19.11.2015

Suomi liittyi CLARIN ERICiin

Suomi on liittynyt täysjäseneksi eurooppalaiseen CLARIN ERIC -tutkimusinfrastruktuurikonsortioon, jonka tehtävänä on edistää kieliaineistojen ja kieliteknologisten työkalujen yhteiskäyttöä mm. humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä tutkimusaloilla. CLARIN ERIC on perustettu EU:n komission päätöksellä vuonna 2012. Suomi hyväksyttiin jäseneksi 19.11.2015 CLARIN ERICin yleiskokouksessa Kööpenhaminassa. Kansalliseksi koordinaattoriksi nimitettiin tutkimusjohtaja Krister Lindén Helsingin yliopistosta.

CLARIN ERICissä suomalaista tutkijayhteisöä edustaa FIN-CLARIN-konsortio, johon kuuluu tällä hetkellä 7 yliopistoa, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus sekä Kotimaisten kielten keskus. FIN-CLARINin luotettuna teknisenä keskuksena toimii CSC.

Sähköisessä muodossa olevia kieliaineistoja on noin vuodesta 1997 alkaen säilyttänyt ja jaellut Kielipankki, joka on nykyisin FIN-CLARINin keskeinen palvelukokonaisuus.

Lisää:
CLARIN.eu
Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkouutiset