8.8.2020

Selkokieliset lehdet myös Selkokieli-korpuskansiossa

Selkokieliset lehdet Leija ja Selkosanomat/Selkouutiset näkyvät nyt korpusvalikossa myös korpuskansiossa Selkokieli, mikä helpottaa kaikkien selkokieliaineistojen valitsemista.

Huomaa, että Leija ja Selkosanomat/Selkouutiset ovat edelleen osa aineistoa 1990- ja 2000-luvun suomalaisia aikakaus- ja sanomalehtiä. Jos ne valitsee sekä osana selkokieliaineistoja että osana muita lehtiä, korpusvalikon otsikkopalkin näyttämä korpusten määrä sisältää ne kahteen kertaan, mutta niistä tulevat hakutulokset näkyvät vain yhteen kertaan.