4.12.2018

Research Data and Humanities – RDHum 2019

Oulun yliopisto, 14.–16.8.2019

Toinen kirjoituskutsu

Humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä käytetään yhä enemmän digitaalisia aineistoja ja teknologiaa. Digitaalisten ihmistieteiden tutkijat kokoavat, hallinnoivat ja jakavat keskenään yhä kasvavia aineistoja. He tarvitsevat tutkimuksessaan myös monenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Research Data and Humanities (RDHum) -konferenssin tarkoituksena on kerätä tutkijat yhteen näiden teemojen äärelle. Tutkijoiden lisäksi tapahtuma on suunnattu opettajille, perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

RDHum-konferenssin järjestävät yhdessä Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä FIN-CLARIN ja Kielipankki. Tapahtuma on ensimmäinen konferenssisarjassa, joka kokoontuu joka toinen vuosi jossakin FIN-CLARIN-konsortioon kuuluvassa yliopistossa. Konferenssin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Pääpuhujat

 • Anna Čermáková, Marie Sklodowska-Curie Fellow (Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham)
  Wicked witches and wise wizards: Children’s literature as an interdisciplinary meeting point in digital research
 • Arja Kuula-Luumi, kehittämispäällikkö (Tietoarkisto, Tampereen yliopisto)
  Tietosuoja ihmistieteissä
 • Veronika Laippala, apulaisprofessori (Turun yliopisto)
  From bits and numbers to explanations – doing research on Internet-based big data

Konferenssin esitykset voivat käsitellä digitaalisia aineistoja monista näkökulmista aina teoreettisesta analyysista metodologisiin ja empiirisiin tutkimuksiin saakka. Toivomme esityksiä, jotka voivat olla esimerkiksi seuraavilta aloilta:

Tutkimusaineistot ja menetelmät

 • digitaalisten aineistojen koostaminen ja infrastruktuurit
 • vähän tutkittujen ja käytettyjen kielten digitaaliset aineistot
 • digitaaliset aineistot pedagogisessa käytössä
 • digitaalisten aineistojen käyttöön soveltuvat työkalut
 • digitaalisten aineistojen annotointi
 • aineistojen louhinta ja uudet kokeelliset menetelmät
 • monimenetelmälliset lähestymistavat, joissa yhdistyvät digitaalisten aineistojen tutkimus ja muut menetelmät (esim. tilastolliset ja kvalitatiiviset menetelmät)
 • synkroniset ja diakroniset lähestymistavat
 • vertailevat ja monitieteiset tutkimukset
 • uudet teknologiat ja innovaatiot (esim. virtuaaliset tutkimusympäristöt)

Digitaalisia ihmistieteitä koskevat tutkimukset ja tulokset

 • esim. antropologia, taiteentutkimus, viestintä- ja mediatutkimus, kasvatustiede, maantiede, sukupuolentutkimus, historiantutkimus, informaatiotiede, oikeustiede, kieli- ja käännöstiede, kirjallisuudentutkimus, queer-tutkimus, uskontotiede, sosiologia, yhteiskuntatiede

Konferenssin yhteydessä järjestetään erilaisia työpajoja ja tutoriaaleja, joihin toivomme ehdotuksia joulukuun 2018 aikana.

Työpajoihin kokoonnutaan käsittelemään jotain tiettyä konferenssiin sopivaa teemaa; tutoriaaleissa voidaan puolestaan käsitellä aineistoa, ohjelmia ja esitellä metodologisia ratkaisuja. Työpajat ja tutoriaalit voi suunnata erityisesti jollekin kohderyhmälle, esimerkiksi jatko- ja tutkinto-opiskelijoille. Työpajan tai tutoriaalin järjestäjä lähettää joulukuun 31. päivään mennessä abstraktin (500 sanaa), jossa esitellään tilaisuuden aihe ja tavoite sekä tavoiteltu yleisö. Hyväksytyt työpajat ja tutoriaalit julkaistaan konferenssin verkkosivuilla tammikuun 15. päivään mennessä, minkä jälkeen työpajoihin ja tutoriaaleihin voi ehdottaa esityksiä järjestäjien ohjeiden mukaisesti.

Työpaja- ja tutoriaaliehdotusten tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • työpajan/tutoriaalin otsikko
 • työpajan/tutoriaalin aihe ja tavoite
 • työpajan/tutoriaalin kieli/kielet
 • työpajan/tutoriaalin järjestäjä(t) ja yhdyshenkilö(t)
 • työpajan/tutoriaalin työskentelytapa.

Työpaja- ja tutoriaaliehdotukset lähetetään osoitteeseen RDHum2019 [ÄT] oulu.fi.

