19.10.2022

Puheenkeräyskampanja ”Anneta kõnet” kutsuu viron puhujia lahjoittamaan puhettaan

Virossa on tänä syksynä käynnistynyt puheenkeräyskampanja ”Anneta kõnet”, jonka päämääränä on kehittää kieliteknologisia ratkaisuja sekä edistää viron kielen säilymistä. Kaikkia täysi-ikäisiä viron puhujia, myös vieraana kielenä viroa puhuvia, kutsutaan osallistumaan hankkeeseen ja lahjoittamaan puhettaan Anneta kõnet -kampanjan verkkosivujen kautta. Laajan osallistujajoukon puhelahjoitusten avulla on mahdollista koota monipuolinen korpus, joka sisältäisi spontaanin vironkielisen puheen lisäksi myös tietoa eri murrealueiden ääntämyksestä.

Kampanjan on käynnistänyt Viron talous- ja viestintäministeriö (MKM) ja Viron kansallinen tietojärjestelmäviranomainen (RIA). Rahoitusta hanke on saanut EU:n NextGenerationEU-elpymisvaroista.

Anneta kõnet -kampanjalla on samankaltaisia tavoitteita kuin sen esikuvana toimineella suomen kieltä keränneellä Lahjoita puhetta -kampanjalla sekä siitä noin vuosi sitten versonneella suomenruotsin keruuseen keskittyvällä Donera prat -kampanjalla. Erilaisten puheenkeräyskampanjoiden yleisenä tavoitteena on koota kielikohtaisia avoimia puheaineistoja, joista on tulevaisuudessa hyötyä niin tutkijoille kuin puheteknologioiden, sovellusten ja kielikeskeisen tekoälyn kehittäjille.

Lisätietoa

Anneta kõnet -kampanjan projektikuvaus

Puheenkeräyskampanjoiden lahjoitussivuja (viro, suomenruotsi ja suomi)