja viittaamaan niihin yhtenäisellä ja pysyvällä tavalla.

Lue blogi