Työpajoihin ja tutoriaaleihin suunnattujen esitysten hallinnoinnista annetaan niiden järjestäjille hyväksymisen jälkeen tarkemmat ohjeet. Hyväksyttyihin työpajoihin ja tutoriaaleihin voi tutustua tammikuun 15. päivän jälkeen konferenssin verkkosivuilla.

Konferenssiin voi osallistua seuraavilla tavoilla:

Esityksen voi osoittaa johonkin tiettyyn työpajaan tai tutoriaaliin tai vaihtoehtoisesti yleissektioon. Kaikki abstraktit ja mahdolliset artikkelit lähetetään samalla tavalla ja samaan aikaan EasyChair-järjestelmän kautta (ohjeet).

 1. Abstrakti sekä esitelmä (joko 10 min + 5 min keskustelulle tai 20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa. Mikäli tekijä haluaa pitää lyhyen esitelmän, abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät (sekä alustavat tulokset). Lyhyt esitelmä tai posteri sopii esimerkiksi uuden, vasta kehitteillä olevan menetelmän tai muun alkuvaiheessa olevan tutkimuksen esittelyyn. Kannustamme myös opiskelijoita mukaan. Pitkän esitelmän abstraktiin tulee sisältyä tutkimustavoite, aineisto, menetelmät ja tulokset.
 2. Abstrakti ja lyhyt artikkeli sekä lyhyt esitelmä (10 min + 5 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä lyhyt artikkeli (4–8 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä alustavat tulokset. Hyväksytyt lyhyet artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama.
 3. Abstrakti ja pitkä artikkeli sekä esitelmä (20 min + 10 min keskustelulle) tai posteri.
  Tekijöitä pyydetään lähettämään abstrakti, jonka enimmäispituus on 500 sanaa, sekä pitkä artikkeli (8–12 sivua). Abstraktista on käytävä ilmi tutkimustavoite, aineisto ja menetelmät sekä tulokset. Hyväksytyt pitkät artikkelit julkaistaan sähköisessä konferenssijulkaisussa. Huomaathan, että abstraktin ja artikkelin viimeinen lähettämispäivä on sama.

Artikkelien muotoiluohjeet.

Konferenssin osallistumismaksu on 70 euroa (35 euroa perustutkinto-opiskelijoilta).

Tärkeät päivät

 • työpaja-/tutoriaaliehdotusten lähettäminen: 1.–31.12.2018
 • työpaja-/tutoriaaliehdotusten hyväksyminen: 15.1.2019
 • abstraktien ja mahdollisten artikkelien lähettäminen: 16.1.–28.2.2019
 • abstraktien ja artikkelien hyväksyminen: huhtikuu 2019
 • julkaisuvalmiiden tekstien lähettäminen: viimeistään 9.6.2019
 • konferenssi: 14.–16.8.2019

Tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen RDHum2019 [ÄT] oulu.fi.

Järjestelytoimikunta

 • Jarmo H. Jantunen, pj. (Jyväskylän yliopisto)
 • Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
 • Maria Frick (Oulun yliopisto)
 • Niina Kunnas (Oulun yliopisto)
 • Mietta Lennes (FIN-CLARIN)
 • Santeri Palviainen (Oulun yliopisto)
 • Valtteri Skantsi (Oulun yliopisto)
 • Katja Västi (Oulun yliopisto)
 • Hanna Westerlund (FIN-CLARIN)

Tieteellinen toimikunta

 • Jarmo H. Jantunen, pj. (Jyväskylän yliopisto)
 • Sisko Brunni (Oulun yliopisto)
 • Ulla-Maija Forsberg (Kotimaisten kielten keskus Kotus)
 • Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto)
 • Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
 • Dimitrios Kokkinakis (University of Gothenburg)
 • Merja Koskela (Vaasan yliopisto)
 • Mikko Kurimo (Aalto-yliopisto)
 • Tommi Kurki (Turun yliopisto)
 • Krister Lindén (Helsingin yliopisto)
 • Pekka Manninen (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus)
 • Mikhail Mikhailov (Tampereen yliopisto)
 • Eetu Mäkelä (Helsingin yliopisto)
 • Costanza Navarretta (University of Copenhagen)
 • Minna Ruckenstein (Helsingin yliopisto)
 • Inguna Skadiņa (University of Latvia)
 • Koenraad de Smedt (University of Bergen)
 • Mikko Tolonen (Helsingin yliopisto)
 • Jurgita Vaičenonienė (Vytautas Magnus University)
 • Kadri Vider (University of Tartu)
 • Stefan Werner (University of Eastern Finland)